KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 22:22

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 260.523 37.611.438 724.093 6.097.354 2.074.993 58.171.632 4 58.171.636
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
377.923 1.697.070 -2.074.988 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.146.644 3.514.758 4.661.402 4.661.402
Dönem Karı (Zararı)
13.805.879 13.805.879 13.805.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.407.167 41.126.196 1.102.016 7.794.424 13.805.879 76.638.913 4 76.638.917
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.407.167 41.126.196 1.102.016 7.794.424 13.805.879 76.638.913 4 76.638.917
Transferler
286.746 13.518.946 -13.805.879 -186 -4 -190
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.298.264 1.298.264 1.298.264
Dönem Karı (Zararı)
-814.440 -814.440 -814.440
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 2.705.431 41.126.196 1.388.762 21.313.370 -814.440 77.122.551 77.122.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-866.163 -4.137.339
Dönem Karı (Zararı)
-814.440 13.805.879
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-814.440 13.805.879
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.936.293 -15.255.566
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.144.984 2.347.980
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
175.503 2.349.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
155.453 2.349.554
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.283 -37.727
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.559.142 -2.118.355
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.618.425 2.080.628
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.728.669
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-20.728.669
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
556.523 961.379
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-148.083
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-148.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.114.375 -2.620.115
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.863.702 -860.030
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-342.299 -19.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.521.403 -840.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-435.435 -85.518
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-435.435 -85.518
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.745.497 -3.079.154
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-184.743 -497.975
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
886.963 1.374.329
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.898 82.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
779.065 1.292.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
114.298 17.785
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.357 80.512
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.780
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
115.137 80.512
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
866.296 409.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
137.088 19.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
137.088 19.955
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-992.522 -4.069.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
155.453 -230.847
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.094 163.310
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.011.991 214.279
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
672.269
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
672.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.020.852 -457.990
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.987.044 -438.948
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
33.808 -19.042
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.861
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.676.047 1.314.922
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.287.126
Kredilerden Nakit Girişleri
29.287.126
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.680.827 -27.976.988
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.680.827 -27.976.988
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-4.780 4.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.821.875 -2.608.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.821.875 -2.608.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.530.929 4.139.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.352.804 1.530.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.569.717 1.530.929
Finansal Yatırımlar
2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
2 2
Ticari Alacaklar
13.881.809 11.018.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
461.570 119.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.420.239 10.898.836
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
629.686 194.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
629.686 194.251
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
14.702.261 12.956.764
Peşin Ödenmiş Giderler
787.717 972.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
787.717 972.460
Diğer Dönen Varlıklar
3.387.712 3.250.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.387.712 3.250.624
ARA TOPLAM
36.958.904 29.923.137
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.958.904 29.923.137
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.806 20.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
20.806 20.806
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
71.216.000 71.216.000
Maddi Duran Varlıklar
29.984.249 31.971.294
Arazi ve Arsalar
13.900.000 13.900.000
Binalar
9.244.800 9.630.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.517.003 8.132.069
Mobilya ve Demirbaşlar
127.446 114.225
Yapılmakta Olan Yatırımlar
195.000 195.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.365 46.173
Diğer Haklar
1.217 1.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.148 44.787
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.233.420 103.254.273
TOPLAM VARLIKLAR
138.192.324 133.177.410
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.135.587 1.647.476
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.135.587 1.647.476
Banka Kredileri
11.135.587 1.647.476
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.843.839 11.426.355
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.843.839 11.426.355
Banka Kredileri
9.843.839 11.426.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
4.227.043 3.340.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
203.589 95.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.023.454 3.244.389
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
491.970 377.672
Diğer Borçlar
302.792 192.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 4.784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
302.788 187.651
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
2.011.803 1.145.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.011.803 1.145.507
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
200.172 229.266
Kısa Vadeli Karşılıklar
458.531 283.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
438.481 283.028
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
28.671.737 18.641.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.671.737 18.641.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.532.331 18.757.099
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.532.331 18.757.099
Banka Kredileri
12.532.331 18.757.099
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.230.940 4.377.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.230.940 4.377.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.634.765 14.761.975
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.398.036 37.896.674
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.069.773 56.538.493
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.122.551 76.638.913
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.831.628 42.533.363
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.831.628 42.533.363
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
41.126.197 41.126.196
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.705.431 1.407.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.388.762 1.102.016
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.388.762 1.102.016
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.313.370 7.794.424
Net Dönem Karı veya Zararı
-814.440 13.805.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.122.551 76.638.917
TOPLAM KAYNAKLAR
138.192.324 133.177.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
43.944.130 27.835.001
Satışların Maliyeti
-28.600.517 -20.864.238
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.343.613 6.970.763
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
15.343.613 6.970.763
Genel Yönetim Giderleri
-5.743.134 -5.916.873
Pazarlama Giderleri
-3.532.160 -2.562.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.277.284 759.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-950.329 -107.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.395.274 -856.895
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 24.793.586
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -58.149
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.395.274 23.878.542
Finansman Gelirleri
5.402.636 6.415.717
Finansman Giderleri
-12.159.728 -11.378.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-361.818 18.916.112
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-452.622 -5.110.233
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-904.397 -679.294
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
451.775 -4.430.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-814.440 13.805.879
DÖNEM KARI (ZARARI)
-814.440 13.805.879
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-814.440 13.805.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,08140000 1,38060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.298.264 4.661.402
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 4.393.447
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.622.830 1.433.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-324.566 -1.165.351
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -878.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-324.566 -286.661
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.298.264 4.661.402
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
483.824 18.467.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
483.824 18.467.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668050


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9176 Değişim: 0,01%
Düşük 5,9128 16.10.2019 Yüksek 5,9204
Açılış: 5,9168
6,5318 Değişim: 0,02%
Düşük 6,5241 16.10.2019 Yüksek 6,5362
Açılış: 6,5303
281,81 Değişim: 0,06%
Düşük 281,59 16.10.2019 Yüksek 281,96
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.