MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.05.2018 - 17:14

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
74.955 74.955 27.226 27.226
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a) 2 2 2 2
Teminat Mektupları
2 2 2 2
Diğer Teminat Mektupları
2 2 2 2
TAAHHÜTLER
74.953 74.953 27.224 27.224
Cayılamaz Taahhütler
74.953 74.953 27.224 27.224
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
74.953 74.953 27.224 27.224
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
282.752 91.597 374.349 312.360 112.069 424.429
EMANET KIYMETLER
282.752 91.597 374.349 312.360 112.069 424.429
Diğer Emanet Kıymetler
282.752 91.597 374.349 312.360 112.069 424.429
REHİNLİ KIYMETLER
0
Rehinli Kıymet Alanlar
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
357.707 91.597 449.304 339.586 112.069 451.655


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-a) 352.756 13.687 366.443 311.598 13.073 324.671
Nakit ve Nakit Benzerleri
178.252 13.687 191.939 185.440 13.073 198.513
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
20.258 10.041 30.299 9.230 9.592 18.822
Bankalar
157.994 3.646 161.640 176.210 3.481 179.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
172.987 172.987 124.816 124.816
Devlet Borçlanma Senetleri
172.987 172.987 124.816 124.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517 1.517 1.342 1.342
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 1.517 1.342 1.342
KREDİLER (Net)
(I-b) 0 20.160 20.160 19.037 19.037
Krediler
0 20.160 20.160 19.037 19.037
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
20.160 20.160 19.037 19.037
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-c) 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.628 1.628 881 881
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.420 1.420 1.476 1.476
Diğer
1.420 1.420 1.476 1.476
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-l) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.897 1.897 5.876 5.876
DİĞER AKTİFLER
(I-o) 47.193 5.624 52.817 66.374 25 66.399
VARLIKLAR TOPLAMI
404.894 39.471 444.365 386.205 32.135 418.340
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 0
ALINAN KREDİLER
(II-c) 19.908 19.908 18.929 18.929
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-d) 110.073 110.073 70.072 70.072
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 8.503 2.782 11.285 17.984 11.468 29.452
Genel Karşılıklar
1.168 1.168 660 660
Çalışan Hakları Karşılığı
6.596 2.313 8.909 15.508 11.156 26.664
Diğer Karşılıklar
739 469 1.208 1.816 312 2.128
CARİ VERGİ BORCU
(II-ı) 6.567 6.567 10.401 10.401
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-ı) 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-i) 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-j) 916 285 1.201 12.152 130 12.282
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 295.331 295.331 277.204 277.204
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000 50.000 50.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
925 925 811 811
Kar Yedekleri
226.393 226.393 154.362 154.362
Yasal Yedekler
12.350 12.350 8.748 8.748
Statü Yedekleri
19 19 19 19
Olağanüstü Yedekler
214.024 214.024 145.595 145.595
Kar veya Zarar
18.013 18.013 72.031 72.031
Dönem Net Kâr veya Zararı
18.013 18.013 72.031 72.031
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
421.390 22.975 444.365 387.813 30.527 418.340


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 48 77.043 -8.637 118.454 118.454
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
91 945 30.178 25.688 30.000 86.902 86.902
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
(XXIII) 91 945 30.178 25.688 30.000 86.902 86.902
Yeni Bakiye
50.000 139 945 107.221 17.051 30.000 205.356 205.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10 -10 -10
Kar Dağıtımı
30.194 -194 -23.380 6.620 6.620
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
30.194 -194 -30.000 0 0
Diğer
6.620 6.620 6.620
Dönem Sonu Bakiyeler
0 50.000 0 0 0 0 129 945 0 0 0 0 0 137.415 16.857 6.620 211.966 0 211.966
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 0 0 0 -134 945 0 0 0 0 0 154.362 72.031 277.204 0 277.204
Yeni Bakiye
50.000 0 0 0 0 -134 945 0 0 0 0 0 154.362 72.031 0 277.204 277.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114 114 114
Kar Dağıtımı
72.031 -72.031 18.013 18.013 0 18.013
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-k) 72.031 -72.031 0
Diğer
18.013 18.013 18.013
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -134 1.059 226.393 0 18.013 295.331 0 295.331


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.013 6.620
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
114 -10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
114 -10
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
175 -12
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-61 2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.127 6.610


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
44 -9.866
Alınan Faizler
13.749 4.688
Ödenen Faizler
-6.080 -569
Alınan Ücret ve Komisyonlar
51.425 18.815
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-143 12.793
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-34.111 -32.489
Ödenen Vergiler
-15.230 -2.731
Diğer
-9.566 -10.373
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.151 -48.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-49.141 -181.786
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-87 39
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-885 -597
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
20.267 3.151
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
886 597
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
23.809 129.885
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.107 -58.577
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.244 17
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.069 17
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-175
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
114
Diğer
114
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-525 -562
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(VI) -6.762 -59.122
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI) 196.534 157.975
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI) 189.772 98.853


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 13.118 5.177
Kredilerden Alınan Faizler
253 199
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
193 19
Bankalardan Alınan Faizler
1.898
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.045
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.490 1.592
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.490 1.592
Diğer Faiz Gelirleri
6.182 424
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -6.174 -698
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-102 -90
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.072 -608
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.944 4.479
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
46.447 16.736
Alınan Ücret ve Komisyonlar
50.225 18.815
Diğer
50.225 18.815
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.778 -2.079
Gayri Nakdi Kredilere
-61 -68
Diğer
-3.717 -2.011
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-g) -16.628 -17.691
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -11.742 483
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-11.915 -123
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
173 606
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 11.074 11.748
FAALİYET BRÜT KÂRI
36.095 15.755
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(IV-f) -508 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -10.430 -7.302
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
25.157 8.453
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-h) 25.157 8.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-ı) -7.144 -1.833
Cari Vergi Karşılığı
-3.228 -1.157
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.254 -5.408
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.338 4.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
18.013 6.620
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
18.013 6.620
Grubun Karı (Zararı)
18.013 6.620
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683275


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.