KAP ***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:20

***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.313.784 1.313.784 90.307.745 17.383.190 38.016.840 252.370.282 252.370.282
Transferler
2.010.320 36.006.520 -38.016.840
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.020 -83.481 -144.501 1.828.163 1.828.163 52.719.071 54.402.733 54.402.733
Kar Payları
-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 3.141.947 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.015 271.773.015
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 3.141.947 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.015 271.773.015
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
62.941 62.941 62.941
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 3.141.947 92.318.065 18.452.651 52.719.071 271.835.956 271.835.956
Transferler
4.294.806 48.424.265 -52.719.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
946.516 373.463 1.319.979 2.238.869 2.238.869 30.411.067 33.969.915 33.969.915
Kar Payları
-48.424.265 -48.424.265 -48.424.265
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.470.253 -3.023.239 5.380.816 5.380.816 96.612.871 18.452.651 30.411.067 257.381.606 257.381.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.150.511 50.570.377
Dönem Karı (Zararı)
30.411.067 52.719.071
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.411.067 52.719.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.507.435 2.689.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 11.388.363 11.737.987
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.420.464 1.725.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 609.814 1.104.626
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 75.337 204.334
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 735.313 416.949
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23-25 9.648.709 -9.027.875
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9.648.709 -9.027.875
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
391.102 495.538
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
923
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9-22 -42.791.838 -138.604
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-357.428 851.327
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.044.844 17.833.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.044.844 17.833.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-355.811 18.485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.670.663 2.559.355
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-660.093 1.069.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.065.174 1.672.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.065.174 1.672.610
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.746.415 56.081.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.329.524 -397.475
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -987.854 -64.665
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -8.086.718 -5.048.914
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.977.643 4.558.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 26.503 290.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -8.726.777 -14.092.935
Alınan Temettüler
3 0 7.600.000
Alınan Faiz
23-25 1.722.631 10.760.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.061.938 -36.501.944
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
248.813.896 96.582.970
Kredilerden Nakit Girişleri
248.813.896 96.582.970
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-192.687.250 -97.414.942
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-192.687.250 -97.414.942
Ödenen Temettüler
-48.424.265 -35.000.000
Ödenen Faiz
-9.764.319 -669.972
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.190.092 18.626.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.190.092 18.626.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.697.562 8.070.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.507.470 26.697.562


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.077.870 27.577.512
Finansal Yatırımlar
28 7.470.237 7.861.340
Ticari Alacaklar
7 64.473.045 71.090.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 129.535 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 64.343.510 71.090.602
Diğer Alacaklar
8 6.560.831 325.094
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.390.880 426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.169.951 324.668
Stoklar
9 78.322.529 34.441.373
Peşin Ödenmiş Giderler
10 801.640 444.212
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
801.640 444.212
Diğer Dönen Varlıklar
18 4.424.655 46.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.424.655 46.677
ARA TOPLAM
165.130.807 141.786.810
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 98.577.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
263.708.405 141.786.810
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 360.462 259.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 360.462 259.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 85.159.816
Maddi Duran Varlıklar
11 100.500.836 104.159.078
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 452.257 674.518
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
452.257 674.518
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.293 7.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.218.903 2.657.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.539.751 192.917.537
TOPLAM VARLIKLAR
367.248.156 334.704.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 64.715.285 8.184.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
64.715.285 8.184.591
Banka Kredileri
64.715.285 8.184.591
Ticari Borçlar
7 26.638.917 29.683.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.662.292 7.353.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.976.625 22.330.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.768.268 2.952.306
Diğer Borçlar
1.588.945 3.259.608
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 50.652 50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.538.293 3.208.956
Ertelenmiş Gelirler
10 615.940 1.130.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 615.940 1.130.553
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 428.937 3.311.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.954.380 1.981.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 541.253 390.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.413.127 1.590.331
ARA TOPLAM
97.710.672 50.503.081
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.710.672 50.503.081
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
145.480
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.155.878 12.282.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.067.840 12.089.941
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 88.038 192.830
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.155.878 12.428.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.866.550 62.931.332
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
257.381.606 271.773.015
Ödenmiş Sermaye
19 109.524.000 109.524.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.430 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.023.229 -4.343.208
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.552.976 -2.499.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.552.976 -2.499.492
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
19 -1.470.253 -1.843.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.380.816 3.141.947
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
19 5.380.816 3.141.947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 96.612.871 92.318.065
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 18.452.651 18.389.710
Net Dönem Karı veya Zararı
30.411.067 52.719.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
257.381.606 271.773.015
TOPLAM KAYNAKLAR
367.248.156 334.704.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 199.400.054 205.739.877
Satışların Maliyeti
21 -150.369.340 -135.092.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.030.714 70.647.856
BRÜT KAR (ZARAR)
49.030.714 70.647.856
Genel Yönetim Giderleri
22 -13.773.285 -12.588.898
Pazarlama Giderleri
22 -11.309.901 -10.833.831
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -26.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 9.344.922 4.611.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.417.334 -2.240.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.875.116 49.569.026
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 987.602 1.356.338
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -391.102 -494.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 10.742.509 7.168.996
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.214.125 57.600.112
Finansman Gelirleri
25 3.974.537 2.124.055
Finansman Giderleri
25 -11.371.340 -1.794.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.817.322 57.929.246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.406.255 -5.210.175
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.204.531 -5.939.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -201.724 729.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.411.067 52.719.071
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.411.067 52.719.071
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.411.067 52.719.071
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,28000000 0,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.319.979 -144.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.183.145 -76.275
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3 466.829 -104.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-329.995 36.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -236.629 15.255
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-93.366 20.873
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.238.869 1.828.163
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.238.869 1.828.163
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.238.869 1.828.163
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.558.848 1.683.662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.969.915 54.402.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.969.915 54.402.733http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744121


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: 0,00% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7280 Değişim: 0,25%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7294
Açılış: 5,7138
6,3591 Değişim: 0,32%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,3616
Açılış: 6,3387
276,60 Değişim: 0,23%
Düşük 275,82 22.08.2019 Yüksek 276,97
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.