KAP ***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 18:10

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,11 13.793.931 11.321.825 5.330.549 4.284.883
Satışların Maliyeti
3,11,12 -9.967.042 -8.319.725 -3.841.669 -3.114.641
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.826.889 3.002.100 1.488.880 1.170.242
BRÜT KAR (ZARAR)
3.826.889 3.002.100 1.488.880 1.170.242
Genel Yönetim Giderleri
12 -402.305 -407.955 -139.310 -141.786
Pazarlama Giderleri
12 -2.841.296 -2.208.118 -1.049.552 -807.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 167.305 95.602 87.917 37.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -449.518 -265.695 -215.841 -95.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
301.075 215.934 172.094 163.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 4.749 1.073.217 477 2.112
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -20.032 -8.658 -15.960 -2.751
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
285.792 1.280.493 156.611 162.519
Finansman Gelirleri
15 111.199 47.397 71.681 20.356
Finansman Giderleri
16 -1.795.993 -560.653 -1.124.887 -213.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.399.002 767.237 -896.595 -30.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
204.292 -52.216 233.377 -41.035
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -31.202 -47.061 6.666 -35.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 235.494 -5.155 226.711 -6.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.194.710 715.021 -663.218 -71.591
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.194.710 715.021 -663.218 -71.591
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
87 -3.984 3.380 -1.104
Ana Ortaklık Payları
-1.194.797 719.005 -666.598 -70.487
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (TL) / Earning / (Loss) per Share (TRY) -6,70000000 4,04000000 -3,73000000 -0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -9.180 -9.180 23.512 23.512 439.138 -365 -844.730 -300.157 -1.144.887 191.793 820 192.613
Transferler
-678.233 -439.138 817.214 300.157 1.117.371
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
711 711 7.472 7.472 719.005 719.005 727.188 -3.873 723.315
Dönem Karı (Zararı)
719.005 719.005 719.005 -3.984 715.021
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
711 711 7.472 7.472 8.183 111 8.294
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
49.811 49.811
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 -8.469 -8.469 30.984 30.984 -365 -27.516 719.005 691.489 918.981 46.758 965.739
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 735.016 735.016 45.311 45.311 -365 -27.516 512.706 485.190 1.470.494 56.654 1.527.148
Transferler
3.024 -5.238 3.681 3.681 9.391 557.419 -512.706 44.713 55.571 -55.571 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.383 60.912 60.912 -1.194.797 -1.194.797 -1.144.268 689 -1.143.579
Dönem Karı (Zararı)
-1.194.797 -1.194.797 -1.194.797 87 -1.194.710
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.383 60.912 60.912 50.529 602 51.131
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-125.435 -125.435 -125.435
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 728.314 728.314 106.223 106.223 9.391 -365 529.903 -1.194.797 -664.894 256.362 1.772 258.134


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.188.436 717.147
Dönem Karı (Zararı)
-1.194.710 715.021
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.141.982 -42.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 219.857 194.738
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.685 49.877
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.887 2.680
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.538 40.158
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 17.260 7.039
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
103.362 80.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 79.391 71.224
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 23.971 10.457
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -867
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -1.071.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
494.625 319.247
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -56.763 -38.256
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 254.521 192.198
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
13 400.743 210.273
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13 -103.876 -44.968
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 1.506.935 331.081
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.213 1.019
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -7.213 1.019
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -204.292 52.216
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.977 -136
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.977 -136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
668.309 270.982
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.007 -24.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.037 -11.177
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.419 -355.951
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
778.968 648.196
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.270 14.838
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.615.581 943.397
Ödenen Faiz
-437.475 -221.597
Alınan Faiz
157.259 78.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -32.982 -28.963
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -8.391 -10.088
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-105.556 -43.857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-319.209 -309.333
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -111.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 50.771 6.091
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4,5,6 -369.980 -253.031
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 49.167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-618.219 19.077
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
18 -125.435 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 273.840 146.116
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -575.109 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-282 -446
Ödenen Faiz
-194.326 -131.904
Alınan Faiz
15 3.093 5.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
251.008 426.891
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-14.724 -904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.284 425.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.617.380 1.155.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.853.664 1.581.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.194.710 715.021 -663.218 -71.591
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.383 711 -10.383 48
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.798 0 -5.798 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.585 711 -4.585 48
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
61.514 7.583 40.421 -2.955
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.514 7.583 40.421 -2.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.131 8.294 30.038 -2.907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.143.579 723.315 -633.180 -74.498
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
689 -3.873 3.785 -1.051
Ana Ortaklık Payları
-1.144.268 727.188 -636.965 -73.447


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.853.664 1.617.380
Finansal Yatırımlar
4.220 10.596
Ticari Alacaklar
134.317 96.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 210 713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
134.107 96.197
Diğer Alacaklar
20.347 42.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.347 42.512
Stoklar
7 1.929.931 1.908.246
Canlı Varlıklar
28.196 0
Peşin Ödenmiş Giderler
59.254 50.673
Diğer Dönen Varlıklar
50.742 5.890
ARA TOPLAM
4.080.671 3.732.207
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
56.112 44.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.136.783 3.776.275
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.165 1.165
Diğer Alacaklar
4.788 3.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.788 3.596
Türev Araçlar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.930 Değişim: 0,00% Hacim : 8.318 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 102.095
Açılış: 101.471
5,6831 Değişim: 0,10%
Düşük 5,6690 19.09.2019 Yüksek 5,6844
Açılış: 5,6773
6,2781 Değişim: 0,23%
Düşük 6,2582 19.09.2019 Yüksek 6,2791
Açılış: 6,2636
272,64 Değişim: 0,02%
Düşük 271,99 19.09.2019 Yüksek 272,93
Açılış: 272,59
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.