KAP ***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:43

***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23 -2.988.871 2.988.871 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.890.070 49.119.428 51.009.498 -2.605.447 48.404.051
Dönem Karı (Zararı)
23 0 49.119.428 49.119.428 -2.616.819 46.502.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 1.890.070 0 1.890.070 11.372 1.901.442
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 2.546.859 10.209.777 41.407.192 49.119.428 328.200.954 129.360 328.330.314
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 878.779 10.209.777 41.407.192 54.489.806 331.903.252 -952.768 330.950.484
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23 54.489.806 -54.489.806 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.200.527 -153.132.045 -154.332.572 -20.040.109 -174.372.681
Dönem Karı (Zararı)
23 -153.132.045 -153.132.045 -20.016.746 -173.148.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.200.527 0 -1.200.527 -23.363 -1.223.890
Sermaye Arttırımı
2.528.000 2.528.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -321.748 10.209.777 95.896.998 -153.132.045 177.570.680 -18.464.877 159.105.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.565.579 -47.222.543
Dönem Karı (Zararı)
-173.148.791 46.502.609
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-173.148.791 46.502.609
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
266.669.554 50.680.437
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 20.425.348 21.529.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.138.509 4.030.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-25.2 8.940.181 3.287.657
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 70.867 181.219
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.127.461 561.507
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.286.977 4.485.233
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-28. 12.348.394 4.118.512
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26,2 -4.537.377 -1.124.153
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26,1 7.475.960 1.490.874
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
292.977.748 26.870.056
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.372.858 1.237.034
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 17.140
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-28. 1.372.858 1.219.894
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-22.996.499 -10.086.843
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -22.996.499 -10.086.843
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -51.535.387 2.615.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-77.046.735 -150.145.660
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -79.999 3.343.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.216.287 -53.303.126
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -36.763.179 -12.472.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -118.453.108 -40.830.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.943.789 -1.976.710
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.208.254 2.266.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-22. 18.735.535 -4.242.757
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -73.629.149 -100.225.290
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 419.909 3.228.091
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 2.699.303 -9.998.934
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.300.911 5.923.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. 12.072.052 -2.584.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 88.228.859 8.507.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -430.942 5.396.406
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.049.201 4.423.618
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. 314.416 -107.957
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.734.785 4.531.575
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -3.103.471 -6.956.765
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.474.028 -52.962.614
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -3.908.449 5.740.071
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-110.945.151 -35.645.860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.619
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 0 16.619
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-104.001.702 -35.662.479
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -101.632.781 -35.197.451
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -2.368.921 -465.028
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.943.449 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.911.800 107.474.594
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.528.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.528.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
613.369.422 749.115.250
Kredilerden Nakit Girişleri
613.369.422 749.115.250
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-545.002.149 -638.069.659
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-545.002.149 -638.069.659
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 16.527 -3.570.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.467.772 24.606.191
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.467.772 24.606.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.228.665 16.923.525
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.760.893 41.529.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.760.893 37.228.665
Finansal Yatırımlar
79.999 0
Vadeli Mevduatlar
5 79.999 0
Ticari Alacaklar
224.275.198 76.534.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 52.433.062 15.669.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 171.842.136 60.864.988
Diğer Alacaklar
11.359.759 71.165.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 2.641.597 33.849.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.718.162 37.315.224
Türev Araçlar
682.213 74.004
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 682.213 74.004
Stoklar
11 376.733.073 303.103.924
Canlı Varlıklar
12 3.789.538 4.209.447
Peşin Ödenmiş Giderler
6.851.528 2.781.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.851.528 2.781.682
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 493.674 5.854.147
Diğer Dönen Varlıklar
65.146.815 49.902.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 65.146.815 49.902.738
ARA TOPLAM
699.172.690 550.854.553
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
699.172.690 550.854.553
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.650.000 9.650.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 9.650.000 9.650.000
Diğer Alacaklar
110.913 132.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 110.913 132.990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 182.843.973 159.847.474
