KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 19:52

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 23.423.115 -282.632 10.117.276 -41.480.988 -6.246.356 29.022.248 29.022.248
Transferler
-9.524 -6.236.832 6.246.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.169 -8.641.113 -8.655.282 -8.655.282
Dönem Sonu Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 25.413.591 -296.801 10.117.276 -47.717.820 -8.641.113 20.366.966 20.366.966
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 25.063.308 -279.932 10.117.276 -47.717.820 -13.772.102 14.902.563 14.902.563
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-652.246 -652.246 -652.246
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-13.772.102 13.772.102
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.113.143 30.750 -28.104.057 -6.960.164 -6.960.164
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 46.176.451 -249.182 10.117.276 -62.142.168 -28.104.057 7.290.153 7.290.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.962.434 8.706.991
Dönem Karı (Zararı)
-28.104.057 -8.641.113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.382.036 8.920.284
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 2.268.365 2.249.837
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.403.567 2.290.549
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
211.095 262.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
211.095 262.792
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.129.926 5.339.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -86.233 -58.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 4.135.046 2.601.487
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -646.978
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
81.113 3.443.960
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.410.803 296.773
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.261 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -37.868 -1.468.891
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -8.113 -50.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.684.455 8.427.820
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.839.851 -1.895.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.119.871 -14.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.959.722 -1.881.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.661.709 1.319.533
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.884 -6.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.665.593 1.326.442
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.624.973 1.841.784
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-356.912 -13.107.887
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.886.304 13.513.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-528.724 56.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.357.580 13.456.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-233.231 429.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.408.226 4.189.738
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.408.226 4.189.738
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.626.143 2.137.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.962.434 8.706.991
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.498 -719.593
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -62.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.347 298.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -55.845 -955.181
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.146.361 -5.867.494
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.440.000 13.497.513
Kredilerden Nakit Girişleri
5.440.000 13.497.513
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.611.453 -16.625.803
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.195.931 -14.994.841
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-1.613.211 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-9.802.311 -1.630.962
Ödenen Faiz
-4.061.141 -2.798.012
Alınan Faiz
25 86.233 58.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.780.575 2.119.904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.780.575 2.119.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
519.452 995.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.300.027 3.115.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.300.027 519.452
Ticari Alacaklar
11.209.343 11.101.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.190.908 71.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.018.435 11.030.046
Diğer Alacaklar
3.787.024 5.563.945
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 6.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.787.024 5.557.792
Stoklar
9 14.265.066 32.311.028
Peşin Ödenmiş Giderler
9.650.085 12.528.554
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 111.893 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.538.192 12.528.554
Diğer Dönen Varlıklar
378.615 310.113
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 27.969 17.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 350.646 292.181
ARA TOPLAM
42.590.160 62.334.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.590.160 62.334.175
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 291.918 245.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
291.918 245.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 53.645 57.906
Maddi Duran Varlıklar
12 48.288.709 24.328.980
Arazi ve Arsalar
5.080.000 2.032.447
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.865.000 1.560.110
Binalar
3.765.000 2.651.914
Tesis, Makine ve Cihazlar
37.230.922 17.754.384
Taşıtlar
40.498 29.062
Mobilya ve Demirbaşlar
307.289 301.063
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 193.108 232.179
Diğer Haklar
193.108 232.179
Peşin Ödenmiş Giderler
6.646.169 8.100.093
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.646.169 8.100.093
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.473.549 32.964.365
TOPLAM VARLIKLAR
98.063.709 95.298.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.774.399 1.653.204
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.704.226 6.698.537
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 9.456.024 20.871.546
Ticari Borçlar
31.837.842 29.314.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 528.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 31.837.842 28.785.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 767.024 623.107
Diğer Borçlar
8 6.621.166 13.089
Ertelenmiş Gelirler
19.417.874 13.252.483
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 19.399.961 13.169.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 17.913 83.166
Kısa Vadeli Karşılıklar
459.192 495.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 435.109 455.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 24.083 40.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.092 16.012
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.517 6.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.575 9.495
ARA TOPLAM
77.045.839 72.938.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.045.839 72.938.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.342.565 4.714.875
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.495.204 1.692.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.495.204 1.692.006
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 5.889.948 1.050.921
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.727.717 7.457.802
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
90.773.556 80.395.977
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.290.153 14.902.563
Ödenmiş Sermaye
20 27.150.000 27.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 13.544.992 13.544.992
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
796.841 796.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.927.269 24.783.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.927.269 24.783.376
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 46.176.451 25.063.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-249.182 -279.932
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -62.142.168 -47.717.820
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.104.057 -13.772.102
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.290.153 14.902.563
TOPLAM KAYNAKLAR
98.063.709 95.298.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 99.948.605 70.763.260 65.877.616 14.623.705
Satışların Maliyeti
21 -89.385.039 -64.259.867 -61.179.809 -12.950.440
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.563.566 6.503.393 4.697.807 1.673.265
BRÜT KAR (ZARAR)
10.563.566 6.503.393 4.697.807 1.673.265
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.546.629 -3.618.697 -1.259.314 -1.444.638
Pazarlama Giderleri
22 -4.166.429 -2.754.292 -1.138.872 -804.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 6.814.335 1.605.361 3.281.270 88.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -28.054.762 -8.717.097 -16.862.950 -5.548.689
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.389.919 -6.981.332 -11.282.059 -6.036.085
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 159.058 113.558 41.934 20.689
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 7.290 -4.314 14.708 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -4.261 0 -932 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.227.832 -6.872.088 -11.226.349 -6.015.396
Finansman Gelirleri
26 0 0 0 -161.835
Finansman Giderleri
26 -9.914.093 -3.237.916 -4.259.443 -724.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-28.141.925 -10.110.004 -15.485.792 -6.901.551
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.868 1.468.891 -24.509 1.106.183
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 37.868 1.468.891 -24.509 1.106.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.104.057 -8.641.113 -15.510.301 -5.795.368
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.104.057 -8.641.113 -15.510.301 -5.795.368
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-28.104.057 -8.641.113 -15.510.301 -5.795.368
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Paşına Kazanç/(Kayıp) -1,03510000 -0,31830000 -0,57130000 0,21350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.143.893 -14.169 21.174.539 -41.879
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 26.145.411 0 26.145.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.438 -17.711 76.745 -52.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.039.956 3.542 -5.047.617 10.469
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-5.032.268 0 -5.032.268 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-7.688 3.542 -15.349 10.469
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.143.893 -14.169 21.174.539 -41.879
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.960.164 -8.655.282 5.664.238 -5.837.247
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.960.164 -8.655.282 5.664.238 -5.837.247http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719256


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.