KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 19:17
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.300.147 41.126.196 1.388.762 24.805.360 964.109 80.987.805 80.987.805
Transferler
411.446 552.663 -964.109 0 0
Dönem Karı (Zararı)
852.930 852.930 852.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-196.753 -196.753 -196.753
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.103.394 41.126.196 1.800.208 25.358.023 852.930 81.643.982 81.643.982
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904
Transferler
472.720 -1.509.764 1.037.044 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.369.033 5.369.033 5.369.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.185.447 -1.185.447 -1.185.447
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -177.995 13.359.385 2.272.928 51.547.908 5.369.033 83.774.490 83.774.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.416.596 5.616.866
Dönem Karı (Zararı)
5.369.033 852.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-760.111 10.047.738
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.086.570 886.402
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
569.969 58.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
336.299 58.146
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
233.670 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
688.246 325.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
688.246 325.128
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-45.000 20.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
785.994 1.475.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-190.327 -63.774
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
976.321 1.539.040
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.709.936 6.644.151
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-135.954 637.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.025.518 -5.283.802
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.660.510 -2.724.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.718.629 -5.193.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-941.881 2.468.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
130.954 -49.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
130.954 -49.756
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-155.376 -3.234.753
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
157.767 34.604
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.473.117 1.509.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-292.637 -202.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.765.754 1.711.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
173.363 105.603
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-238.683 -82.531
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-238.683 -82.531
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
328.371 -475.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.521 -365.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-488.439 -345.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
253.918 -20.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.416.596 5.616.866
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.205.560 -724.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.395.887 -724.508
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.395.887 -724.508
Alınan Faiz
190.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.049.227 13.745.015
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.677.527 31.622.569
Kredilerden Nakit Girişleri
30.677.527 31.622.569
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.118.248 -17.877.554
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.118.248 -17.877.554
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-533.731
Ödenen Faiz
-976.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.427.071 18.637.373
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
77.004 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.504.075 18.637.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.373.002 3.569.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.877.077 22.207.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
12.877.077 9.373.002
Ticari Alacaklar
26.467.086 19.142.875
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.785.730 4.809.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.681.356 14.333.023
Diğer Alacaklar
663.690 794.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
663.690 794.644
Stoklar
14.963.734 15.042.028
Peşin Ödenmiş Giderler
1.240.328 1.381.562
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.240.328 1.381.562
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29.106 21.073
Diğer Dönen Varlıklar
3.811.664 3.718.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.811.664 3.718.578
ARA TOPLAM
60.052.685 49.473.762
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.052.685 49.473.762
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
45.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
67.350.000 67.350.000
Maddi Duran Varlıklar
40.228.577 33.861.918
Arazi ve Arsalar
16.580.000 16.580.000
Binalar
7.123.731 7.227.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.377.970 8.538.102
Mobilya ve Demirbaşlar
800.339 674.557
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.346.537 842.259
Kullanım Hakkı Varlıkları
510.693
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.398 6.882
Diğer Haklar
205 711
Bilgisayar Yazılımları
1.193 6.171
Peşin Ödenmiş Giderler
16.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.135.668 101.235.333
TOPLAM VARLIKLAR
168.188.353 150.709.095
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.385.151 3.549.557
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.385.151 3.549.557
Banka Kredileri
4.385.151 3.549.557
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.090.009 18.817.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.090.009 18.817.931
Banka Kredileri
12.964.886 18.817.931
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
125.123
Ticari Borçlar
7.417.831 5.201.963
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
55.263 347.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.362.568 4.854.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
918.770 745.408
Diğer Borçlar
16.368 255.051
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.368 255.051
Türev Araçlar
53.623 297.865
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
53.623 297.865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.429.449 717.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.429.449 717.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
229.076
Kısa Vadeli Karşılıklar
620.367 481.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
620.367 481.609
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
253.918
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
253.918
ARA TOPLAM
28.185.486 30.296.115
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.185.486 30.296.115
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.794.829 24.947.333
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.794.829 24.947.333
Banka Kredileri
39.386.221 24.947.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
408.608
Türev Araçlar
151.112
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
151.112
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.013.236 1.487.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.013.236 1.487.581
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.420.312 14.236.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.228.377 40.822.076
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.413.863 71.118.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.774.490 79.590.904
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.181.390 14.366.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.181.390 14.366.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-177.995 1.007.452
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.359.385 13.359.385
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.272.928 1.800.208
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
51.547.908 53.057.672
Net Dönem Karı veya Zararı
5.369.033 -1.037.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.774.490 79.590.904
TOPLAM KAYNAKLAR
168.188.353 150.709.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
45.635.387 29.638.030 22.455.236 16.010.150
Satışların Maliyeti
-29.191.085 -18.409.834 -12.974.141 -9.896.587
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.444.302 11.228.196 9.481.095 6.113.563
BRÜT KAR (ZARAR)
16.444.302 11.228.196 9.481.095 6.113.563
Genel Yönetim Giderleri
-2.445.713 -1.846.084 -1.451.334 389.079
Pazarlama Giderleri
-3.663.310 -2.528.980 -2.001.550 -1.511.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.642.866 1.775.166 2.173.627 851.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.776.320 -576.364 -2.252.864 218.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.201.825 8.051.934 5.948.974 6.061.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
63.494 63.494
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.265.319 8.051.934 6.012.468 6.061.501
Finansman Gelirleri
2.985.141 2.083.413 1.053.949 1.146.985
Finansman Giderleri
-8.017.381 -8.644.578 -3.760.346 -5.705.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.233.079 1.490.769 3.306.071 1.503.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
135.954 -637.839 699.356 -572.634
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-383.423 -561.503 52.438 -273.419
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
519.377 -76.336 646.918 -299.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.369.033 852.930 4.005.427 930.497
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.369.033 852.930 4.005.427 930.497
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.369.033 852.930 4.005.427 930.497
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.185.447 -196.753 -1.076.276 -597.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.481.808 -245.942 -1.345.345 -759.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
296.361 49.189 269.069 162.142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
296.361 49.189 269.069 162.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.185.447 -196.753 -1.076.276 -597.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.183.586 656.177 2.929.151 333.274
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.183.586 656.177 2.929.151 333.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783039


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.137 Değişim: -1,35% Hacim : 6.263 Mio.TL Son veri saati : 11:28
Düşük 1.135 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2488 Değişim: 0,78%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,2503
Açılış: 8,1848
9,6951 Değişim: 0,37%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7059
Açılış: 9,6589
504,83 Değişim: 0,63%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 505,62
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.