KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 - 19:14

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 237.924 39.752 -4.103 302 -230.724 -44.523 175.086 90.153 265.239
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-237.924 193.401 44.523 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.883 -68.008 -71.891 -5.054 -76.945
Dönem Karı (Zararı)
-68.008 -68.008 -5.054 -73.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.883 -3.883 -3.883
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-23.776 -23.776 5.070 -18.706
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.958 -9.958 0
Dönem Sonu Bakiyeler
176.458 0 39.752 -7.986 10.260 -71.057 -68.008 79.419 90.169 169.588
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 0 39.752 -9.238 10.260 -78.162 -122.772 16.298 88.372 104.670
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-122.772 122.772 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.696 -158.056 -161.752 15.145 -146.607
Dönem Karı (Zararı)
-158.056 -158.056 15.145 -142.911
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.696 -3.696 -3.696
Sermaye Arttırımı
15 31.579 31.579 31.579
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-11.073 -11.073
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 556.162 556.162 556.162
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -12.934 10.260 -200.934 -158.056 442.287 92.444 534.731


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
214.999 359.087
Dönem Karı (Zararı)
-142.911 -73.062
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-142.911 -73.062
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
515.100 358.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 140.967 128.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.109 2.005
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.109 2.005
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.309 9.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.570 5.444
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-261 3.924
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
153.378 143.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.547 -6.501
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
169.925 150.345
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -65.821 -14.945
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
280.322 89.791
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.164 -283
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.164 -283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-142.432 86.491
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.972 24.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-190.972 24.846
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.094 -700
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.903 51.611
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.903 51.611
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.917 9.050
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
69.917 9.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.186 1.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-65.186 1.684
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
229.757 371.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.694 -5.012
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -8.393 -5.965
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -671 -1.508
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-242.813 -195.989
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-9.042 -7.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.998 16.131
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 6.998 16.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-229.583 -188.970
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -222.610 -184.102
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.973 -4.868
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-27.733 -22.385
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-27.733 -22.385
Alınan Faiz
16.547 6.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.478 -74.419
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
587.741 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
587.741 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
369.873 295.877
Kredilerden Nakit Girişleri
308.613 256.284
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
61.260 39.593
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-633.546 -159.449
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-593.546 -79.449
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-40.000 -80.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.093 -35.219
Ödenen Temettüler
-11.073 0
Ödenen Faiz
-149.424 -156.922
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -18.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.664 88.679
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.664 88.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 217.846 110.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 282.510 199.357


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 282.510 217.846
Ticari Alacaklar
6 885.842 750.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 8.287 15.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
877.555 734.993
Diğer Alacaklar
7 70.451 23.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 45.346 9.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.105 14.516
Türev Araçlar
22 51.514 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 51.514 0
Stoklar
8 82.440 51.346
Peşin Ödenmiş Giderler
9 151.058 90.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 151.058 90.199
Diğer Dönen Varlıklar
12 29.640 27.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 29.640 27.928
ARA TOPLAM
1.553.455 1.161.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.553.455 1.161.175
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.053 1.053
Diğer Alacaklar
7 1.198 1.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.198 1.434
Maddi Duran Varlıklar
10 833.942 752.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
468.709 467.733
Şerefiye
40.217 40.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 428.492 427.516
Peşin Ödenmiş Giderler
9 170.793 140.488
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 170.793 140.488
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 294.117 197.317
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.769.812 1.560.161
TOPLAM VARLIKLAR
3.323.267 2.721.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 212.787 154.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 212.787 154.433
Banka Kredileri
5 80.865 62.945
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 110.662 91.488
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 21.260 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 316.260 268.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 316.260 268.391
Banka Kredileri
5 236.260 188.651
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 80.000 79.740
Ticari Borçlar
6 724.667 669.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 18.022 24.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
706.645 644.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 86.429 85.686
Diğer Borçlar
7 20.826 21.325
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 820 1.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.006 19.917
Türev Araçlar
22 8.317 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 8.317 0
Ertelenmiş Gelirler
9 102.025 33.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 102.025 33.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 4.969 3.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.617 24.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.727 9.628
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.890 14.750
ARA TOPLAM
1.500.897 1.261.424
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.500.897 1.261.424
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.084.247 1.176.424
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.084.247 1.176.424
Banka Kredileri
5 846.500 951.992
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 237.747 224.432
Diğer Borçlar
36.664 39.223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 36.664 39.223
Ertelenmiş Gelirler
9 5.502 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 5.502 1.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.802 14.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 16.802 14.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 144.424 124.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.287.639 1.355.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.788.536 2.616.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
442.287 16.298
Ödenmiş Sermaye
15 208.037 176.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 556.162 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.818 30.514
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.818 30.514
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 39.752 39.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.934 -9.238
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 10.260 10.260
Yasal Yedekler
15 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-200.934 -78.162
Net Dönem Karı veya Zararı
-158.056 -122.772
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.444 88.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
534.731 104.670
TOPLAM KAYNAKLAR
3.323.267 2.721.336


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.251.332 1.873.356 781.618 625.164
Satışların Maliyeti
16 -1.901.980 -1.592.539 -671.315 -537.182
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
349.352 280.817 110.303 87.982
BRÜT KAR (ZARAR)
349.352 280.817 110.303 87.982
Genel Yönetim Giderleri
17 -189.499 -136.423 -66.350 -53.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
466.843 255.423 310.136 93.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-381.553 -249.880 -265.641 -92.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
245.143 149.937 88.448 36.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.537 648 1.184 83
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-373 -365 -185 -141
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
246.307 150.220 89.447 36.065
Finansman Giderleri
18 -455.039 -238.227 -244.032 -95.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-208.732 -88.007 -154.585 -59.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
65.821 14.945 19.803 6.934
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -9.767 -8.553 -2.420 -6.179
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 75.588 23.498 22.223 13.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-142.911 -73.062 -134.782 -52.978
DÖNEM KARI (ZARARI)
-142.911 -73.062 -134.782 -52.978
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.145 -5.054 279 -1.619
Ana Ortaklık Payları
-158.056 -68.008 -135.061 -51.359
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.696 -3.883 -1.608 -5.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.620 -4.854 -2.010 -6.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 924 971 402 1.257
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 924 971 402 1.257
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.696 -3.883 -1.608 -5.025
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-146.607 -76.945 -136.390 -58.003
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.145 -5.054 279 -1.619
Ana Ortaklık Payları
-161.752 -71.891 -136.669 -56.384http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718043


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: 0,00% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7685 Değişim: -0,03%
Düşük 5,7658 23.08.2019 Yüksek 5,7732
Açılış: 5,7701
6,3865 Değişim: -0,21%
Düşük 6,3814 23.08.2019 Yüksek 6,4043
Açılış: 6,3997
277,32 Değişim: -0,23%
Düşük 277,06 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.