KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:36
KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.320.823 12.565.579
Dönem Karı (Zararı)
14.873.349 -173.148.791
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.873.349 -173.148.791
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.534.807 266.669.554
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 23.972.836 20.425.348
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-880.129
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-880.129
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.991.528 11.138.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-26.2-26.3 7.976.200 8.940.181
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -229.372 70.867
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.244.700 2.127.461
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.657.477 15.286.977
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-30. 8.241.112 12.348.394
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27,2. -5.178.846 -4.537.377
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27,1. 3.595.211 7.475.960
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.064.590 292.977.748
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.255.237 1.372.858
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.687.129 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-29. -431.892 1.372.858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.176.595 -22.996.499
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.176.595 -22.996.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 3.649.863 -51.535.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-170.372.586 -77.046.735
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 2.931.174 -79.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.064.874 -155.216.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -35.767.370 -36.763.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -47.297.504 -118.453.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.335.788 49.943.789
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.244.170 31.208.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-23. -23.091.618 18.735.535
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -136.135.558 -73.629.149
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -1.739.921 419.909
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 2.199.255 2.699.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.007.862 100.300.911
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. -6.434.570 12.072.052
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 108.442.432 88.228.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 1.231.365 -430.942
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.690.207 2.049.201
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. -34.398 314.416
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -4.655.809 1.734.785
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -775.894 -3.103.471
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-110.964.430 16.474.028
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -356.393 -3.908.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.620.544 -110.945.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.987.541 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-19 8.987.541 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.118.085 -104.001.702
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-19 -53.310.025 -101.632.781
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-19 -2.808.060 -2.368.921
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-10.000 -6.943.449
Alınan Temettüler
30 11.520.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.143.244 70.911.800
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.528.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.528.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
635.096.108 613.369.422
Kredilerden Nakit Girişleri
635.096.108 613.369.422
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-498.583.839 -545.002.149
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-497.905.967 -545.002.149
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-677.872
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 630.975 16.527
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.798.123 -27.467.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.798.123 -27.467.772
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.662.280 37.228.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.864.157 9.760.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 878.779 10.209.777 41.407.192 54.489.806 331.903.252 -952.768 330.950.484
Transferler
24 0 0 0 0 54.489.806 -54.489.806 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.200.527 0 -153.132.045 -154.332.572 -20.040.109 -174.372.681
Dönem Karı (Zararı)
24 0 0 0 0 -153.132.045 -153.132.045 -20.016.746 -173.148.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 -1.200.527 -1.200.527 -23.363 -1.223.890
Sermaye Arttırımı
2.528.000 2.528.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -321.748 10.209.777 95.896.998 -153.132.045 177.570.680 -18.464.877 159.105.803
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 -17.564 0 -17.564 -17.564
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.879.434 -72.953.293 258.292.724 -10.726.104 247.566.620
Transferler
24 0 0 250.685 -73.203.978 72.953.293 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-598.302 0 16.031.107 15.432.805 -1.162.448 14.270.357
Dönem Karı (Zararı)
24 0 0 0 16.031.107 16.031.107 -1.157.758 14.873.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 -598.302 -598.302 -4.690 -602.992
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -359.194 10.460.462 22.675.456 16.031.107 273.725.529 -11.888.552 261.836.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.864.157 30.662.280
Finansal Yatırımlar
50.000 705.432
Vadeli Mevduatlar
5 50.000 705.432
Ticari Alacaklar
237.601.017 157.251.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 85.253.430 49.486.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 152.347.587 107.765.165
Diğer Alacaklar
46.097.973 8.385.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 31.990.327 2.746.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 14.107.646 5.639.689
Türev Araçlar
437.205 7.400
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 437.205 7.400
Stoklar
11 478.733.474 342.597.916
Canlı Varlıklar
12 4.787.822 3.047.901
Peşin Ödenmiş Giderler
7.058.295 7.605.012
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.058.295 7.605.012
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 565.282 507.116
Diğer Dönen Varlıklar
87.338.793 72.600.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 87.338.793 72.600.809
ARA TOPLAM
883.534.018 623.370.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
883.534.018 623.370.937
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 5.962.871
Diğer Alacaklar
14.721 187.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 14.721 187.210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 159.043.561 166.386.966
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 60.510.000 60.500.000
Maddi Duran Varlıklar
17 450.812.267 428.973.447
Arazi ve Arsalar
