KAP ***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:35

***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 32.554 41.631 -9.706.609 7.053.378 15.424.091 0 15.424.091
Transferler
0 0 0 0 7.053.378 -7.053.378 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -10.070 0 0 -372.971 -383.041 0 -383.041
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 -372.971 -372.971 0 -372.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -10.070 0 0 0 -10.070 0 -10.070
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 22.484 41.631 -2.653.231 -372.971 15.041.050 0 15.041.050
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 17.186 41.631 -2.653.231 -1.831.713 13.577.010 0 13.577.010
Transferler
0 0 0 0 -1.831.713 1.831.713 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.650 0 0 -13.478.767 -13.478.767 0 -13.478.767
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 -13.478.767 -13.478.767 0 -13.478.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.650 0 0 0 3.650 0 3.650
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000.000 3.137 20.836 41.631 -4.484.944 -13.478.767 101.893 0 101.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.833.181 1.110.830
Dönem Karı (Zararı)
-13.478.767 -372.972
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.478.767 -372.972
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.120.282 -919.416
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17,18 1.717.453 4.154
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10,11 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:13 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.701 77.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:24 21.827 18.076
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 0 -5.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22 19.874 64.247
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.286.547 -675.610
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 1.286.547 -675.610
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:35 74.581 -325.283
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:32 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-188.149 2.749.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -885.923 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 -885.923 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 308.223 429.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10-11 308.223 429.748
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 0 1.725.936
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:15 -335.959 -585.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 50.706 318.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 50.706 318.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:20 89.743 41.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 469.291 738.504
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 83.197 445.644
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10-11 386.094 292.860
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not:15 -527 169.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:26 116.297 -89.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not:26 101.633 -58.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not:26 14.664 -30.698
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.546.634 1.456.834
Ödenen Faiz
-1.286.547 675.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:22,24 0 -8.848
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.012.766
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.472 -20.151.333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -8.472 -20.151.333
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -5.042 -20.151.333
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:18,19 -3.430 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.694.558 20.319.277
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.694.558 19.869.677
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 10.694.558 19.869.677
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 449.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not:8 0 449.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.147.095 1.278.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.147.095 1.278.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 1.420.666 1.967.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 273.571 3.246.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 273.571 1.420.666
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 885.923 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 885.923 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 52.557 390.505
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 52.557 390.505
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 8.810.047 8.810.047
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 470.061 13.824
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 470.061 13.824
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 411.244 512.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 411.244 512.877
ARA TOPLAM
10.903.403 11.147.919
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.903.403 11.147.919
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 43.813 14.088
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 43.813 14.088
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 18.901.593 20.418.495
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not.18 18.893.541 0
Mobilya ve Demirbaşlar
Not.18 4.905 475
Özel Maliyetler
Not.18 3.147 4.499
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Not.18 0 20.413.521
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.435.037 2.627.116
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.435.037 2.627.116
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.620.875 1.741.153
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 1.620.875 1.741.153
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 1.150.748 1.226.358
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.152.066 26.027.210
TOPLAM VARLIKLAR
35.055.469 37.175.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 4.558.311 2.774.859
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 4.558.311 2.774.859
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 4.558.311 2.774.859
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 422.196 371.490
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 422.196 371.490
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 156.742 66.999
Diğer Borçlar
Not.11 781.741 312.450
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 373.831 290.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 407.910 21.816
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 160.000 160.527
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.15 160.000 160.527
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.059.885 1.040.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 157.008 137.134
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 902.877 902.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 98.373 83.709
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 98.373 83.709
ARA TOPLAM
7.237.248 4.810.045
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.237.248 4.810.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 27.605.650 18.694.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 27.605.650 18.694.544
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 27.605.650 18.694.544
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
Diğer Borçlar
Not.11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 110.678 93.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 110.678 93.530
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.716.328 18.788.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.953.576 23.598.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 101.893 13.577.010
Ödenmiş Sermaye
18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.137 3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.836 17.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.836 17.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.836 17.186
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.484.944 -2.653.231
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 -13.478.767 -1.831.713
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.893 13.577.010
TOPLAM KAYNAKLAR
35.055.469 37.175.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 3.585.986 3.775.050 1.879.873 3.280.000
Satışların Maliyeti
Not.28 -1.712.610 -1.725.936 -580.733 -1.507.177
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.873.376 2.049.114 1.299.140 1.772.823
BRÜT KAR (ZARAR)
1.873.376 2.049.114 1.299.140 1.772.823
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -1.782.709 -1.433.104 -736.987 -533.110
Pazarlama Giderleri
Not.29 -176.463 0 -84.701 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 238.312 70.019 236.041 30.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -185.292 -284.011 -86.852 -13.713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.776 402.018 626.641 1.256.526
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 16.255 27.951 0 700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.521 429.969 626.641 1.257.226
Finansman Gelirleri
Not.33 0 4.108 0 3.018
Finansman Giderleri
Not.33 -13.387.665 -1.132.332 -8.332.036 -1.112.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.404.186 -698.255 -7.705.395 147.993
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-74.581 325.283 17.011 -44.234
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -201.276 0 -201.276
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -74.581 526.559 17.011 157.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.478.767 -372.972 -7.688.384 103.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.478.767 -372.972 -7.688.384 103.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.478.767 -372.972 -7.688.384 103.759
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 -0,74880000 -0,02070000 -0,42710000 0,00580000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 -0,74880000 -0,02070000 -0,42710000 0,00580000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.650 -10.070 3.043 -12.613
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.679 -12.587 3.901 -15.766
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.029 2.517 -858 3.153
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.029 2.517 -858 3.153
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.650 -10.070 3.043 -12.613
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.475.117 -383.042 -7.685.341 91.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.475.117 -383.042 -7.685.341 91.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718998


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: 0,00% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7688 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7661 23.08.2019 Yüksek 5,7732
Açılış: 5,7701
6,3848 Değişim: -0,23%
Düşük 6,3814 23.08.2019 Yüksek 6,4043
Açılış: 6,3997
277,18 Değişim: -0,28%
Düşük 277,08 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.