***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2018 - 18:32

***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 237.924 39.752 -4.103 302 -226.538 -48.709 175.086 90.153 265.239
Transferler
-48.709 48.709
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.982 -11.775 -9.793 -5.508 -15.301
Dönem Karı (Zararı)
-11.775 -11.775 -5.508 -17.283
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.982 1.982 1.982
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.958 -9.958 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
176.458 237.924 39.752 -2.121 10.260 -285.205 -11.775 165.293 84.645 249.938
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 0 39.752 -9.238 10.260 -78.162 -122.772 16.298 88.372 104.670
Transferler
-122.772 122.772 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 9.990 10.013 -8.488 1.525
Dönem Karı (Zararı)
9.990 9.990 -8.488 1.502
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 23 23
Sermaye Arttırımı
15 31.579 31.579 31.579
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
15 556.162 556.162 556.162
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -9.215 10.260 -200.934 9.990 614.052 79.884 693.936


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.742 116.242
Dönem Karı (Zararı)
1.502 -17.283
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
134.762 120.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 43.917 41.240
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.309 2.008
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.309 2.008
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.475 6.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.231 5.789
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
244 675
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.943 45.823
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.595 -1.239
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
67.538 47.062
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -32.415 -8.500
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
58.547 33.135
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14 -121
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-14 -121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.950 15.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.356 -18.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.356 -18.771
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.869 -3.143
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.013 43.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.013 43.655
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.653 9.992
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.653 9.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.391 -16.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.391 -16.690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
100.314 117.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-438 -1.479
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.595 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-539 -88
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.932 -133.670
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.549 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.262 395
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 4.262 395
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.207 -115.274
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -99.991 -114.065
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.216 -1.209
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.038 -20.032
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-10.038 -20.032
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
7.595 1.239
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.070 58.538
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
130.646 178.812
Kredilerden Nakit Girişleri
90.646 178.812
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
40.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-578.435 -45.456
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-578.435 -45.456
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.647 -18.727
Ödenen Faiz
-79.235 -56.091
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
587.741 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.880 41.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.880 41.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 217.846 110.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 246.726 151.788


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 246.726 217.846
Ticari Alacaklar
6 790.949 750.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 11.404 15.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
779.545 734.993
Diğer Alacaklar
7 23.644 23.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 11.283 9.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.361 14.516
Stoklar
8 69.215 51.346
Peşin Ödenmiş Giderler
9 98.112 90.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
98.112 90.199
Diğer Dönen Varlıklar
12 39.196 27.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
39.196 27.928
ARA TOPLAM
1.267.842 1.161.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.267.842 1.161.175
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
7 1.281 1.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.281 1.434
Maddi Duran Varlıklar
10 805.538 752.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
469.373 467.733
Şerefiye
40.217 40.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 429.156 427.516
Peşin Ödenmiş Giderler
9 148.183 140.488
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
148.183 140.488
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 233.266 197.317
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.658.694 1.560.161
TOPLAM VARLIKLAR
2.926.536 2.721.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
115.908 154.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
115.908 154.433
Banka Kredileri
5 22.945 62.945
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 92.963 91.488
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
224.328 268.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
224.328 268.391
Banka Kredileri
5 224.328 268.391
Ticari Borçlar
6 698.699 669.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 25.123 24.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
673.576 644.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 79.936 85.686
Diğer Borçlar
7 22.277 21.325
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.568 1.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.709 19.917
Ertelenmiş Gelirler
9 48.605 33.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
48.605 33.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.862 3.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.957 24.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.608 9.628
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.349 14.750
ARA TOPLAM
1.216.572 1.261.424
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.216.572 1.261.424
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
835.615 1.176.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
835.615 1.176.424
Banka Kredileri
5 619.817 951.992
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 215.798 224.432
Ticari Borçlar
7 38.468 39.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
38.468 39.223
Ertelenmiş Gelirler
9 1.941 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.941 1.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 15.190 14.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.190 14.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 124.814 124.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.016.028 1.355.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.232.600 2.616.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
614.052 16.298
Ödenmiş Sermaye
15 208.037 176.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 556.162 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.537 30.514
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.537 30.514
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 39.752 39.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.215 -9.238
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-200.934 -78.162
Net Dönem Karı veya Zararı
9.990 -122.772
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
79.884 88.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
693.936 104.670
TOPLAM KAYNAKLAR
2.926.536 2.721.336


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 749.307 633.818
Satışların Maliyeti
16 -611.271 -533.521
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
138.036 100.297
BRÜT KAR (ZARAR)
138.036 100.297
Genel Yönetim Giderleri
17 -59.693 -42.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
66.969 115.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-48.965 -118.346
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.347 54.546
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
158 121
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-144 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
96.361 54.667
Finansman Giderleri
18 -127.274 -80.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.913 -25.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32.415 8.500
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.862 -2.322
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 35.277 10.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.502 -17.283
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.502 -17.283
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.488 -5.508
Ana Ortaklık Payları
9.990 -11.775
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23 1.982
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11,19 29 2.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6 -496
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -6 -496
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 1.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.525 -15.301
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.488 -5.508
Ana Ortaklık Payları
10.013 -9.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681612


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.994 Değişim: 0,25% Hacim : 6.128 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.618 20.02.2019 Yüksek 102.543
Açılış: 101.990
5,3192 Değişim: 0,68%
Düşük 5,2772 20.02.2019 Yüksek 5,3297
Açılış: 5,2834
6,0344 Değişim: 0,62%
Düşük 5,9861 20.02.2019 Yüksek 6,0414
Açılış: 5,99695
229,92 Değişim: 0,98%
Düşük 227,50 20.02.2019 Yüksek 230,16
Açılış: 227,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.