KAP ***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:20

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 351.700.116 274.674.476 166.555.964 125.499.272
Satışların Maliyeti
24 -337.610.981 -260.069.166 -159.248.399 -116.053.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.089.135 14.605.310 7.307.565 9.445.280
BRÜT KAR (ZARAR)
14.089.135 14.605.310 7.307.565 9.445.280
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -3.109.581 -4.579.313 -974.565 -1.795.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 3.917.442 3.841.468 877.918 1.182.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -18.321.380 -2.823.065 -2.746.613 -902.307
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.424.384 11.044.400 4.464.305 7.930.071
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 9.420 876.279 27 133.176
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -7.174 -84.953 0 -6.736
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.422.138 11.835.726 4.464.332 8.056.511
Finansman Gelirleri
29 1.891.433 5.301.241 730.817 238.750
Finansman Giderleri
29 -1.795.574 -1.078.971 -957.191 -517.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.326.279 16.057.996 4.237.958 7.777.633
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.102.726 -2.427.326 -949.502 -1.459.303
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.222.207 -3.863.761 -1.188.957 -1.499.965
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 3.324.933 1.436.435 239.455 40.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.223.553 13.630.670 3.288.456 6.318.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.223.553 13.630.670 3.288.456 6.318.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.223.553 13.630.670 3.288.456 6.318.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,02950000 0,18090000 0,04360000 0,08385000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 112.832 45.166.514 -202.432 916.325 6.027.672 10.058.356 137.429.267 0 137.429.267
Transferler
23 5.246.719 -655.036 5.246.719 0 5.246.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.312 -2.544.534 13.630.670 11.062.824 0 11.062.824
Dönem Karı (Zararı)
13.630.670 13.630.670 0 13.630.670
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.312 -2.544.534 -2.567.846 0 -2.567.846
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
23 -2.051.949 2.051.949 -2.051.949 -2.051.949 -2.051.949
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.511.478 -225.744 -2.544.534 2.968.274 14.689.115 13.630.670 151.686.861 0 151.686.861
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.293.133 -269.264 -49.758 2.968.274 14.907.460 8.032.618 148.540.065 0 148.540.065
Transferler
23 -655.037 8.687.655 -8.032.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-326.516 60.647.311 -2.223.553 58.097.242 0 58.097.242
Dönem Karı (Zararı)
-2.223.553 -2.223.553 0 -2.223.553
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-326.516 60.647.311 60.320.795 0 60.320.795
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 43.638.096 -595.780 60.597.553 2.968.274 23.595.115 -2.223.553 206.637.307 0 206.637.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.812.858 105.780.987
Dönem Karı (Zararı)
-2.223.553 13.630.670
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.223.553 13.630.670
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.170.565 8.595.876
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 7.587.237 5.612.845
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.303.149 270.143
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.303.149 270.143
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.501.125 499.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 292.379 410.212
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 11.208.746 89.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-896.013 -213.919
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -1.167.014 -213.919
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-27 271.001 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -3.324.933 2.427.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
71.908.941 85.921.500
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -37.492
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.773.404 6.251.491
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 6.493.870 6.897.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 279.534 -645.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.075.460 37.404.917
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 3.827.959 37.369.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.247.501 35.021
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -678.872 -831.373
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -2.409.368 -102.057
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.946.956 -1.077.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 285.387 -212.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.661.569 -865.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 274.792 38.132
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.732.311 47.455.738
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 64.174.412 44.545.903
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.557.899 2.909.835
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -4.125.365 -2.640.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-680.377 -539.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -1.251.201 -539.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
570.824 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
85.855.953 108.148.046
Ödenen Faiz
9-27 -137.293 0
Alınan Faiz
9-27 1.094.198 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.367.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.173.460 -105.171.912
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-72.362.905 -105.501.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 3.938 2.597.813
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.938 2.597.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -2.814.493 -2.268.280
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.814.493 -2.268.280
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.167 3.194.770
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.051.949
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23 0 -2.051.949
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 5.246.719
