KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:45

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.407.167 41.126.196 1.102.016 7.794.424 13.805.879 76.638.913 4 76.638.917
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 1.403.231 1.407.167 41.126.196 1.102.016 7.794.424 13.805.879 76.638.913 4 76.638.917
Transferler
286.746 13.519.133 -13.805.879 0 -4 -4
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-21.791 -21.791 -21.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
926.041 926.041 926.041
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
ılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 2.333.208 41.126.196 1.388.762 21.313.557 -21.791 77.543.163 0 77.543.163
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 2.705.431 41.126.196 1.388.762 21.313.370 -814.440 77.122.550 77.122.550
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
420.593 420.593 420.593
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-1.405.284 3.071.397 1.778.549 3.444.662 3.444.662
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 1.403.231 1.300.147 41.126.196 1.388.762 24.805.360 964.109 80.987.805 80.987.805
Transferler
411.446 553.553 -964.109 890 890
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-463.436 -463.436 -463.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-196.753 -196.753 -196.753
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.103.395 41.126.196 1.800.208 25.358.913 -463.436 80.328.507 80.328.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.349.335 479.312
Dönem Karı (Zararı)
-463.436 -21.791
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-463.436 -21.791
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.751.219 3.188.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.365.661 1.607.237
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
252.591 1.289.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
272.641 1.289.479
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-20.050 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-239.357 -476
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.658.557 -1.904.067
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.419.200 1.903.591
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
372.324 292.651
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.434.189 -2.321.978
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.912.776 -4.025.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.309.081 -146.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.603.695 -3.878.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.196 -433.472
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-179.196 -433.472
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.400.778 -1.003.566
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.430.061 11.793
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.852.018 2.356.763
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
687.927 464.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.164.091 1.892.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
314.891 304.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.610 293.797
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.610 293.797
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.178.005 254.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-537.892 -80.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-537.892 -80.567
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.146.406 845.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-371.956 -136.544
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
169.027 -229.266
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.636.182 -63.724
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.791 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.605.839 -54.859
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.605.839 -54.859
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-97.134 -8.865
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.771.214 -876.120
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.622.866 6.351.133
Kredilerden Nakit Girişleri
32.622.866 6.351.133
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.141.798 -7.225.908
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.141.798 -7.225.908
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
6.550 -1.345
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.785.697 -460.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.785.697 -460.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.569.717 1.530.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.355.414 1.070.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 25.355.414 3.569.717 1.530.929
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
21.968.872 14.475.296 11.018.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.770.651 461.570 119.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 19.198.221 14.013.726 10.898.836
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
808.882 629.686 194.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 808.882 629.686 194.251
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0 72.396
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
72.396
Stoklar
11 22.103.039 14.702.261 12.956.764
Peşin Ödenmiş Giderler
2.184.711 787.717 972.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.184.711 787.717 972.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 25.941 0
Diğer Dönen Varlıklar
3.899.662 3.387.713 3.250.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 3.899.662 3.387.713 3.250.626
ARA TOPLAM
76.346.521 37.552.390 29.995.533
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.346.521 37.552.390 29.995.533
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 20.806 20.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
20.806 20.806
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0 193.406
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
193.406
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 71.216.000 71.216.000 71.216.000
Maddi Duran Varlıklar
14 29.914.365 29.735.146 31.697.280
Diğer Maddi Duran Varlıklar
29.914.365 29.735.146 31.697.280
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 6.534 12.365 46.173
Diğer Haklar
1.092 1.217 1.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.442 11.148 44.787
Peşin Ödenmiş Giderler
33.067 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 33.067
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.169.966 100.984.317 103.173.665
TOPLAM VARLIKLAR
177.516.487 138.536.707 133.169.198
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 10.082.796 11.135.587 1.647.476
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.082.796 11.135.587 1.647.476
Banka Kredileri
10.082.796 11.135.587 1.647.476
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 22.759.431 9.843.839 11.426.355
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.759.431 9.843.839 11.426.355
Banka Kredileri
22.759.431 9.843.839 11.426.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
9.575.676 4.399.937 3.340.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 891.516 203.589 95.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.684.160 4.196.348 3.244.389
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 806.861 491.970 377.672
Diğer Borçlar
346.952 302.792 192.436
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 6.554 4 4.785
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 340.398 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
19 9.061 44.877 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9.061 44.877 0
Ertelenmiş Gelirler
12 833.798 2.011.802 1.145.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
833.798 2.011.802 1.145.506
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 369.200 200.172 229.266
Kısa Vadeli Karşılıklar
524.311 458.532 283.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 524.311 438.481 283.028
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 20.051 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
45.308.086 28.889.508 18.641.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.308.086 28.889.508 18.641.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 35.434.194 12.532.331 18.757.099
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.434.194 12.532.331 18.757.099
Banka Kredileri
35.434.194 12.532.331 18.757.099
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
19 14.898 80.192 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14.898 80.192 0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.252.251 1.191.454 1.022.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.252.251 1.191.454 1.022.594
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 15.178.551 14.855.417 15.037.559
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.879.894 28.659.394 34.817.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.187.980 57.548.902 53.459.071
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.328.507 80.987.805 79.710.123
Ödenmiş Sermaye
21 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.403.231 1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.229.591 42.426.343 42.533.363
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.229.591 42.426.343 42.533.363
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
41.126.196 41.126.196 41.126.196
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.103.395 1.300.147 1.407.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.800.208 1.388.762 1.102.016
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.800.208 1.388.762 1.102.016
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.358.913 24.805.360 10.865.634
Net Dönem Karı veya Zararı
-463.436 964.109 13.805.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.328.507 80.987.805 79.710.127
TOPLAM KAYNAKLAR
177.516.487 138.536.707 133.169.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 50.378.025 31.672.293 20.739.995 11.843.421
Satışların Maliyeti
22 -28.693.167 -21.196.876 -10.283.333 -9.838.410
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.684.858 10.475.417 10.456.662 2.005.011
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
21.684.858 10.475.417 10.456.662 2.005.011
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.763.494 -3.999.122 -917.410 -2.078.905
Pazarlama Giderleri
23 -3.729.407 -2.304.490 -1.200.427 -817.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 742.628 983.183 -630.948 637.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -480.574 -589.570 -305.800 -447.849
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.454.011 4.565.418 7.402.077 -702.385
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
401.590 0 401.590
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.855.601 4.565.418 7.803.667 -702.385
Finansman Gelirleri
26a 20.735.944 3.553.236 18.652.531 1.119.091
Finansman Giderleri
26b -35.892.284 -7.811.997 -27.247.706 -2.731.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
699.261 306.657 -791.508 -2.314.557
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.162.697 -328.448 -524.858 28.411
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -923.908 -626.338 -362.405 -238.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -238.789 297.890 -162.453 266.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-463.436 -21.791 -1.316.366 -2.286.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
-463.436 -21.791 -1.316.366 -2.286.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-463.436 -21.791 -1.316.366 -2.286.146
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-196.754 926.041 -196.754 341.286
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-245.942 1.157.551 -245.942 426.608
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.188 -231.510 49.188 -85.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
49.188 -231.510 49.188 -85.322
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-196.754 926.041 -196.754 341.286
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-660.190 904.250 -1.513.120 -1.944.860
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-660.190 904.250 -1.513.120 -1.944.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719095


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7399 Değişim: -0,05%
Düşük 5,7325 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3286 Değişim: -0,03%
Düşük 6,3098 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,41 Değişim: -0,26%
Düşük 279,02 23.09.2019 Yüksek 280,17
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.