KAP ***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:12
KAP ***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
12 159.888 0 0 457 0 -75 0 0 0 0 0 0 592.284 -26.116 151.766 0 878.204
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
159.888 0 0 457 0 -75 0 0 0 0 0 0 592.284 -26.116 151.766 0 878.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.421 0 99.421
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.766 -151.766 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.766 -151.766 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
159.888 0 0 457 0 -75 0 0 0 0 0 0 592.284 125.650 99.421 0 977.625
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
12 159.888 0 0 457 0 -107 0 0 0 0 0 0 744.050 -26.116 -36.872 0 841.300
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
159.888 0 0 457 0 -107 0 0 0 0 0 0 744.050 -26.116 -36.872 0 841.300
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.932 0 42.932
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36.872 36.872 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36.872 36.872 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
159.888 0 0 457 0 -107 0 0 0 0 0 0 744.050 -62.988 42.932 0 884.232


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 412.026 423.490 202.054 219.435
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
14 412.026 423.490 202.054 219.435
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
408.205 418.345 200.188 216.704
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.821 5.145 1.866 2.731
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-335.063 -284.552 -169.123 -151.241
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-329.373 -278.748 -165.154 -148.741
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-560 0 -560 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.300 -1.818 -2.053 -825
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.830 -3.986 -1.356 -1.675
BRÜT KAR (ZARAR)
76.963 138.938 32.931 68.194
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
15 -31.953 -31.451 -16.518 -16.608
Personel Giderleri
-15.940 -13.805 -8.241 -8.025
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-419 -1.092 0 -763
Genel İşletme Giderleri
-15.594 -16.554 -8.277 -7.820
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
45.010 107.487 16.413 51.586
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
16 287.080 468.676 152.093 307.671
Bankalardan Alınan Faizler
32.104 18.499 11.717 10.376
Kambiyo İşlemleri Karı
194.291 387.599 93.563 248.413
Diğer
60.685 62.578 46.813 48.882
KARŞILIK GİDERLERİ
-82.513 -69.970 -24.569 -54.031
Özel Karşılıklar
-82.513 -69.970 -24.569 -54.031
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -195.697 -386.468 -93.094 -247.825
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-195.494 -383.273 -92.993 -244.933
Diğer
-203 -3.195 -101 -2.892
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
53.880 119.725 50.843 57.401
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.880 119.725 50.843 57.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-10.948 -20.304 -5.201 -5.403
Cari Vergi Karşılığı
-2.197 -30.110 -2.197 -15.163
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.751 0 -3.004 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 9.806 0 9.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
42.932 99.421 45.642 51.998
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
42.932 99.421 45.642 51.998
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.932 99.421 45.642 51.998
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar/ Zarar 18 0,27000000 0,62000000 0,29000000 0,33000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
175.712 450.081
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
512.868 410.689
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-322.475 -194.265
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.821 5.145
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-17.091 -30.205
Ödenen Vergiler
-3.990 -28.388
Diğer
2.579 287.105
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-187.313 91.457
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
678.882 -340.977
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.371 -38.183
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.225.433 802.250
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
364.609 -331.633
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-11.601 541.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.135 -11.035
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
498 0
Diğer
0 -486
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-637 -11.521
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 213.356
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-180.829 -520.472
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-844 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-181.673 -307.116
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
23.763 -187.480
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-170.148 35.421
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 565.204 221.625
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 395.056 257.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
42.932 99.421
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.932 99.421


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 162.961 234.667 397.628 492.211 460.997 953.208
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.949.773 728.058 5.677.831 5.732.089 779.696 6.511.785
Finansman Kredileri
4 4.653.320 694.631 5.347.951 5.420.278 741.754 6.162.032
Tüketici Kredileri
281.904 0 281.904 339.449 0 339.449
Taksitli Ticari Krediler
4.371.416 694.631 5.066.047 5.080.829 741.754 5.822.583
Takipteki Alacaklar
5 604.955 33.427 638.382 591.007 37.942 628.949
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-308.502 0 -308.502 -279.196 0 -279.196
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.991 0 6.991 8.285 0 8.285
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.237 0 3.237 3.813 0 3.813
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6 49.156 0 49.156 57.907 0 57.907
DİĞER AKTİFLER
7 94.716 3.583 98.299 68.461 3.581 72.042
ARA TOPLAM
5.266.834 966.308 6.233.142 6.362.766 1.244.274 7.607.040
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
4.709 0 4.709 1.733 0 1.733
Satış Amaçlı
4.709 0 4.709 1.733 0 1.733
VARLIKLAR TOPLAMI
5.271.543 966.308 6.237.851 6.364.499 1.244.274 7.608.773
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
8 2.878.581 2.066.498 4.945.079 3.681.816 2.479.498 6.161.314
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
9 4.705 0 4.705 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 0 0 0 0 181.621 181.621
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
12 196.988 0 196.988 198.901 0 198.901
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
10.887 0 10.887 12.712 0 12.712
Genel Karşılıklar
173.952 0 173.952 179.220 0 179.220
Diğer Karşılıklar
12.149 0 12.149 6.969 0 6.969
CARİ VERGİ BORCU
5.617 0 5.617 27.126 0 27.126
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 193.710 7.520 201.230 188.101 10.410 198.511
ARA TOPLAM
3.279.601 2.074.018 5.353.619 4.095.944 2.671.529 6.767.473
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
13 884.232 0 884.232 841.300 0 841.300
Ödenmiş Sermaye
159.888 0 159.888 159.888 0 159.888
Sermaye Yedekleri
457 0 457 457 0 457
Diğer Sermaye Yedekleri
457 0 457 457 0 457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-107 0 -107 -107 0 -107
Kar Yedekleri
744.050 0 744.050 744.050 0 744.050
Yasal Yedekler
34.718 0 34.718 34.718 0 34.718
Olağanüstü Yedekler
709.332 0 709.332 709.332 0 709.332
Kar veya Zarar
-20.056 0 -20.056 -62.988 0 -62.988
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-62.988 0 -62.988 -26.116 0 -26.116
Dönem Net Kâr veya Zararı
42.932 0 42.932 -36.872 0 -36.872
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.163.833 2.074.018 6.237.851 4.937.244 2.671.529 7.608.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
20 13.520.551 5.486.424 19.006.975 13.892.604 4.406.330 18.298.934
VERİLEN TEMİNATLAR
20 1.031 0 1.031 2.867 0 2.867
TAAHHÜTLER
20 136.248 2.002 138.250 280.082 48.612 328.694
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
136.248 2.002 138.250 280.082 48.612 328.694
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
136.248 2.002 138.250 280.082 48.612 328.694
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
13.657.830 5.488.426 19.146.256 14.175.553 4.454.942 18.630.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781845


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3728 Değişim: 1,02%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3855
Açılış: 8,2883
9,7530 Değişim: 0,74%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
505,77 Değişim: 1,69%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.