KAP ***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

10.11.2018 - 13:45

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 -2.575 119.494 -357.513 54.424 13.151.109 607.220 13.758.329
Diğer Düzeltmeler
-344.148 -344.148 -48.193 -392.341
Transferler
54.524 -54.524
Dönem Karı (Zararı)
721.834 721.834 -123.178 598.656
Dönem Sonu Bakiyeler
13.336.879 -2.575 119.494 -647.137 721.834 13.528.795 435.849 13.964.644
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.336.879 0 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282
Diğer Düzeltmeler
7.913 7.913
Transferler
-4.008.029 4.008.029
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
109.227 109.227 -106.549 2.678
Dönem Sonu Bakiyeler
113.336.879 0 119.494 -4.658.009 109.227 8.907.591 316.282 9.223.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.532 279.950
Dönem Karı (Zararı)
2.678 598.656
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
118.016 168.663
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 118.037 68.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-90.819
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-90.819
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.759
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.173 -18.749
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.749
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 34.173
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 28.902 193.528
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.337
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
16.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-212.226 -487.369
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.443.237 1.452.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -346.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.096.381 1.452.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
913.141 -2.155.919
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 871.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 41.147 -2.155.919
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.024.817 -405.767
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 82.767 -64.424
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-678.901 23.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -547.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -131.401 23.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 355.384 115.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-469.652 519.104
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.179.781
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 710.129 519.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.455 28.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 3.455 -81.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
110.042
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-91.532 279.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
101.774 -283.782
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.774 -283.782
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.862 -271.002
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.912 -12.780
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.173 14.471
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
30.811
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 30.811
Ödenen Faiz
5 -34.173 -16.340
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.931 10.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.931 10.639
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.805 33.590
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.874 44.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.874 50.805
Ticari Alacaklar
1.689.239 246.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 346.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.342.383 246.002
Diğer Alacaklar
8.404.434 9.325.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.284.951 9.156.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 119.483 168.725
Stoklar
8 1.024.817
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.315.717 2.380.934
Diğer Dönen Varlıklar
10 276.144 279.599
ARA TOPLAM
12.712.408 13.307.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.712.408 13.307.827
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.095
Maddi Duran Varlıklar
11 297.180 446.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.117 5.696
Peşin Ödenmiş Giderler
9 300.469 318.019
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 84.196
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
694.057 769.878
TOPLAM VARLIKLAR
13.406.465 14.077.705
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 126.177 28.837
Ticari Borçlar
634.793 1.313.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 547.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 634.793 766.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 766.485 411.101
Diğer Borçlar
2.542.039 3.011.692
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 679.481 1.859.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.862.558 1.152.430
ARA TOPLAM
4.069.494 4.765.324
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.069.494 4.765.324
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 97.340
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.759
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 113.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.098 99.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.182.592 4.864.423
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.907.591 8.798.364
Ödenmiş Sermaye
15 13.336.879 13.336.879
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 119.494 119.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -4.658.009 -649.980
Net Dönem Karı veya Zararı
109.227 -4.008.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
316.282 414.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.223.873 9.213.282
TOPLAM KAYNAKLAR
13.406.465 14.077.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.250.200 1.931.116 0 0
Satışların Maliyeti
-1.024.817 -1.732.142 0 -3.709
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
225.383 198.974 0 -3.709
BRÜT KAR (ZARAR)
225.383 198.974 0 -3.709
Genel Yönetim Giderleri
-433.074 -512.006 -133.766 -121.139
Pazarlama Giderleri
-12.366 -126.307 0 2.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
666.553 1.255.757 207.212 -9.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-442.080 -7.894 -124.877 -1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.416 808.524 -51.431 -131.669
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
61.337 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.753 808.524 -51.431 -131.669
Finansman Giderleri
-34.173 -16.340 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.580 792.184 -51.431 -131.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.902 -193.528 -11.335 1.848
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-183.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.492 -11.335 1.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.678 598.656 -62.766 -129.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.678 598.656 -62.766 -129.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-106.549 -123.178 -67.400 -49.734
Ana Ortaklık Payları
109.227 721.834 4.634 -80.087
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.678 598.656 -62.766 -129.821
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-106.549 -123.178 -67.400 -49.734
Ana Ortaklık Payları
109.227 721.834 4.634 -80.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719340


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: -0,13% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7636 Değişim: 0,87%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7138
6,4001 Değişim: 0,97%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3387
278,16 Değişim: 0,79%
Düşük 275,72 22.08.2019 Yüksek 279,00
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.