KAP ***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:53
-15.368 0 0 -1.831.713 -1.847.081 0 -1.847.081
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 -1.831.713 -1.831.713 0 -1.831.713
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -15.368 0 0 0 -15.368 0 -15.368
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 17.186 41.631 -2.653.231 -1.831.713 13.577.010 0 13.577.010
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 17.186 41.631 -2.653.231 -1.831.713 13.577.010 0 13.577.010
Transferler
0 0 0 0 -1.831.713 1.831.713 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 7.845 0 0 -9.049.076 -9.041.231 0 -9.041.231
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 -9.049.076 -9.049.076 0 -9.049.076
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 7.845 0 0 0 7.845 0 7.845
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 0 4.535.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.147.813 -1.721.227
Dönem Karı (Zararı)
-9.049.076 -1.831.713
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.049.076 -1.831.713
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.107.382 694.495
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17,18 2.299.953 5.652
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.835
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10,11 0 -8.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.897 90.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 16.276 29.913
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 0 -5.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 20.621 65.982
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.669.410 1.338.480
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 1.669.551 1.338.480
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10 -141 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:35 101.122 -731.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-536.568 1.749.876
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -3.981.224 8.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 -3.981.224 8.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 351.440 410.418
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 351.440 410.418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 2.162.875 1.610.768
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:15 -489.875 -667.532
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 695.851 253.857
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 695.851 253.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:20 -17.835 24.531
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 642.545 263.537
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 341.046 253.528
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 301.499 10.009
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not:15 -144.030 160.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:26 243.685 -315.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not:26 262.594 -284.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not:26 -18.909 -30.698
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.478.262 612.658
Ödenen Faiz
-1.669.551 -1.338.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:22,24 0 -13.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -982.275
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.571 -20.295.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -19.571 -20.295.334
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -19.571 -20.295.334
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.155.357 21.469.403
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.878.769 20.929.438
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 1.878.769 20.929.438
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.276.588 539.965
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 4.276.588 539.965
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.012.027 -547.158
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.012.027 -547.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.420.666 1.967.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
408.639 1.420.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 408.639 1.420.666
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 3.981.224 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 3.981.224 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 9.340 390.505
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 9.340 390.505
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 6.647.172 8.810.047
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 374.509 13.824
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 374.509 13.824
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 250.283 512.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 250.283 512.877
ARA TOPLAM
11.671.167 11.147.919
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.671.167 11.147.919
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 43.813 14.088
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 43.813 14.088
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 18.397.209 20.418.495
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not.18 18.379.008 0
Mobilya ve Demirbaşlar
Not.18 15.507 475
Özel Maliyetler
Not.18 2.694 4.499
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Not.18 0 20.413.521
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.368.021 2.627.116
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.368.021 2.627.116
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.870.343 1.741.153
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.870.343 1.741.153
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 1.123.022 1.226.358
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.802.408 26.027.210
TOPLAM VARLIKLAR
35.473.575 37.175.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 4.003.810 2.774.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 4.003.810 2.774.859
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 4.003.810 2.774.859
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 1.067.200 371.490
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 1.067.200 371.490
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Not.12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 49.164 66.999
Diğer Borçlar
Not.11 954.995 312.450
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 631.680 290.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 323.315 21.816
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 16.497 160.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.15 16.497 160.527
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.060.632 1.040.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 157.755 137.134
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 902.877 902.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 64.800 83.709
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 64.800 83.709
ARA TOPLAM
7.217.098 4.810.045
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.217.098 4.810.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 23.620.950 18.694.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 23.620.950 18.694.544
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 23.620.950 18.694.544
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 0 0
Diğer Borçlar
Not.11 0 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 99.748 93.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 99.748 93.530
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.720.698 18.788.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.937.796 23.598.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 4.535.779 13.577.010
Ödenmiş Sermaye
18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.137 3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.031 17.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.031 17.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.031 17.186
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.484.944 -2.653.231
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 -9.049.076 -1.831.713
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.535.779 13.577.010
TOPLAM KAYNAKLAR
35.473.575 37.175.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 11.353.320 3.775.050
Satışların Maliyeti
Not.28 -5.555.739 -1.610.769
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.797.581 2.164.281
BRÜT KAR (ZARAR)
5.797.581 2.164.281
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -1.703.159 -1.891.190
Pazarlama Giderleri
Not.29 -2.994.868 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 218.992 136.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -464.724 -348.371
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
853.822 61.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 37.755 99.054
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
891.577 160.123
Finansman Gelirleri
Not.33 0 34.346
Finansman Giderleri
Not.33 -9.839.531 -2.757.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.947.954 -2.563.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-101.122 731.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -170.785
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -101.122 902.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.049.076 -1.831.713
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.049.076 -1.831.713
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.049.076 -1.831.713
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,50270000 -0,10180000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,50270000 -0,10180000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.845 -15.368
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.058 -19.702
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.213 4.334
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.213 4.334
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.845 -15.368
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.041.231 -1.847.081
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.041.231 -1.847.081http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744214


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.038 Değişim: 0,01% Hacim : 3.589 Mio.TL Son veri saati : 14:32
Düşük 95.373 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7133 Değişim: -0,22%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3459 Değişim: -0,30%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
275,76 Değişim: -0,66%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.