***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2019 - 19:05

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.669.512 12.738.172 11.829.019 112.423.275 50.828.565 208.508.292 767.175 209.275.467
Transferler
50.828.565 -50.828.565
Dönem Karı (Zararı)
17.804.239 17.804.239 17.804.239
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
346.411 4.427.694 4.774.105 4.774.105
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
767.175 767.175 -767.175 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.323.101 17.165.866 11.829.019 164.019.015 17.804.239 231.853.811 231.853.811
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.067 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563
Transferler
67.703.377 -67.703.377
Dönem Karı (Zararı)
14.806.998 14.806.998 -136.756 14.670.242
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.231 2.166.897 2.087.666 365.554 2.453.220
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.218.621 -5.218.621 -5.218.621
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -6.236.739 -3.875.298 37.549.123 17.250.489 228.448.354 14.806.998 305.880.230 24.598.174 330.478.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.986.465 14.000.341
Dönem Karı (Zararı)
14.670.242 17.804.239
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.257.159 4.474.617
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 11.527.124 7.215.704
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
528.891 -209.756
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 528.891 -209.756
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-13.101.461 -4.631.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -13.101.461 -4.631.256
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
565.985 435.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -646.516 -235.132
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 1.212.501 670.496
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 1.456.657
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 0 1.456.657
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 2.169.153 -85.503
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-432.533 293.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.172.913 -7.106.001
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.421.407 7.114.852
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
138.211 -45.402
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
139.572 -6.940.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.526.277 -7.235.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.277.044 -2.994.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.249.233 -4.241.263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.100.314 15.172.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -417.656 -583.665
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-696.193 -588.849
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.380.216 -12.173.039
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -500.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -810.576 -1.967.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.487 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,14 -15.138.411 -9.940.371
Alınan Faiz
554.284 235.132
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.778.834 -703.443
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.272.656 2.279.183
Kredilerden Nakit Girişleri
32 6.272.656 2.279.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.887.418 -2.312.130
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -1.887.418 -2.312.130
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -1.393.903 0
Ödenen Faiz
-1.212.501 -670.496
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.385.083 1.123.859
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
266.708 630.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.651.791 1.754.020
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 78.417.427 51.633.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 82.069.218 53.387.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 82.069.218 78.417.427
Finansal Yatırımlar
6 5.000.897 2.502.350
Ticari Alacaklar
123.367.228 137.887.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 1.603.275 1.406.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 121.763.953 136.480.630
Diğer Alacaklar
1.936.774 1.583.029
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 176.806 167.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.759.968 1.415.737
Stoklar
11 649.349 787.560
Peşin Ödenmiş Giderler
18 7.881.779 2.048.483
Diğer Dönen Varlıklar
10 4.491.739 4.280.882
ARA TOPLAM
225.396.984 227.507.326
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
225.396.984 227.507.326
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 8.133.790 7.323.214
Diğer Alacaklar
160.612 160.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 160.612 160.612
Maddi Duran Varlıklar
12 19.947.232 20.708.350
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 16.171.080 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
312.343.521 301.095.882
Şerefiye
15 139.936.056 136.752.195
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 172.407.465 164.343.687
Peşin Ödenmiş Giderler
18 1.320.600 2.902.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.171.417 3.172.018
Diğer Duran Varlıklar
343.032 288.298
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
359.591.284 335.650.875
TOPLAM VARLIKLAR
584.988.268 563.158.201
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 17.001.744 1.925.997
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 745.429 741.292
Ticari Borçlar
25.639.736 25.500.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 25.639.736 25.500.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 12.690.225 10.842.883
Diğer Borçlar
4.381.553 10.795.713
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.381.553 10.795.713
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 58.333.947 62.213.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 1.644.047 1.959.386
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.961.113 17.515.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.961.113 17.515.106
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
762.722 445.138
ARA TOPLAM
124.160.516 131.938.977
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.160.516 131.938.977
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 108.243.353 96.808.339
Diğer Borçlar
6.851.983 1.633.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 6.851.983 1.633.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.532.868 11.332.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.532.868 11.332.729
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.721.144 2.871.232
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.349.348 112.645.661
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
254.509.864 244.584.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
305.880.230 294.204.187
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -10.054.033 -10.054.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
4 -6.236.739 -1.018.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.875.298 -3.796.067
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.875.298 -3.796.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.875.298 -3.796.067
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.549.123 35.382.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
37.549.123 35.382.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.250.489 17.250.489
Yasal Yedekler
7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 10.054.033 10.054.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
228.448.354 160.744.977
Net Dönem Karı veya Zararı
14.806.998 67.703.377
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.598.174 24.369.376
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
330.478.404 318.573.563
TOPLAM KAYNAKLAR
584.988.268 563.158.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 81.359.489 67.378.673
Satışların Maliyeti
21 -17.595.667 -12.676.922
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.763.822 54.701.751
BRÜT KAR (ZARAR)
63.763.822 54.701.751
Genel Yönetim Giderleri
22 -12.888.518 -8.968.709
Pazarlama Giderleri
22 -12.615.271 -9.812.364
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -22.193.340 -18.897.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.842.275 3.316.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.301.546 -267.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.607.422 20.072.173
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 581.477 6.407
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 0 -1.456.657
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.188.899 18.621.923
Finansman Gelirleri
25 1.537.833 780.916
Finansman Giderleri
26 -3.887.337 -1.684.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.839.395 17.718.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.169.153 85.503
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -380.854 -250.368
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.788.299 335.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.670.242 17.804.239
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.670.242 17.804.239
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-136.756 0
Ana Ortaklık Payları
14.806.998 17.804.239
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 5,92000000 7,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-79.231 346.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -89.720 383.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.489 -37.556
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 10.489 -37.556
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.532.451 4.427.694
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.532.451 4.427.694
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.453.220 4.774.105
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.123.462 22.578.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
228.798 0
Ana Ortaklık Payları
16.894.664 22.578.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761925


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
86.771 Değişim: -0,03% Hacim : 4.838 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 86.521 20.05.2019 Yüksek 87.116
Açılış: 86.895
6,0428 Değişim: -0,10%
Düşük 6,0037 20.05.2019 Yüksek 6,0807
Açılış: 6,0489
6,7526 Değişim: 0,12%
Düşük 6,7067 20.05.2019 Yüksek 6,7866
Açılış: 6,7443
248,27 Değişim: -0,11%
Düşük 246,67 20.05.2019 Yüksek 249,51
Açılış: 248,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.