KAP ***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 20:17

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 237.924 39.752 -4.103 302 -230.724 -44.523 175.086 90.153 265.239
Transferler
-48.709 48.709
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.142 -16.649 -15.507 -5.508 -21.015
Dönem Karı (Zararı)
-16.649 -16.649 -5.508 -22.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.142 1.142 1.142
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.958 -9.958
Dönem Sonu Bakiyeler
176.458 237.924 39.752 -2.961 10.260 -289.391 -12.463 159.579 84.645 244.224
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 0 39.752 -9.238 10.260 -78.162 -122.772 16.298 88.372 104.670
Transferler
-122.772 122.772
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.088 -22.995 -25.083 14.866 -10.217
Dönem Karı (Zararı)
-22.995 -22.995 14.866 -8.129
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.088 -2.088 -2.088
Sermaye Arttırımı
15 31.579 31.579 31.579
Kar Payları
-11.072 -11.072
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
556.162 556.162 556.162
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -11.326 10.260 -200.934 -22.995 578.956 92.166 671.122


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
230.239 266.070
Dönem Karı (Zararı)
-8.129 -20.084
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
246.763 225.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 90.079 83.694
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.801 2.137
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.801 2.137
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.146 8.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.966 6.655
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
180 1.956
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
89.340 87.685
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.627 -3.375
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
100.967 91.060
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -46.018 -8.011
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
106.580 51.609
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-165 -341
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-165 -341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.812 67.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.824 -17.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.824 -17.440
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.989 -2.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.032 63.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.032 63.062
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.230 13.516
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
50.230 13.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.637 11.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.637 11.078
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
240.446 273.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.802 -3.125
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -5.820 -3.104
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -585 -907
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-171.586 -175.209
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-5.450 -4.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.534 5.989
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 6.534 5.989
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-166.891 -159.091
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -160.995 -155.864
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.896 -3.227
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-17.406 -20.654
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-17.406 -20.654
Alınan Faiz
11.627 3.375
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.440 -23.334
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
587.741 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
587.741 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
242.219 235.809
Kredilerden Nakit Girişleri
202.219 196.216
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
40.000 39.593
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-568.779 -130.545
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-568.779 -50.545
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -80.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.400 -38.273
Ödenen Temettüler
-11.072 0
Ödenen Faiz
-106.269 -90.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.093 67.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.093 67.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 217.846 110.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 371.939 178.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 371.939 217.846
Ticari Alacaklar
786.562 750.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 8.717 15.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
777.845 734.993
Diğer Alacaklar
35.152 23.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 12.372 9.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.780 14.516
Stoklar
8 75.335 51.346
Peşin Ödenmiş Giderler
9 111.568 90.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
111.568 90.199
Diğer Dönen Varlıklar
12 23.857 27.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23.857 27.928
ARA TOPLAM
1.404.413 1.161.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.404.413 1.161.175
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
7 1.183 1.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.183 1.434
Maddi Duran Varlıklar
10 820.177 752.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
470.135 467.733
Şerefiye
40.217 40.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 429.918 427.516
Peşin Ödenmiş Giderler
9 155.872 140.488
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
155.872 140.488
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 257.366 197.317
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.705.786 1.560.161
TOPLAM VARLIKLAR
3.110.199 2.721.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
162.575 154.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
162.575 154.433
Banka Kredileri
5 65.865 62.945
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 96.710 91.488
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
294.033 268.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
294.033 268.391
Banka Kredileri
5 294.033 268.391
Ticari Borçlar
6 700.736 669.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 18.186 24.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
682.550 644.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 85.515 85.686
Diğer Borçlar
7 20.580 21.325
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.763 1.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.817 19.917
Ertelenmiş Gelirler
9 86.664 33.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
86.664 33.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.122 3.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.265 24.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 11.366 9.628
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.899 14.750
ARA TOPLAM
1.380.490 1.261.424
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.380.490 1.261.424
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
872.417 1.176.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
872.417 1.176.424
Banka Kredileri
5 662.510 951.992
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 209.907 224.432
Diğer Borçlar
37.548 39.223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 37.548 39.223
Ertelenmiş Gelirler
9 1.883 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.883 1.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.441 14.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 16.441 14.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 130.298 124.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.058.587 1.355.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.439.077 2.616.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
578.956 16.298
Ödenmiş Sermaye
15 208.037 176.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 556.162 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.426 30.514
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.426 30.514
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 39.752 39.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.326 -9.238
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-200.934 -78.162
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.995 -122.772
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.166 88.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
671.122 104.670
TOPLAM KAYNAKLAR
3.110.199 2.721.336


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.469.714 1.248.192 720.407 614.374
Satışların Maliyeti
16 -1.230.665 -1.055.357 -619.394 -521.836
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
239.049 192.835 101.013 92.538
BRÜT KAR (ZARAR)
239.049 192.835 101.013 92.538
Genel Yönetim Giderleri
17 -123.149 -82.998 -63.456 -40.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
156.707 161.809 89.738 46.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-115.912 -157.832 -66.947 -39.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
156.695 113.814 60.348 59.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
353 565 195 444
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-188 -224 -44 -224
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
156.860 114.155 60.499 59.488
Finansman Giderleri
18 -211.007 -142.250 -83.733 -61.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-54.147 -28.095 -23.234 -2.312
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
46.018 8.011 13.603 -489
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -7.347 -2.374 -4.485 -52
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 53.365 10.385 18.088 -437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.129 -20.084 -9.631 -2.801
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.129 -20.084 -9.631 -2.801
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.866 -3.435 5.559 2.073
Ana Ortaklık Payları
-22.995 -16.649 -15.190 -4.874
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.088 1.142 -2.111 -840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.610 1.428 -2.639 -1.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
522 -286 528 210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
522 -286 528 210
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.088 1.142 -2.111 -840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.217 -18.942 -11.742 -3.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.866 -3.435 5.559 2.073
Ana Ortaklık Payları
-25.083 -15.507 -17.301 -5.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703316


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.911 Değişim: 0,60% Hacim : 2.602 Mio.TL Son veri saati : 12:21
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.081
Açılış: 97.531
5,8373 Değişim: -0,36%
Düşük 5,8283 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,5049 Değişim: -0,44%
Düşük 6,5029 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
279,22 Değişim: -0,14%
Düşük 278,75 22.10.2019 Yüksek 279,98
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.