KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.01.2020 - 19:36
KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 23.303.946 16.627.678 3.058.500 1.866.732
Satışların Maliyeti
Not:28 -1.741.253 -1.536.695 -450.424 -383.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.562.693 15.090.983 2.608.076 1.483.139
BRÜT KAR (ZARAR)
21.562.693 15.090.983 2.608.076 1.483.139
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -4.813.526 -3.653.855 169.092 -1.213.452
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 1.188.710 639.951 38.542 25.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -2.442.036 -1.909.629 -226.983 -223.788
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.495.841 10.167.450 2.588.727 71.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 12.373.573 10.115.129 4.178.532 3.462.551
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.869.414 20.282.579 6.767.259 3.533.755
Finansman Gelirleri
Not:32 1.403.093 18.592.249 -71.846 6.123.650
Finansman Giderleri
Not:33 -24.531.869 -64.823.122 -5.568.333 -8.645.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.740.638 -25.948.294 1.127.080 1.011.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.740.638 -25.948.294 1.127.080 1.011.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.740.638 -25.948.294 1.127.080 1.011.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.740.638 -25.948.294 1.127.080 1.011.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.588.718 -35.986.787
Dönem Karı (Zararı)
4.740.638 -25.948.294
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.740.638 -25.948.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.982.234 10.251.387
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-18-19 185.364 45.943
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.066
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.066
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
128.490 228.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 128.490 228.871
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.727.992 9.877.665
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -12.373.573 -10.115.129
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 16.089.924 19.941.209
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 2.926 51.585
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8.715
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.006.014 98.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.854.008 -20.289.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -9.845.954 -11.258.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 -9.845.954 -11.258.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -26.422.747 1.493.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 -26.422.747 1.493.901
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 74.068
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 -2.251.155 -6.667.462
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -1.862.381 -1.192.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 -1.862.381 -1.192.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 -155.385 -815.389
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.050.267 -1.215.094
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.050.267 -1.215.094
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
668.445 -1.040.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.890.834 405.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.890.834 405.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.095.604 -35.986.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:24 -48.183
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not:35 7.555.069
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.550.983 44.681.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -110.170 -127.703
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -110.170 -127.703
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -1.392.124 -427.391
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 3.679.704 35.121.708
Alınan Faiz
Not:33 12.373.573 10.115.129
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.964.986 -8.625.695
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 29.602.845 11.315.514
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 29.602.845 11.315.514
Ödenen Faiz
Not:33 -16.637.859 -19.941.209
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.749 69.261
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.358 25.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.391 95.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 190.746 108.074
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 126.355 203.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.03.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 126.355 190.746
Ticari Alacaklar
Not:10 31.968.708 21.027.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 31.594.905 21.027.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
373.803
Diğer Alacaklar
Not:11 90.275.809 82.259.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 88.545.736 80.512.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 1.730.073 1.746.308
Stoklar
Not:13 816.674 846.302
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.134.998 1.748.147
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.134.998 1.748.147
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 140.913 248.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 140.913 248.954
ARA TOPLAM
124.463.457 106.321.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
124.463.457 106.321.052
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not:11 19.012.084 69.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 19.012.084 69.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 488.892.597 463.149.969
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 61.431 130.458
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 61.431 130.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 8.426 12.764
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 8.426 12.764
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 26.440.757 22.313.003
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 23.715.029 21.666.786
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 2.725.728 646.217
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
534.415.295 485.675.315
TOPLAM VARLIKLAR
658.878.752 591.996.367
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 22.954.486 9.179.144
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:7 104.424.037 57.662.127
Ticari Borçlar
Not:10 1.525.161 3.215.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 130.338 1.475.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not:10 1.394.823 1.740.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 726.365 837.759
Diğer Borçlar
Not:11 14.288.106 10.540.132
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not:11-37 238.384 49.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 14.049.722 10.490.738
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 770.139 96.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not:26 770.139 96.621
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.872.450 2.222.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 259.447 197.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.613.003 2.025.517
ARA TOPLAM
147.560.744 83.754.147
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.560.744 83.754.147
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 196.416.280 212.673.381
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 584.554 478.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 584.554 478.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 136.803 1.217.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 136.803 1.217.140
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
197.137.637 214.368.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
344.698.381 298.123.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 314.180.371 293.873.227
Ödenmiş Sermaye
110.000.000 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-145.182 -118.972
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-145.182 -118.972
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-145.182 -118.972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
275.063.480 259.470.764
Yabancı Para Çevrim Farkları
275.063.480 259.470.764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-96.360.702 -20.953.605
Net Dönem Karı veya Zararı
4.740.638 -75.407.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
314.180.371 293.873.227
TOPLAM KAYNAKLAR
658.878.752 591.996.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -27.009 177.439.452 3.685.272 36.648.470 -57.206.398 287.736.652 287.736.652
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
36.083.652 287.171.834 287.171.834
Transferler
Not:27 -57.206.398 57.206.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -24.047 68.592.637 -25.948.294 42.620.296 42.620.296
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -51.056 246.032.089 3.685.272 -21.122.746 -25.948.294 329.792.130 329.792.130
Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 -20.953.605
Transferler
Not:27 -75.407.097 75.407.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 -26.210 15.592.716 4.740.638 4.740.638 4.740.638
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -145.182 275.063.480 3.685.272 -96.360.702 4.740.638 314.180.371 314.180.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 4.740.638 -25.948.294 1.127.080 1.011.935
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.210 -24.047 -19.185 -27.002
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.210 -24.047 -19.185 -27.002
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.01 15.592.716 68.592.637 22.836.485 -49.661.087
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.592.716 68.592.637 22.836.485 -49.661.087
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.566.506 68.568.590 22.817.300 -49.688.089
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.307.144 42.620.296 23.944.380 -48.676.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.307.144 42.620.296 23.944.380 -48.676.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815673


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.