***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2018 - 18:30

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,11 3.940.136 3.113.635
Satışların Maliyeti
3,11 -2.863.052 -2.296.306
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.077.084 817.329
BRÜT KAR (ZARAR)
1.077.084 817.329
Genel Yönetim Giderleri
12 -131.142 -108.192
Pazarlama Giderleri
12 -831.401 -633.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 36.706 23.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -96.368 -67.273
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.879 31.165
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.933 1.069.574
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -5.252 -1.577
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.560 1.099.162
Finansman Gelirleri
15 20.023 16.696
Finansman Giderleri
16 -303.043 -201.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-231.460 913.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.183 -7.861
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -15.300 -753
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 6.117 -7.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-240.643 906.033
DÖNEM KARI (ZARARI)
-240.643 906.033
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.219 -982
Ana Ortaklık Payları
-238.424 907.015
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (TL) / Earning / (Loss) per Share (TRY) 20 -1,34000000 5,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -9.180 -9.180 23.512 23.512 439.138 -365 -844.730 -300.157 -1.144.887 191.793 820 192.613
Transferler
-300.157 300.157 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.521 7.521 907.015 907.015 914.536 -1.035 913.501
Dönem Karı (Zararı)
907.015 907.015 907.015 -982 906.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.521 7.521 7.521 -53 7.468
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
59.865 59.865
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -9.180 -9.180 31.033 31.033 439.138 -365 -1.144.887 907.015 -237.872 1.106.329 59.650 1.165.979
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 0 735.016 735.016 45.311 45.311 0 -365 -27.516 512.706 485.190 1.470.494 56.654 1.527.148
Transferler
-2.054 -2.054 0 514.760 -512.706 2.054 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.009 2.009 -238.424 -238.424 -236.415 -2.212 -238.627
Dönem Karı (Zararı)
-238.424 -238.424 -238.424 -2.219 -240.643
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.009 2.009 0 2.009 7 2.016
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 0 732.962 732.962 47.320 47.320 0 -365 487.244 -238.424 248.820 1.234.079 54.442 1.288.521


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.073 -7.550
Dönem Karı (Zararı)
-240.643 906.033
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
469.241 -718.493
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 69.585 58.673
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.914 32.538
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.511 1.456
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.413 29.815
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 990 1.267
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.498 24.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 29.717 23.719
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.781 1.025
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.069.519
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
115.866 88.518
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.597 -9.286
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 69.625 54.610
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
13 79.850 56.372
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13 -21.012 -13.178
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 223.856 138.117
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 320
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 10 320
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 9.183 7.861
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.329 255
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.329 255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-260.099 -125.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.695 -3.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.222 -8.620
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
57.072 -144.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.241 46.544
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.013 -14.444
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.501 62.366
Ödenen Faiz
-84.945 -63.215
Alınan Faiz
31.406 20.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -11.738 -7.018
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -3.307 -610
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.988 -20.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.605 -116.507
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -103.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4,5,6,14 44.804 94
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4,5,6 -77.409 -62.226
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 49.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-269.468 166.195
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.268 171.821
Kredilerden Nakit Girişleri
8 101.268 171.821
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-309.800 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -309.800 0
Ödenen Faiz
-62.050 -7.126
Alınan Faiz
15 1.114 1.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-432.146 42.138
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.639 956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-435.785 43.094
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.617.380 1.155.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.181.595 1.199.036


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-240.643 906.033
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.016 7.468
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.016 7.468
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.016 7.468
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.016 7.468
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-238.627 913.501
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.212 -1.035
Ana Ortaklık Payları
-236.415 914.536


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.181.595 1.617.380
Finansal Yatırımlar
15.580 10.596
Ticari Alacaklar
99.182 96.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 128 713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
99.054 96.197
Diğer Alacaklar
42.619 42.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
42.619 42.512
Stoklar
7 1.843.761 1.908.246
Peşin Ödenmiş Giderler
61.792 50.673
Diğer Dönen Varlıklar
7.146 5.890
ARA TOPLAM
3.251.675 3.732.207
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 44.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.251.675 3.776.275
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.165 1.165
Diğer Alacaklar
3.860 3.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.860 3.596
Türev Araçlar
0 10
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4 356.615 342.731
Maddi Duran Varlıklar
5 3.736.988 3.740.288
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.412.600 2.413.679
Şerefiye
2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 159.608 160.687
Peşin Ödenmiş Giderler
28.384 24.931
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.539.612 6.526.400
TOPLAM VARLIKLAR
9.791.287 10.302.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 671.617 569.319
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 139.002 468.718
Ticari Borçlar
3.718.805 3.954.141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 160.710 182.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.558.095 3.771.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
111.841 136.212
Diğer Borçlar
77.203 135.349
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
77.203 135.349
Ertelenmiş Gelirler
54.199 47.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 14.205 25.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
193.300 173.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 119.028 110.855
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 74.272 63.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.425 4.838
ARA TOPLAM
4.988.597 5.516.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.988.597 5.516.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.124.754 2.874.437
Diğer Borçlar
9.800 8.778
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.800 8.778
Ertelenmiş Gelirler
2.040 2.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.040 2.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
127.559 117.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 127.559 117.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 250.016 255.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.514.169 3.259.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.502.766 8.775.527
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 1.234.079 1.470.494
Ödenmiş Sermaye
178.030 178.030
Birleşme Denkleştirme Hesabı
27.312 27.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
732.962 735.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
732.962 735.016
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
741.646 743.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.684 -8.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.320 45.311
Yabancı Para Çevrim Farkları
47.320 45.311
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
487.244 -27.516
Net Dönem Karı veya Zararı
-238.424 512.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
54.442 56.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.288.521 1.527.148
TOPLAM KAYNAKLAR
9.791.287 10.302.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681610


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2772 Değişim: -0,04%
Düşük 5,2758 18.02.2019 Yüksek 5,2793
Açılış: 5,27905
5,9643 Değişim: -0,01%
Düşük 5,9587 18.02.2019 Yüksek 5,9690
Açılış: 5,9646
224,21 Değişim: -0,01%
Düşük 224,09 18.02.2019 Yüksek 224,24
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.