KAP ***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:10
KAP ***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 17.985.900 16.598.063
Satışların Maliyeti
10 -10.377.170 -10.219.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.608.730 6.378.222
BRÜT KAR (ZARAR)
7.608.730 6.378.222
Genel Yönetim Giderleri
-1.649.829 -1.314.621
Pazarlama Giderleri
-1.300.681 -1.576.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
185.548 869.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-240.430 -348.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.603.338 4.007.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.603.338 4.007.880
Finansman Gelirleri
1.131.747 357.778
Finansman Giderleri
-773.057 -944.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.962.028 3.420.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-217.375 1.185.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.257.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.040.588 1.185.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.744.653 4.606.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.744.653 4.606.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.744.653 4.606.410
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç / (kayıp) 11 0,00024000 0,00023000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
674.288 5.600.589
Dönem Karı (Zararı)
4.744.653 4.606.410
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.444.603 550.355
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.702.375 1.943.937
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -229.103
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.362.732 -795.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.362.732 -795.053
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-358.689 586.904
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.131.747 -357.778
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
773.058 944.682
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-32.712 -1.185.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.018.616 866.629
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.474.473 -13.062.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.909.770 -1.530.962
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.110.791 -1.457.023
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-290.810 -2.561.041
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.458 1.115.048
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.820.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.219.713 18.362.767
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.170.640 6.023.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-496.352 -422.805
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.130.745 39.419
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.002 -318.359
Alınan Faiz
1.131.747 357.778
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.781.558 -5.453.791
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-206.209 -817.052
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-795.561 -3.693.631
Ödenen Faiz
-779.788 -943.108
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.475 186.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.475 186.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.886 407.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
120.361 593.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
120.361 96.886
Ticari Alacaklar
53.142.965 47.690.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 53.142.965 47.689.987
Diğer Alacaklar
17.903.329 14.176.779
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.881.315 14.072.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.014 103.817
Stoklar
7 29.439.398 27.099.504
Peşin Ödenmiş Giderler
1.176.335 1.366.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.176.335 1.366.307
Diğer Dönen Varlıklar
7.584 7.514
ARA TOPLAM
101.789.972 90.437.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.789.972 90.437.702
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 29.795.428 31.418.284
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.806.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
271.102 374.800
Peşin Ödenmiş Giderler
733.758 733.915
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.040.589 1.408.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.647.123 33.935.017
TOPLAM VARLIKLAR
136.437.095 124.372.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.973.507 9.982.694
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 8.852.994 9.648.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 120.513 334.138
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.582.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.582.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.582.515
Ticari Borçlar
8.326.404 8.616.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 34.615 144.532
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.291.789 8.471.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.243.352 1.379.155
Diğer Borçlar
1.503.166 1.132.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.503.166 1.132.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.600.505 10.779.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.600.505 10.779.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.257.963 1.031.380
Kısa Vadeli Karşılıklar
981.639 1.626.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
981.639 1.626.151
ARA TOPLAM
41.469.051 34.547.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.469.051 34.547.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
287.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
287.260
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
287.260
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.575.847 10.464.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.575.847 10.464.943
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.863.107 10.464.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.332.158 45.012.435
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.104.937 79.360.284
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.936.070 14.936.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.936.070 14.936.070
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.390.607 15.390.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-454.537 -454.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.183 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-191.183.510 -202.287.596
Net Dönem Karı veya Zararı
4.744.653 11.104.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.104.937 79.360.284
TOPLAM KAYNAKLAR
136.437.095 124.372.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502
Transferler
6.912.609 -6.912.609
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.606.410 4.606.410 4.606.410
Dönem Karı (Zararı)
4.606.410 4.606.410 4.606.410
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 537.233 15.390.607 203.468 -202.286.881 4.606.410 72.779.912 72.779.912
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 203.468 -202.287.596 11.104.086 79.359.569 79.359.569
Transferler
715 11.104.086 -11.104.086 715 715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.744.653 4.744.653 4.744.653
Dönem Karı (Zararı)
4.744.653 4.744.653 4.744.653
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -191.183.510 4.744.653 84.104.937 84.104.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.744.653 4.606.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.744.653 4.606.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.744.653 4.606.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762997


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: 0,00% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9499 Değişim: 0,15%
Düşük 7,9317 23.10.2020 Yüksek 7,9516
Açılış: 7,9378
9,3827 Değişim: -0,09%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,3993
Açılış: 9,3915
487,37 Değişim: 0,28%
Düşük 485,55 23.10.2020 Yüksek 487,70
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.