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -56.167 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -56.167 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.583.231 3.803.845
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-10.239.730 -2.544.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.343.501 1.259.311
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.617.956 1.035.737
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.961.457 2.295.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.223.553 13.630.670 3.288.456 6.318.330
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-326.516 -23.312 -81.659 -28.948
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -408.145 -29.140 -94.227 -36.185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
81.629 5.828 12.568 7.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21-31 81.629 5.828 12.568 7.237
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
60.647.311 -2.544.534 32.680.579 -2.544.534
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 60.647.311 -2.544.534 32.680.579 -2.544.534
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.320.795 -2.567.846 32.598.920 -2.573.482
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.097.242 11.062.824 35.887.376 3.744.848
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.097.242 11.062.824 35.887.376 3.744.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.961.457 1.617.956
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
8 139.526 201.857
Ticari Alacaklar
9 20.140.227 28.216.780
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9 16.886.415 23.380.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.253.812 4.836.495
Diğer Alacaklar
10 1.526.353 6.450.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 162.110 3.917.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.364.243 2.533.342
Stoklar
12 5.448.604 4.769.732
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.133.745 856.951
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.133.745 856.951
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 998 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.324.538 12.004
ARA TOPLAM
34.675.448 42.125.875
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 914.518 914.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.589.966 43.040.393
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 183.083 261.485
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 183.083 261.485
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 6.317.000 6.317.000
Maddi Duran Varlıklar
336.358.727 195.369.175
Arazi ve Arsalar
14.608.572 14.956.030
Binalar
315.834.398 176.248.959
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.517.897 1.198.766
Taşıtlar
330.366 157.319
Mobilya ve Demirbaşlar
996.789 865.934
Özel Maliyetler
3.070.705 1.942.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 19.258.236 21.774.523
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
19.168.856 21.674.199
Diğer Haklar
89.380 100.324
Peşin Ödenmiş Giderler
13 80.868 29.923
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
80.868 29.923
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
362.197.914 223.752.106
TOPLAM VARLIKLAR
397.787.880 266.792.499
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 56.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 56.167
Banka Kredileri
8 0 56.167
Ticari Borçlar
9 18.327.419 16.246.755
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 1.743.357 1.324.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 16.584.062 14.922.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 713.447 438.655
Diğer Borçlar
10 34.257.782 24.815.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 17.043.076 10.077.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 17.214.706 14.738.127
Ertelenmiş Gelirler
13 5.829.085 5.842.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 2.222.207 1.651.382
Kısa Vadeli Karşılıklar
20-21 21.474.076 10.069.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 338.588 142.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 21.135.488 9.926.742
ARA TOPLAM
82.824.016 59.120.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.824.016 59.120.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
10 99.348.669 43.058.685
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 93.451.991 36.243.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6-10 5.896.678 6.815.358
Ertelenmiş Gelirler
13 7.676.617 11.788.391
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 884.820 461.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 884.820 461.751
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 416.451 3.823.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.326.557 59.131.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
191.150.573 118.252.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.637.307 148.540.065
Ödenmiş Sermaye
23 75.350.000 75.350.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.051.949 -2.051.949
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 112.832 112.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
5.246.719 5.246.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.042.316 44.023.869
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.042.316 44.023.869
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.638.096 44.293.133
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-595.780 -269.264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
60.597.553 -49.758
Yabancı Para Çevrim Farkları
60.597.553 -49.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Yasal Yedekler
23 2.968.274 2.968.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 23.595.115 14.907.460
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -2.223.553 8.032.618
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.637.307 148.540.065
TOPLAM KAYNAKLAR
397.787.880 266.792.499http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718977


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: 0,00% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5857 Değişim: 0,11%
Düşük 5,5769 19.08.2019 Yüksek 5,5930
Açılış: 5,5795
6,1973 Değişim: 0,13%
Düşük 6,1793 19.08.2019 Yüksek 6,2105
Açılış: 6,1893
270,62 Değişim: -0,34%
Düşük 270,42 19.08.2019 Yüksek 271,85
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.