KAP ***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 22:31

***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not:28 14.760.946 5.443.858 11.075.424 4.153.350
Satışların Maliyeti
Not:28 -1.153.102 -1.277.018 -284.362 -807.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.607.844 4.166.840 10.791.062 3.346.318
BRÜT KAR (ZARAR)
13.607.844 4.166.840 10.791.062 3.346.318
Genel Yönetim Giderleri
Not:29 -2.440.403 -2.494.545 -1.220.398 -1.435.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not:31 614.646 1.138.198 79.096 829.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not:31 -1.685.841 -521.547 -1.478.346 -64.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.096.246 2.288.946 8.171.414 2.675.895
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not:32 6.652.578 6.057.743 3.359.756 3.007.711
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.748.824 8.346.689 11.531.170 5.683.606
Finansman Gelirleri
Not:32 18.317.063 6.096.173 18.317.063 290.168
Finansman Giderleri
Not:33 -62.026.116 -9.481.812 -45.004.594 -6.918.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.960.229 4.961.050 -15.156.361 -945.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.960.229 4.961.050 -15.156.361 -945.050
DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.960.229 4.961.050 -15.156.361 -945.050
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-26.960.229 4.961.050 -15.156.361 -945.050
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -12.475 114.842.866 3.002.371 142.415.690 -105.084.319 282.360.998 282.360.998
Transferler
Not:27 682.901 -105.767.220
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 11.140 20.734.456 4.961.050 25.706.646 25.706.646
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -1.335 135.577.322 3.685.272 36.648.470 4.961.050 308.067.644 308.067.644
Cari Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -27.009 177.439.452 3.685.272 36.648.470 -57.206.398 287.736.652 287.736.652
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-564.818 -564.818 -564.818
Transferler
Not:27 -57.206.398 57.206.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not:27 2.955 118.253.724 -26.960.229 91.296.450 91.296.450
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -24.054 295.693.176 3.685.272 -21.122.746 -26.960.229 378.468.284 378.468.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.972.907 8.249.456
Dönem Karı (Zararı)
-26.960.229 4.961.050
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-26.960.229 4.961.050
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.078.888 2.630.664
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-18-19 29.931 20.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Not:24 153.696 84.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 153.696 84.288
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.629.878 2.263.241
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 -5.898.261 -6.057.743
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:33 11.486.335 8.301.288
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10-11 41.804 19.696
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.734.617 263.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.091.566 657.742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 8.083.855 3.834.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 8.083.855 3.834.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 2.020.302 -499.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 2.020.302 -499.734
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 102.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:26 -5.221.271 1.344.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -1.890.251 -624.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 -1.890.251 -624.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:12 -1.204.320 -210.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.475.052 -4.153.134
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.475.052 -4.153.134
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.097.686 -66.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.692.857 930.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.692.857 930.138
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.972.907 8.249.456
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.526.115 13.697.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -12.996
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -12.996
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:17-18-19 -281.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-18-19 -70.680
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 24.395.490 16.116.173
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
Not:11 24.395.490 16.116.173
Ödenen Faiz
Not:33 -5.588.074 -2.335.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.521.754 -21.984.363
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:8 397.058
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
Not:8 397.058
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 9.521.754 -22.381.421
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Not:8 9.521.754 -22.381.421
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.962 -37.640
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
46.255 2.466
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
121.217 -35.174
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 108.074 101.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 229.291 66.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.04.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not:36 -26.960.229 4.961.050 -15.156.361 -945.050
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.955 11.140 1.718 -4.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.955 11.140 1.718 -4.888
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Not:2.01 118.253.724 20.734.456 93.994.703 13.781.447
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not:2.01 118.253.724 20.734.456 93.994.703 13.781.447
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.256.679 20.745.596 93.996.421 13.776.559
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.296.450 25.706.646 78.840.060 12.831.509
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
91.296.450 25.706.646 78.840.060 12.831.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.03.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not:6 229.291 108.074
Ticari Alacaklar
Not:10 10.779.600 13.209.711
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10-37 10.779.600 11.267.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not:10 1.941.756
Diğer Alacaklar
Not:11 52.253.539 33.982.257
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 50.598.363 31.429.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 1.655.176 2.553.157
Stoklar
Not:13 1.410.500 1.410.500
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.481.271 1.429.283
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 1.481.271 1.429.283
Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 200.973 462.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not:26 200.973 462.160
ARA TOPLAM
66.355.174 50.601.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.355.174 50.601.985
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not:7 395.531
Diğer Finansal Yatırımlar
Not:7 395.531
Diğer Alacaklar
Not:11 54.013.358 58.932.855
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11-37 53.944.235 58.863.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11 69.123 69.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not:17 558.862.551 391.163.587
Maddi Duran Varlıklar
Not:18 114.044 102.268
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Not:18 114.044 102.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 17.515 14.709
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not:19 17.515 14.709
Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 15.304.097 6.668.829
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26-37 14.641.666 6.209.015
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not:26 662.431 459.814
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
628.311.565 457.277.779
TOPLAM VARLIKLAR
694.666.739 507.879.764
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not:8 33.399.787 26.326.540
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not:8 35.424.148 22.777.260
Ticari Borçlar
Not:10 2.737.196 3.205.808
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not:10-37 864.336 593.066
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not10 1.872.860 2.612.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not:12 752.871 1.370.583
Diğer Borçlar
Not:11 7.843.458 8.331.071
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not:11 7.843.458 8.325.960
Ertelenmiş Gelirler
Not:26 199.750 908.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not:26 199.750 908.569
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.577.419 1.261.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 154.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not:22 2.422.986 1.261.083
ARA TOPLAM
82.934.629 64.180.914
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.934.629 64.180.914
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not:8 230.953.035 154.156.284
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 391.529 166.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not:24 391.529 166.549
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 1.919.262 1.639.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not:26 1.919.262 1.639.365
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.263.826 155.962.198
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
316.198.455 220.143.112
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not:27 378.468.284 287.736.652
Ödenmiş Sermaye
110.000.000 110.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.519.741 -1.519.741
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.716.606 18.716.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.054 -27.009
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.054 -27.009
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.054 -27.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
295.693.176 177.439.452
Yabancı Para Çevrim Farkları
295.693.176 177.439.452
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.685.272 3.685.272
Yasal Yedekler
3.685.272 3.685.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.122.746 36.648.470
Net Dönem Karı veya Zararı
-26.960.229 -57.206.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
378.468.284 287.736.652
TOPLAM KAYNAKLAR
694.666.739 507.879.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719328


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5864 Değişim: 0,12%
Düşük 5,5769 19.08.2019 Yüksek 5,5930
Açılış: 5,5795
6,1992 Değişim: 0,16%
Düşük 6,1793 19.08.2019 Yüksek 6,2105
Açılış: 6,1893
270,61 Değişim: -0,34%
Düşük 270,56 19.08.2019 Yüksek 271,85
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.