***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:25

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.407.167 41.126.197 1.102.016 7.794.424 13.805.879 76.638.914 4 76.638.918
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
286.746 13.518.947 -13.805.879 -186 -4 -190
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.298.264 1.298.264 1.298.264
Dönem Karı (Zararı)
-814.440 -814.440 -814.440
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 2.705.431 41.126.197 1.388.762 21.313.371 -814.440 77.122.552 0 77.122.552
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 2.705.431 41.126.197 1.388.762 21.313.371 -814.440 77.122.552 77.122.552
Transferler
286.746 -814.440 814.440 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
400.471 400.471 400.471
Dönem Karı (Zararı)
-77.567 -77.567 -77.567
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 3.105.902 41.126.197 1.388.762 20.498.931 -77.567 77.445.456 77.445.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.602.329 -1.645.077
Dönem Karı (Zararı)
-77.567 358.156
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-77.567 358.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.445.125 887.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
450.631 534.134
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.238.865 436.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.258.915 436.785
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-20.050 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.493 -19.474
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-799.491 -646.834
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
777.998 627.360
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-222.878 -63.652
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.857.535 -2.880.164
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.757.203 -2.974.066
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-187.031 -183.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.570.172 -2.790.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
168.031 -124.410
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
168.031 -124.410
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-543.276 -1.852.716
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
99.192 -45.689
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.621.253 2.358.747
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-140.165 -88.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.761.418 2.447.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
174.053 212.573
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.542 53.088
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.542 53.088
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.265.108 -290.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-280.935 -217.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-283.160 -217.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.225
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.489.977 -1.634.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-198.898 -30.091
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
86.546 19.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-261.100 -10.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-243.379 -10.990
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-243.379 -10.990
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.089.638 768.788
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.172.204
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.172.204
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.089.642 -398.632
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.089.642 -398.632
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-4 -4.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-773.791 -887.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-773.791 -887.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.569.717 1.530.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.795.926 643.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.795.926 3.569.717
Finansal Yatırımlar
7 2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
2 2
Ticari Alacaklar
15.861.014 13.881.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 648.601 461.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 15.212.413 13.420.239
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
461.655 629.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 461.655 629.686
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
12 15.245.537 14.702.261
Peşin Ödenmiş Giderler
688.525 787.717
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 688.525 787.717
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
3.670.872 3.387.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 3.670.872 3.387.712
ARA TOPLAM
38.723.531 36.958.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.723.531 36.958.904
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.806 20.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
7 20.806 20.806
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 71.216.000 71.216.000
Maddi Duran Varlıklar
15 29.778.942 29.984.249
Arazi ve Arsalar
13.900.000 13.900.000
Binalar
9.206.126 9.244.800
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.173.465 6.517.003
Mobilya ve Demirbaşlar
169.929 127.446
Yapılmakta Olan Yatırımlar
329.422 195.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 10.421 12.365
Diğer Haklar
1.175 1.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.246 11.148
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.026.169 101.233.420
TOPLAM VARLIKLAR
139.749.700 138.192.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 11.962.811 11.135.587
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.962.811 11.135.587
Banka Kredileri
11.962.811 11.135.587
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 9.174.931 9.843.839
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.174.931 9.843.839
Banka Kredileri
9.174.931 9.843.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
5.031.083 4.227.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 63.424 203.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.967.659 4.023.454
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 666.023 491.970
Diğer Borçlar
229.246 302.792
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 4 4
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 229.242 302.788
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
13 746.695 2.011.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
746.695 2.011.803
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 286.718 200.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
483.069 458.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 480.844 438.481
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.225 20.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
28.580.576 28.671.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.580.576 28.671.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 13.463.657 12.532.331
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.463.657 12.532.331
Banka Kredileri
13.463.657 12.532.331
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.735.172 5.230.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 5.735.172 5.230.940
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 14.524.839 14.634.765
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.723.668 32.398.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.304.244 61.069.773
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.445.456 77.122.551
Ödenmiş Sermaye
22 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.232.098 43.831.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 44.232.098 43.831.629
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
41.126.197 41.126.197
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.105.901 2.705.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 1.388.762 1.388.762
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.388.762 1.388.762
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 20.498.932 21.313.369
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -77.567 -814.440
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.445.456 77.122.551
TOPLAM KAYNAKLAR
139.749.700 138.192.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 13.627.880 9.219.715
Satışların Maliyeti
23 -8.624.378 -5.247.345
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.003.502 3.972.370
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.003.502 3.972.370
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.235.163 -1.010.651
Pazarlama Giderleri
24 -1.017.777 -729.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 235.224 141.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.846 -35.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.968.940 2.338.616
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.968.940 2.338.616
Finansman Gelirleri
27 1.735.919 1.246.262
Finansman Giderleri
27 -3.717.221 -3.042.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.362 542.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-65.205 -184.661
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -288.084 -248.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 222.879 63.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-77.567 358.156
DÖNEM KARI (ZARARI)
-77.567 358.156
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-77.567 358.156
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
400.470 302.882
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
513.423 378.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-112.953 -75.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-112.953 -75.721
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
400.470 302.882
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
322.903 661.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
322.903 661.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682833


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.379 Değişim: -1,96% Hacim : 8.433 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.154 26.03.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.990
5,3771 Değişim: 0,95%
Düşük 5,3232 27.03.2019 Yüksek 5,3807
Açılış: 5,32635
6,0734 Değişim: 0,95%
Düşük 5,9970 27.03.2019 Yüksek 6,1036
Açılış: 6,0164
227,50 Değişim: 0,94%
Düşük 225,22 27.03.2019 Yüksek 227,64
Açılış: 225,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.