KAP ***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:28
8.122.254 8.122.638 8.122.638
Dönem Karı (Zararı)
8.122.254 8.122.254 8.122.254
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
384 384 384
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.000.000 -443 -4.658.177 8.122.254 13.463.634 13.463.634
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 -443 5.982.000 -4.658.177 8.122.254 13.463.634 13.463.634
Transferler
2.140.254 -8.122.254
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
261 -10.313 -10.052 -10.052
Dönem Karı (Zararı)
-10.313 -10.313 -10.313
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
261 261 261
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.000.000 -182 5.982.000 -2.517.923 -10.313 13.453.582 13.453.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.449.528 -21.705.144
Dönem Karı (Zararı)
-10.313 8.122.254
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.313 8.122.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-410.377 -7.995.971
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 599 600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.350 6.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 5.350 6.961
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-422.887 -35.585
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-520.527 -113.056
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
93.628 81.721
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 220 803
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 3.792 -5.053
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 6.561 8.053
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.976.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.463.542 -21.856.494
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
550.980 -594.622
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
550.980 -594.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.476.265 -12.804.789
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.476.265 -12.810.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-597.888 622.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-552.040 575.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.848 47.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.580 5.620
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.050 -9.151.614
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.025 -9.149.068
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.975 -2.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.655 66.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21.655 66.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.042.852 -21.730.211
Alınan Faiz
426.219 28.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.993 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.550 -3.693
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 22.310.000
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
22.310.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.449.528 604.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.449.528 604.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
632.284 27.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.081.812 632.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.085.067 634.859
Ticari Alacaklar
42.619 593.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 42.619 593.819
Diğer Alacaklar
8.333.735 12.810.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 8.333.735 12.810.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 4.232
Diğer Dönen Varlıklar
26 59.662 85.549
ARA TOPLAM
13.525.315 14.124.227
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.525.315 14.124.227
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 37 469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 99 266
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 99 266
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.429 1.413
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.565 2.148
TOPLAM VARLIKLAR
13.527.880 14.126.375
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
28.172 622.268
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 1.200 47.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 26.972 575.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 29.119 15.539
Diğer Borçlar
7.498 8.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 3.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.498 5.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 4.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.333 3.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 2.333 3.798
ARA TOPLAM
67.122 655.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.122 655.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 7.176 7.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 7.176 7.680
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.176 7.680
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.298 662.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.453.582 13.463.634
Ödenmiş Sermaye
27 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -182 -443
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 5.982.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.517.923 -4.658.177
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -10.313 8.122.254
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.453.582 13.463.634
TOPLAM KAYNAKLAR
13.527.880 14.126.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.141.790 9.524.179
Satışların Maliyeti
28 -1.995.644 -9.070.699
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
146.146 453.480
BRÜT KAR (ZARAR)
146.146 453.480
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -549.817 -289.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
61.251 96.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-133.238 -86.322
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-475.658 173.822
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.976.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-475.658 8.149.822
Finansman Gelirleri
33 474.030 28.267
Finansman Giderleri
-2.124 -47.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.752 8.130.307
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.561 -8.053
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.642 -8.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.081 548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.313 8.122.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.313 8.122.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-10.313 8.122.254
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
261 384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
261 384
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
326 480
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-65 -96
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
261 384
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.052 8.122.638
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.052 8.122.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744157


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.032 Değişim: 0,78% Hacim : 6.226 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7328 Değişim: 0,12%
Düşük 5,7258 21.08.2019 Yüksek 5,7375
Açılış: 5,726
6,3656 Değişim: 0,01%
Düşük 6,3594 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
277,65 Değişim: 0,02%
Düşük 277,27 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.