***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:19

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 23.423.115 -282.632 10.117.276 -41.480.988 -6.246.356 29.022.248 29.022.248
Transferler
-9.524 -6.236.832 6.246.356
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.259 -3.020.926 -2.991.667 -2.991.667
Dönem Sonu Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 23.413.591 -253.373 10.117.276 -47.717.820 -3.020.926 26.030.581 26.030.581
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 796.841 25.063.308 -279.932 10.117.276 -47.717.820 -13.772.102 14.902.563 14.902.563
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-652.246 -652.246 -652.246
Transferler
-13.772.102 13.772.102
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.526 -4.553.719 -4.515.193 -4.515.193
Sermaye Avansı
3.796.200 3.796.200 3.796.200
Dönem Sonu Bakiyeler
27.150.000 13.544.992 3.796.200 796.841 25.063.308 -241.406 10.117.276 -62.142.168 -4.553.719 13.531.324 13.531.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.249.938 7.198.722
Dönem Karı (Zararı)
-4.553.719 -3.020.926
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.721.432 1.881.538
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 756.936 740.749
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
452.044 235.017
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
82.500 55.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
82.500 55.864
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.053.093 603.614
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -12.838 -1.060
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 1.884.354 1.094.106
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-38.794 -489.432
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
220.371 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
461.870 376.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.304 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -93.910 -79.313
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 6.595 -50.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.082.225 8.338.110
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.919.025 -1.652.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.297 -4.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.911.728 -1.647.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.121.284 737.783
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.955 -23.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.136.239 761.430
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.329.399 13.196.215
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.580.058 -4.648.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.966.865 2.450.776
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.193 23.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.008.058 2.427.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-496.070 -61.539
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.325 30.858
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 2.806
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-171.325 28.052
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-235.115 -1.715.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.249.938 7.198.722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.829 107.702
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.639 118.327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -9.468 -10.625
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-830.769 -144.580
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
3.796.200 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.081.791
Kredilerden Nakit Girişleri
0 11.081.791
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.752.105 -10.066.844
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.538.169 -6.739.449
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-280.087 -769.637
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
1.066.151 -2.557.758
Ödenen Faiz
-1.887.702 -1.160.587
Alınan Faiz
12.838 1.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.415.340 7.161.844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.415.340 7.161.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
519.452 995.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.934.792 8.157.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.934.794 519.452
Ticari Alacaklar
12.822.719 11.101.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 78.334 71.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.744.385 11.030.046
Diğer Alacaklar
4.521.946 5.563.945
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 6.153 6.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.515.793 5.557.792
Stoklar
9 13.525.281 32.311.028
Peşin Ödenmiş Giderler
21.591.551 12.528.554
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 21.591.551 12.528.554
Diğer Dönen Varlıklar
218.821 310.113
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 32.887 17.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 185.934 292.181
ARA TOPLAM
54.615.112 62.334.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.615.112 62.334.175
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 257.216 245.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
257.216 245.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 55.602 57.906
Maddi Duran Varlıklar
12 23.582.874 24.328.980
Arazi ve Arsalar
2.032.447 2.032.447
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.542.725 1.560.110
Binalar
2.591.376 2.651.914
Tesis, Makine ve Cihazlar
17.109.613 17.754.384
Taşıtlar
24.330 29.062
Mobilya ve Demirbaşlar
282.383 301.063
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 218.580 232.179
Diğer Haklar
218.580 232.179
Peşin Ödenmiş Giderler
6.946.230 8.100.093
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.946.230 8.100.093
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.060.502 32.964.365
TOPLAM VARLIKLAR
85.675.614 95.298.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 44.769 1.653.204
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.993.300 6.698.537
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 21.657.610 20.871.546
Ticari Borçlar
24.308.789 29.314.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 569.917 528.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.738.872 28.785.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 536.704 623.107
Diğer Borçlar
8 80.383 13.089
Ertelenmiş Gelirler
13.017.368 13.252.483
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 13.007.496 13.169.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 9.872 83.166
Kısa Vadeli Karşılıklar
411.025 495.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 379.526 455.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 31.499 40.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.548 16.012
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.517 6.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 9.031 9.495
ARA TOPLAM
66.065.496 72.938.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.065.496 72.938.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.948.900 4.714.875
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.326.313 1.692.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.326.313 1.692.006
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 803.581 1.050.921
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.078.794 7.457.802
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.144.290 80.395.977
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.531.324 14.902.563
Ödenmiş Sermaye
20 27.150.000 27.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 13.544.992 13.544.992
Sermaye Avansı
20 3.796.200 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
796.841 796.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.821.902 24.783.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.821.902 24.783.376
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 25.063.308 25.063.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-241.406 -279.932
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 10.117.276 10.117.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -62.142.168 -47.717.820
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.553.719 -13.772.102
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.531.324 14.902.563
TOPLAM KAYNAKLAR
85.675.614 95.298.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 22.370.788 17.453.344
Satışların Maliyeti
21 -18.840.874 -15.381.932
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.529.914 2.071.412
BRÜT KAR (ZARAR)
3.529.914 2.071.412
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.116.976 -1.009.782
Pazarlama Giderleri
22 -2.114.103 -1.096.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.535.402 982.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -4.119.625 -2.258.418
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.285.388 -1.310.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 85.663 55.810
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -7.418 -4.314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -2.304
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.209.447 -1.259.451
Finansman Gelirleri
25 0 0
Finansman Giderleri
25 -2.438.182 -1.840.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.647.629 -3.100.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
93.910 79.313
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 93.910 79.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.553.719 -3.020.926
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.553.719 -3.020.926
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.553.719 -3.020.926
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazan./Kayıp -0,16770000 -0,11130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.526 29.259
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.157 36.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.631 -7.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-9.631 -7.315
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.526 29.259
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.515.193 -2.991.667
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.515.193 -2.991.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682784


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.048 Değişim: -0,28% Hacim : 4.978 Mio.TL Son veri saati : 15:06
Düşük 97.867 26.03.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.990
5,5166 Değişim: -0,61%
Düşük 5,4709 26.03.2019 Yüksek 5,5936
Açılış: 5,5507
6,2765 Değişim: -0,30%
Düşük 6,2003 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
233,83 Değişim: -2,31%
Düşük 233,29 26.03.2019 Yüksek 236,55
Açılış: 236,55

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.