KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:06
KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 25.063.308 -279.932 10.117.276 -47.717.820 -13.772.102 -14.902.563 -14.902.563
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-652.246 -652.246 -652.246
Transferler
-13.772.102 13.772.102
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.113.143 30.750 -28.104.057 -6.960.164 -6.960.164
Sermaye Avansı
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -249.182 10.117.276 -62.142.168 -28.104.057 7.290.153 7.290.153
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.300.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -430.896 10.117.276 -62.141.168 -30.856.294 31.506.202 31.506.202
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-1.572.289 -29.284.005 30.856.294 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
102.884 -14.047.747 -13.944.863 -13.944.863
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
54.300.000 13.544.992 796.841 44.604.162 -328.012 10.117.276 -91.426.173 -14.047.747 17.561.339 17.561.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.750.462 20.962.434
Dönem Karı (Zararı)
-14.047.747 -28.104.057
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.593.461 21.382.036
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 2.810.769 2.268.365
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.847.839 1.403.567
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
397.630 2.327.011
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 191.507 -579.011
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.258.702 -344.433
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.388.760 211.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -392.846 211.095
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 8.781.606 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.189.035 4.129.926
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -196.084 -86.233
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 685.157 4.135.046
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.431.043 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-731.081 81.113
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 13.410.803
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 4.261
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -3.598.214 -37.868
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -36.256 -8.113
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
991.528 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.296.176 27.684.455
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.827.843 6.839.851
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -3.895.584 -1.119.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -14.932.259 7.959.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.849.280 1.661.709
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 0 -3.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.849.280 1.665.593
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -16.363.305 18.624.973
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.962.264 -356.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.988.407 -8.886.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -528.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.988.407 -8.357.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 879.200 -233.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.528 6.408.226
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 6.608.701 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -6.619.229 6.408.226
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
485.050 3.626.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-334.173 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-814.174 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
480.001 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.750.462 20.962.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
301.723 -35.498
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
348.645 20.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -10.922 -55.845
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -36.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.171.943 -18.146.361
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.440.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-706.328 -19.611.453
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-706.328 -8.195.931
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -1.613.211
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -9.802.311
Ödenen Faiz
-661.699 -4.061.141
Alınan Faiz
196.084 86.233
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.620.682 2.780.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.620.682 2.780.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.321.265 519.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
700.583 3.300.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 700.583 12.321.265
Ticari Alacaklar
23.555.873 6.556.703
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.577.723 1.682.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 17.978.150 4.874.564
Diğer Alacaklar
694.624 1.504.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 694.624 1.504.564
Stoklar
9 23.301.855 7.130.057
Peşin Ödenmiş Giderler
5.194.789 6.491.227
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 2.976.437 309.729
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.218.352 6.181.498
Diğer Dönen Varlıklar
2.481.909 1.667.735
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 0 46.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 2.481.909 1.620.808
ARA TOPLAM
55.929.633 35.671.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.929.633 35.671.551
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
257.885 279.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 257.885 279.521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 36.000
Maddi Duran Varlıklar
12 44.309.981 47.376.880
Arazi ve Arsalar
5.080.000 5.080.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.795.114 1.843.497
Binalar
3.473.680 3.672.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
33.691.322 36.141.815
Taşıtlar
15.688 347.970
Mobilya ve Demirbaşlar
254.177 290.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 135.033 180.370
Diğer Haklar
135.033 180.370
Peşin Ödenmiş Giderler
1.591.157 6.608.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.591.157 6.608.861
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.330.056 54.445.632
TOPLAM VARLIKLAR
102.259.689 90.117.183
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.079.372 6.810.105
Ticari Borçlar
37.119.257 17.861.931
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 37.119.257 17.861.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.460.697 581.497
Diğer Borçlar
6.612.245 6.631.072
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 6.608.701 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.544 6.631.072
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.246.701 15.761.651
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 16.083.661 15.729.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 163.040 32.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.647.349 842.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 453.494 430.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.193.855 412.249
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
494.817 6.517
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 486.518 6.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 8.299 0
ARA TOPLAM
74.660.438 48.495.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.660.438 48.495.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.752.968 3.713.577
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.041.977 1.561.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.041.977 1.561.201
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.242.967 4.841.181
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.037.912 10.115.959
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.698.350 58.610.981
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.561.339 31.506.202
Ödenmiş Sermaye
20 54.300.000 54.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
796.841 796.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.276.150 45.745.555
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.276.150 45.745.555
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 44.604.162 46.176.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -328.012 -430.896
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -91.426.173 -62.142.168
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.047.747 -30.856.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.561.339 31.506.202
TOPLAM KAYNAKLAR
102.259.689 90.117.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 56.253.224 99.948.605 37.348.106 65.877.616
Satışların Maliyeti
21 -51.777.658 -89.385.039 -36.551.157 -61.179.809
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.475.566 10.563.566 796.949 4.697.807
BRÜT KAR (ZARAR)
4.475.566 10.563.566 796.949 4.697.807
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.457.771 -3.546.629 -637.637 -1.259.314
Pazarlama Giderleri
23 -2.013.549 -4.166.429 -664.942 -1.138.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 11.612.392 6.814.335 3.560.831 3.281.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -27.742.260 -28.054.762 -10.270.728 -16.862.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.125.622 -18.389.919 -7.215.527 -11.282.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 232.340 159.058 9.140 41.934
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 7.290 0 14.708
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -4.261 0 -932
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.893.282 -18.227.832 -7.206.387 -11.226.349
Finansman Giderleri
26 -1.781.697 -9.914.093 -149.330 -4.259.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.674.979 -28.141.925 -7.355.717 -15.485.792
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.627.232 37.868 2.105.978 -24.509
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 3.627.232 37.868 2.105.978 -24.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.047.747 -28.104.057 -5.249.739 -15.510.301
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.047.747 -28.104.057 -5.249.739 -15.510.301
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.047.747 -28.104.057 -5.249.739 -15.510.301
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/ Kayıp) 28 -0,25870000 -1,03510000 -0,09670000 0,57130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
102.884 21.143.893 -23.150 -69.172
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 26.145.411 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
131.902 38.438 -29.680 -86.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.018 -5.039.956 6.530 17.292
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-29.018 -7.688 6.530 17.292
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -5.032.268 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.884 21.143.893 -23.150 -69.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.944.863 -6.960.164 -5.272.889 -15.579.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-13.944.863 -6.960.164 -5.272.889 -15.579.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798192


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2753 Değişim: 0,23%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,2832
Açılış: 8,2566
9,7342 Değişim: 0,80%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7481
Açılış: 9,6588
499,78 Değişim: 0,25%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 500,16
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.