KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 19:47
KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,12 10.730.815 8.463.382 5.808.145 4.523.246
Satışların Maliyeti
3,12 -7.812.954 -6.296.895 -4.246.066 -3.355.257
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.917.861 2.166.487 1.562.079 1.167.989
BRÜT KAR (ZARAR)
2.917.861 2.166.487 1.562.079 1.167.989
Genel Yönetim Giderleri
13 -145.301 -129.013 -69.507 -63.469
Pazarlama Giderleri
13 -2.183.516 -1.764.546 -1.145.523 -940.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 183.467 79.388 96.569 42.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -423.445 -233.677 -237.013 -137.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
349.066 118.639 206.605 69.004
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 15.119 4.272 13.763 4.029
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -6.630 -4.072 -546 -510
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
357.555 118.839 219.822 72.523
Finansman Gelirleri
16 18.976 39.518 3.564 19.493
Finansman Giderleri
17 -761.419 -671.106 -386.177 -368.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-384.888 -512.749 -162.791 -276.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.602 -26.810 12.321 -17.627
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.239 -37.868 -547 -22.568
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 4.841 11.058 12.868 4.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-381.286 -539.559 -150.470 -293.673
DÖNEM KARI (ZARARI)
-381.286 -539.559 -150.470 -293.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
73 -3.293 35 -1.074
Ana Ortaklık Payları
21 -381.359 -536.266 -150.505 -292.599
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) / Earning / (Loss) per Share (TRY) -2,11000000 -2,96000000 -0,83000000 -1,62000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
938.609 433.595
Dönem Karı (Zararı)
-381.286 -539.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.500.131 1.031.506
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 419.433 141.837
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22.593 6.278
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.636 2.373
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.674 2.405
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.283 1.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
83.642 79.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 75.031 65.645
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.611 14.047
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
713.569 276.571
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-40.808 -25.597
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
469.847 145.896
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 389.047 205.307
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
14 -104.517 -49.035
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9 272.308 502.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.960 12
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.960 12
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.602 26.810
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.772 -1.700
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -10.772 -1.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
164.615 174.198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.429 -32.027
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.043 -14.809
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-290.407 -130.433
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
364.453 376.557
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
179.041 -25.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.283.460 666.145
Ödenen Faiz
-439.884 -227.343
Alınan Faiz
140.958 73.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -26.069 -21.109
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -10.893 -7.071
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.963 -50.531
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
56.099 -220.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
186.111 50.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.012 -271.117
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-602.626 -480.100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 570.200 101.268
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -568.429 -427.340
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-365.885 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-45.537 0
Ödenen Faiz
-198.685 -156.268
Alınan Faiz
16 5.710 2.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
392.082 -266.896
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.444 -5.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
388.638 -272.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.750.516 1.617.380
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.139.154 1.344.521


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.139.154 1.750.516
Finansal Yatırımlar
15.315 18.450
Ticari Alacaklar
194.565 121.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 271 746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
194.294 120.368
Diğer Alacaklar
80.966 27.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.966 27.584
Stoklar
8 2.526.785 2.249.052
Peşin Ödenmiş Giderler
72.051 71.897
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.634 49.477
Diğer Dönen Varlıklar
2.573 10.382
ARA TOPLAM
5.039.043 4.298.472
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 175.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.039.043 4.474.261
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.165 1.165
Diğer Alacaklar
5.434 5.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.434 5.480
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4 32.325 32.325
Maddi Duran Varlıklar
5 3.783.686 3.863.042
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.930.597 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.460.190 2.479.242
Şerefiye
2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 207.198 226.250
Peşin Ödenmiş Giderler
14.801 27.581
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 7.390 1.765
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.235.588 6.410.600
TOPLAM VARLIKLAR
14.274.631 10.884.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
737.840 522.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
737.840 522.435
Banka Kredileri
9 402.970 522.435
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
334.870 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 801.355 706.655
Ticari Borçlar
5.180.366 4.866.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 264.335 213.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.916.031 4.652.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
190.941 131.949
Diğer Borçlar
133.326 126.474
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
133.326 126.474
Türev Araçlar
23.255 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
121.550 107.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
224.625 207.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 139.814 122.848
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 84.811 84.616
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.081 5.724
ARA TOPLAM
7.416.339 6.674.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.416.339 6.674.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.392.509 3.341.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.392.509 3.341.007
Banka Kredileri
9 3.690.221 3.341.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.702.288 0
Diğer Borçlar
12.630 11.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.630 11.903
Türev Araçlar
6.063 71.895
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.180 4.570
Uzun Vadeli Karşılıklar
177.473 145.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 177.473 145.477
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.592.855 3.574.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.009.194 10.249.771
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
263.865 632.904
Ödenmiş Sermaye
181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
694.960 810.683
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
549.969 678.012
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
559.234 687.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.265 -9.265
Yabancı Para Çevrim Farkları
144.991 132.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.771 9.391
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-150.835 571.060
Net Dönem Karı veya Zararı
-381.359 -835.558
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.572 2.186
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.437 635.090
TOPLAM KAYNAKLAR
14.274.631 10.884.861


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 735.016 735.016 45.311 45.311 -365 -27.516 512.706 485.190 1.470.494 56.654 1.527.148
Transferler
-4.149 -4.149 516.855 -512.706 4.149 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.895 20.895 -536.266 -536.266 -515.371 -3.096 -518.467
Dönem Karı (Zararı)
-536.266 -536.266 -536.266 -3.293 -539.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.895 20.895 20.895 197 21.092
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 730.867 730.867 66.206 66.206 -365 489.339 -536.266 -46.927 955.123 53.558 1.008.681
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 678.012 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090
Transferler
-128.043 -128.043 14.380 -721.895 835.558 113.663
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.320 12.320 -381.359 -381.359 -369.039 -614 -369.653
Dönem Karı (Zararı)
-381.359 -381.359 -381.359 73 -381.286
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.320 12.320 12.320 -687 11.633
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 549.969 549.969 144.991 144.991 23.771 -365 -150.835 -381.359 -532.194 263.865 1.572 265.437


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-381.286 -539.559 -150.470 -293.673
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.633 21.092 4.592 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.633 21.092 4.592 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.633 21.092 4.592 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-369.653 -518.467 -145.878 -293.673
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-515 -3.096 0 -884
Ana Ortaklık Payları
-369.138 -515.371 -145.878 -292.789http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780313


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7800 Değişim: 0,51%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7871
Açılış: 5,7505
6,3898 Değişim: -0,02%
Düşük 6,3758 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,64 Değişim: -0,46%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.