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 64.943.449 58.000.000
Maddi Duran Varlıklar
17 419.153.682 337.424.407
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
59.038.411 52.935.592
Binalar
69.624.582 60.826.675
Tesis, Makine ve Cihazlar
269.747.720 150.726.374
Taşıtlar
1.604.635 1.554.950
Mobilya ve Demirbaşlar
7.348.814 7.718.840
Özel Maliyetler
8.716 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.015.633 58.896.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 5.204.396 3.357.317
Bilgisayar Yazılımları
7.591 16.242
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
4.898.733 2.886.289
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
298.072 454.786
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.854.164 8.623.313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.854.164 8.623.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 69.026.111 15.733.275
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
752.786.688 592.768.776
TOPLAM VARLIKLAR
1.451.959.378 1.143.623.329
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 377.602.658 210.823.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
377.602.658 210.823.715
Banka Kredileri
8 377.602.658 210.823.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 155.604.289 109.158.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
155.604.289 109.158.744
Banka Kredileri
154.054.417 106.070.257
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.549.872 3.088.487
Ticari Borçlar
209.215.022 113.451.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 12.128.957 56.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 197.086.065 113.394.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 14.412.294 14.843.236
Diğer Borçlar
5.237.691 3.188.490
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 1.116.749 802.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.120.942 2.386.157
Türev Araçlar
2.751.400 770.333
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 2.751.400 770.333
Ertelenmiş Gelirler
3.581.412 6.477.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 3.581.412 6.477.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 328.416 4.236.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.742.735 2.544.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 4.252.620 2.125.159
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 490.115 419.248
ARA TOPLAM
773.475.917 465.494.437
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
773.475.917 465.494.437
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
475.228.986 314.743.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
475.228.986 314.743.532
Banka Kredileri
8 473.531.238 314.600.926
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.697.748 142.606
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 207.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 0 207.724
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.600.772 31.436.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 41.600.772 31.436.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 2.547.900 790.451
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
519.377.658 347.178.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.292.853.575 812.672.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
177.570.680 331.903.252
Ödenmiş Sermaye
23 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-321.748 878.779
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-321.748 878.779
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -321.748 878.779
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.209.777 10.209.777
Yasal Yedekler
23 10.209.777 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 95.896.998 41.407.192
Net Dönem Karı veya Zararı
-153.132.045 54.489.806
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 -18.464.877 -952.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
159.105.803 330.950.484
TOPLAM KAYNAKLAR
1.451.959.378 1.143.623.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 805.279.414 578.326.163 422.020.481 294.341.762
Satışların Maliyeti
24 -686.877.622 -463.005.046 -355.626.929 -229.118.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.401.792 115.321.117 66.393.552 65.223.060
BRÜT KAR (ZARAR)
118.401.792 115.321.117 66.393.552 65.223.060
Genel Yönetim Giderleri
25 -17.655.825 -11.986.180 -5.463.353 -4.805.498
Pazarlama Giderleri
25 -20.647.249 -18.631.871 -7.425.474 -8.675.547
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -3.065.374 0 -1.196.398 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 64.554.723 13.204.035 47.176.370 5.303.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -26.499.715 -12.289.449 -8.961.424 -2.764.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.088.352 85.617.652 90.523.273 54.280.760
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 135.050 55.046 135.050 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 -75 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 22.996.499 10.086.843 2.253.375 2.121.057
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
138.219.901 95.759.466 92.911.698 56.401.817
Finansman Gelirleri
28 12.640.773 18.778.667 6.718.309 4.077.516
Finansman Giderleri
28 -374.910.464 -60.155.365 -244.037.282 -23.327.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-224.049.790 54.382.768 -144.407.275 37.152.211
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
50.900.999 -7.880.159 30.339.156 -4.726.170
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -328.416 -5.740.071 112.871 -5.740.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 51.229.415 -2.140.088 30.226.285 1.013.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-173.148.791 46.502.609 -114.068.119 32.426.041
DÖNEM KARI (ZARARI)
-173.148.791 46.502.609 -114.068.119 32.426.041
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 -20.016.746 -2.616.819 -13.011.600 -884.416
Ana Ortaklık Payları
-153.132.045 49.119.428 -101.056.519 33.310.457
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 30 -0,61250000 0,19650000 -0,40420000 0,13320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.223.890 1.901.442 -1.370.951 1.230.130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.223.890 1.901.442 -1.370.951 1.230.130
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
305.972 -475.361 342.504 -307.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.529.862 2.376.803 -1.713.455 1.537.662
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.223.890 1.901.442 -1.370.951 1.230.130
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-174.372.681 48.404.051 -115.439.070 33.656.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20.040.109 -2.605.446 -13.039.612 -875.953
Ana Ortaklık Payları
-154.332.572 51.009.497 -102.399.458 34.532.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719070


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.