4.817.286 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
54.154.238 57.809.677
Binalar
83.967.824 70.976.352
Tesis, Makine ve Cihazlar
264.006.202 275.108.716
Taşıtlar
2.046.323 2.088.021
Mobilya ve Demirbaşlar
6.860.864 7.394.385
Özel Maliyetler
6.881 8.258
Yapılmakta Olan Yatırımlar
34.952.649 10.822.867
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.589.153 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.394.431 6.369.506
Bilgisayar Yazılımları
73.207 5.039
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8.043.050 6.112.551
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
278.174 251.916
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.489.776 6.142.314
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.489.776 6.142.314
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 33.354.106 38.117.873
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
718.208.015 712.640.187
TOPLAM VARLIKLAR
1.601.742.033 1.336.011.124
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
486.122.301 318.096.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
486.122.301 318.096.151
Banka Kredileri
8 486.122.301 318.096.151
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 140.943.912 129.548.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 140.943.912 129.548.095
Banka Kredileri
136.823.390 126.895.872
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.479.431 2.652.223
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
641.091 0
Ticari Borçlar
272.045.711 175.216.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 306.826 6.741.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 271.738.885 168.475.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 17.539.116 16.307.751
Diğer Borçlar
2.918.772 7.608.981
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 88.220 122.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.830.552 7.486.363
Türev Araçlar
42.813 44.900
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 42.813 44.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.072.851 3.848.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.072.851 3.848.745
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 356.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.470.068 4.454.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 7.142.022 3.897.322
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 328.046 557.418
ARA TOPLAM
930.155.544 655.482.451
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
930.155.544 655.482.451
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 363.121.769 393.782.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
363.121.769 393.782.034
Banka Kredileri
8 357.834.864 389.292.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.293.112 4.489.345
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
993.793 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.419.432 35.840.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 44.419.432 35.840.240
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 2.208.311 3.322.215
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
409.749.512 432.944.489
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.339.905.056 1.088.426.940
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
273.725.529 258.310.288
Ödenmiş Sermaye
24,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24,2. 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-359.194 239.108
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-359.194 239.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -359.194 239.108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.460.462 10.209.777
Yasal Yedekler
24,4. 10.460.462 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24,5. 22.675.456 95.896.998
Net Dönem Karı veya Zararı
16.031.107 -72.953.293
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,6. -11.888.552 -10.726.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
261.836.977 247.584.184
TOPLAM KAYNAKLAR
1.601.742.033 1.336.011.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.047.228.654 804.418.867 484.181.919 421.819.736
Satışların Maliyeti
25 -923.110.794 -686.017.075 -433.569.440 -355.426.184
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.117.860 118.401.792 50.612.479 66.393.552
BRÜT KAR (ZARAR)
124.117.860 118.401.792 50.612.479 66.393.552
Genel Yönetim Giderleri
26 -17.391.088 -17.655.825 -5.925.119 -5.463.353
Pazarlama Giderleri
26 -25.923.461 -20.647.249 -12.108.893 -7.425.474
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -7.937.380 -3.065.374 -2.106.682 -1.196.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 28.689.444 64.554.723 8.350.287 47.176.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -23.089.203 -26.499.715 -3.379.871 -8.961.424
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.466.172 115.088.352 35.442.201 90.523.273
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 3.052.873 135.050 867.061 135.050
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -720.465 0 -20.251 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28 4.176.595 22.996.499 1.896.482 2.253.375
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
84.975.175 138.219.901 38.185.493 92.911.698
Finansman Gelirleri
29 54.832.982 12.640.773 48.106.857 6.718.309
Finansman Giderleri
29 -121.134.197 -374.910.464 -20.701.042 -244.037.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.673.960 -224.049.790 65.591.308 -144.407.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.800.611 50.900.999 -6.193.190 30.339.156
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 -328.416 340.646 112.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -3.800.611 51.229.415 -6.533.836 30.226.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.873.349 -173.148.791 59.398.118 -114.068.119
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.873.349 -173.148.791 59.398.118 -114.068.119
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 -1.157.758 -20.016.746 2.742.144 -13.011.600
Ana Ortaklık Payları
16.031.107 -153.132.045 56.655.974 -101.056.519
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 31 0,06410000 -0,61250000 0,22660000 -0,40420000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-602.992 -1.223.890 201.364 -1.370.951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-602.992 -1.223.890 201.364 -1.370.951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
150.748 305.972 -50.341 -1.713.455
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-753.740 -1.529.862 251.705 342.504
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-602.992 -1.223.890 201.364 -1.370.951
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.270.357 -174.372.681 59.599.482 -115.439.070
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.162.448 -20.040.109 2.742.795 -13.039.612
Ana Ortaklık Payları
15.432.805 -154.332.572 56.856.687 -102.399.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797713


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,42% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8613 Değişim: -0,06%
Düşük 7,8562 21.10.2020 Yüksek 7,8661
Açılış: 7,8659
9,3037 Değişim: 0,04%
Düşük 9,2883 21.10.2020 Yüksek 9,3083
Açılış: 9,2998
484,15 Değişim: 0,40%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 484,60
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.