KAP ***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:52

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 10.805.085 2.290.829 10.000.000 1.172.185
Satışların Maliyeti
17 -14.983.946 -1.779.358 -14.382.000 -944.104
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.178.861 511.471 -4.382.000 228.081
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.178.861 511.471 -4.382.000 228.081
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.443.783 -1.309.181 -887.530 -570.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 291.667 1.496.944 95.405 -108.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -881.444 -12.813.452 -385.032 -216.376
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.212.421 -12.114.218 -5.559.157 -667.244
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.212.421 -12.114.218 -5.559.157 -667.244
Finansman Giderleri
20 -1.344.478 -743.174 -704.375 -535.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.556.899 -12.857.392 -6.263.532 -1.202.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.876.248 2.338.136 1.606.674 23.849
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.876.248 2.338.136 1.606.674 23.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.680.651 -10.519.256 -4.656.858 -1.179.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.680.651 -10.519.256 -4.656.858 -1.179.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-5.680.651 -10.519.256 -4.656.858 -1.179.068
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar/(Zararı) 22 -0,03200000 -0,05900000 -0,02600000 -0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -3.259 1.132.269 -56.086.089 45.005.567 168.595.081 168.595.081
Transferler
45.005.567 -45.005.567 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -10.519.256 -10.519.256 -10.519.256
Dönem Karı (Zararı)
0 -10.519.256 -10.519.256 -10.519.256
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -3.259 1.132.269 -11.080.522 -10.519.256 158.075.825 158.075.825
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -11.080.522 -12.135.557 156.445.381 156.445.381
Transferler
-12.135.557 12.135.557 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.680.651 -5.680.651 -5.680.651
Dönem Karı (Zararı)
-5.680.651 -5.680.651 -5.680.651
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -23.216.079 -5.680.651 150.764.730 150.764.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.457.773 4.299.113
Dönem Karı (Zararı)
-5.680.651 -10.519.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.364.371 9.066.056
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.407 1.212
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
127.104 6.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 17.006 17.543
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 110.098 -11.518
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.730.108 -368.014
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -93.819 -1.735
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.341.992 741.025
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 378.466 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 103.469 -1.107.304
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 11.764.969
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8,19 0 11.764.969
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.876.248 -2.338.136
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.382.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.382.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.201.388 5.777.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.455.804 3.057.007
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.455.804 3.056.814
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
601.946 1.779.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.547.517 656.738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.514 -35.268
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.535.003 692.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-98.192 -176.208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.298.179 460.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
717.536 442.016
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
580.643 18.393
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.517.668 4.324.104
Alınan Faiz
75.775 1.391
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-15.880 -26.382
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.300.000 -11.807.682
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.092
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -3.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.300.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -11.804.590
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.107.335 7.456.351
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.400.000 8.150.000
Kredilerden Nakit Girişleri
3.400.000 8.150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-320.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-320.000 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
10.100.000 0
Ödenen Faiz
-1.072.665 -693.649
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.949.562 -52.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.949.562 -52.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.581 211.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.994.143 158.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.680.651 -10.519.256 -4.656.858 -1.179.068
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.680.651 -10.519.256 -4.656.858 -1.179.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.680.651 -10.519.256 -4.656.858 -1.179.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.003.165 44.581
Ticari Alacaklar
1.400.381 48.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.400.381 48.046
Diğer Alacaklar
173.858 31.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 173.858 31.957
Stoklar
7 2.528.432 3.130.378
Peşin Ödenmiş Giderler
14 39.478 17.649
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 12.950 231
Diğer Dönen Varlıklar
13 324.022 547.967
ARA TOPLAM
13.482.286 3.820.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.482.286 3.820.809
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 180.654.739 195.036.739
Maddi Duran Varlıklar
9 7.526 8.933
Diğer Duran Varlıklar
13 2.262.486 2.897.978
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.924.751 197.943.650
TOPLAM VARLIKLAR
196.407.037 201.764.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 26.921.037 13.471.710
Ticari Borçlar
363.111 11.662.601
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 249.159 12.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 113.952 11.650.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 56.564 154.756
Diğer Borçlar
483.023 434.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 483.023 434.161
Kısa Vadeli Karşılıklar
456.375 352.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 109.169 104.216
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 347.206 248.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 8.273 25.415
ARA TOPLAM
28.288.383 26.100.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.288.383 26.100.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
187.428 175.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 187.428 175.375
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 17.166.496 19.042.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.353.924 19.218.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.642.307 45.319.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
150.764.730 156.445.381
Ödenmiş Sermaye
16 178.354.952 178.354.952
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 191.641 191.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.402 -17.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.402 -17.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -17.402 -17.402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-23.216.079 -11.080.522
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.680.651 -12.135.557
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
150.764.730 156.445.381
TOPLAM KAYNAKLAR
196.407.037 201.764.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700460


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.353 Değişim: -0,83% Hacim : 3.129 Mio.TL Son veri saati : 15:49
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 94.618
Açılış: 94.134
5,8915 Değişim: 0,12%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5532 Değişim: 0,52%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5678
Açılış: 6,5191
282,12 Değişim: 0,07%
Düşük 280,44 17.10.2019 Yüksek 282,98
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.