KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 18:20

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -1.663.527 6.899.780 11.626.514 75.241.603 45.339.470 160.802.613 3.355.252 164.157.865
Transferler
202.505 45.136.965 -45.339.470
Dönem Karı (Zararı)
38.133.706 38.133.706 -566.815 37.566.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.205.970 6.420.565 5.214.595 5.214.595
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.955.293 -7.955.293 -1.588.653 -9.543.946
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.869.497 13.320.345 11.829.019 112.423.275 38.133.706 196.195.621 1.199.784 197.395.405
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.669.512 12.738.172 11.829.019 112.423.275 50.828.565 208.508.292 767.175 209.275.467
Transferler
50.828.565 -50.828.565
Dönem Karı (Zararı)
52.444.901 52.444.901 52.444.901
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-342.217 35.726.547 35.384.330 35.384.330
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.421.470 5.421.470 -5.421.470 -5.421.470 -5.421.470
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
767.175 767.175 -767.175 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -3.011.729 48.464.719 17.250.489 158.597.545 52.444.901 291.683.228 291.683.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.206.211 51.474.304
Dönem Karı (Zararı)
52.444.901 37.566.891
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.210.467 10.893.829
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 23.914.355 18.537.364
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.436.939 -255.584
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.436.939 -255.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.844.569 -10.216.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -11.844.569 -10.216.360
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.626 2.113.578
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.231.926 -75.882
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.278.552 2.189.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.055.127 1.047.999
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 3.055.127 1.047.999
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.209.164 2.841.262
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.266.703 -3.174.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.906.971 6.262.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.904.082 20.999.901
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
204.075 -132.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.421.052 -6.870.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.785.912 -7.733.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.284.674 -4.125.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.498.762 -3.607.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
67.748.397 54.723.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -933.496 -659.019
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.608.690 -2.589.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.661.208 -38.523.976
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
17 0 -10.000.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -1.000.000 -800.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -4.937.250 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.273 150.783
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.273 150.783
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -36.202.681 -27.950.641
Alınan Faiz
2.476.450 75.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.625.254 -7.626.294
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.421.470 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -5.421.470 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.692.081 18.586.296
Kredilerden Nakit Girişleri
30 13.692.081 18.586.296
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.617.313 -22.516.257
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
30 -16.617.313 -22.516.257
Ödenen Faiz
-2.278.552 -3.696.333
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.919.749 5.324.034
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.062.214 1.107.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.981.963 6.431.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.633.614 43.507.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 70.615.577 49.939.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.615.577 51.633.614
Ticari Alacaklar
103.342.929 104.524.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 1.494.760 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 101.848.169 104.524.024
Diğer Alacaklar
74.834 700.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 74.834 700.688
Stoklar
10 400.225 604.300
Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.108.057 2.775.530
Diğer Dönen Varlıklar
4.184.019 1.938.546
ARA TOPLAM
182.725.641 162.176.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
182.725.641 162.176.702
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 6.517.903 1.130.653
Diğer Alacaklar
4.744.554 3.535.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 4.583.942 3.375.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 160.612 160.612
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 514.086 558.663
Maddi Duran Varlıklar
11 21.262.979 19.941.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
264.188.480 191.896.685
Şerefiye
13 124.057.260 83.294.475
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 140.131.220 108.602.210
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.783.563 3.006.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.366.499 327.762
Diğer Duran Varlıklar
2.474.045 591.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
302.852.109 220.988.786
TOPLAM VARLIKLAR
485.577.750 383.165.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.646.849 1.818.160
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 865.559 17.466.660
Ticari Borçlar
15.433.201 20.198.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 15.433.201 20.198.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 15.468.206 8.373.167
Diğer Borçlar
5.333.153 6.892.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.333.153 6.892.841
Ertelenmiş Gelirler
16 44.228.333 46.336.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.566.947 531.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
235.576 12.850.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 235.576 12.850.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
650.097 566.584
ARA TOPLAM
89.427.921 115.034.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.427.921 115.034.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 90.976.385 46.173.847
Diğer Borçlar
615.243 1.809.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 615.243 1.809.414
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.462.269 8.298.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.462.269 8.298.563
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.412.704 2.573.560
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.466.601 58.855.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.894.522 173.890.021
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
291.683.228 208.508.292
Ödenmiş Sermaye
17 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -10.054.033 -4.632.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.011.729 -2.669.512
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.011.729 -2.669.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.011.729 -2.669.512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.464.719 12.738.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
48.464.719 12.738.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 17.250.489 11.829.019
Yasal Yedekler
17 7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 10.054.033 4.632.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
158.597.545 112.423.275
Net Dönem Karı veya Zararı
52.444.901 50.828.565
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
767.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
291.683.228 209.275.467
TOPLAM KAYNAKLAR
485.577.750 383.165.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 217.206.072 173.563.425 77.380.878 56.626.393
Satışların Maliyeti
19 -44.716.816 -35.932.946 -17.085.616 -11.124.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
172.489.256 137.630.479 60.295.262 45.502.249
BRÜT KAR (ZARAR)
172.489.256 137.630.479 60.295.262 45.502.249
Genel Yönetim Giderleri
20 -25.955.377 -20.130.961 -9.659.807 -7.817.759
Pazarlama Giderleri
20 -34.451.231 -30.393.811 -11.360.635 -10.465.296
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -58.178.626 -43.218.161 -20.952.735 -12.198.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.494.615 4.168.727 1.262.306 1.902.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.207.896 -2.496.043 -2.169.818 -382.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.190.741 45.560.230 17.414.573 16.541.313
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 131.601 269.532 103.532 141.089
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -3.055.127 -1.047.999 -397.771 -381.997
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.267.215 44.781.763 17.120.334 16.300.405
Finansman Gelirleri
23 11.036.932 2.170.043 6.208.934 268.111
Finansman Giderleri
24 -7.650.082 -6.543.653 -3.576.794 -1.645.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.654.065 40.408.153 19.752.474 14.922.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.209.164 -2.841.262 -2.222.488 -494.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.644.025 -2.158.367 -1.898.229 -718.299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.434.861 -682.895 -324.259 223.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.444.901 37.566.891 17.529.986 14.427.658
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.444.901 37.566.891 17.529.986 14.427.658
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -566.815 0 -140.660
Ana Ortaklık Payları
52.444.901 38.133.706 17.529.986 14.568.318
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 20,98000000 15,25000000 7,01000000 5,83000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-342.217 -1.205.970 -244.153 -475.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -381.632 -1.254.163 -269.892 -475.154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39.415 48.193 25.739 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 39.415 48.193 25.739 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.726.547 6.420.565 24.741.640 2.326.280
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.726.547 6.420.565 24.741.640 2.326.280
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.384.330 5.214.595 24.497.487 1.851.126
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.829.231 42.781.486 42.027.473 16.278.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -566.815 0 -140.660
Ana Ortaklık Payları
87.829.231 43.348.301 42.027.473 16.419.444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718332


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 0,00% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,8077 Değişim: 0,85%
Düşük 5,7668 26.08.2019 Yüksek 6,2987
Açılış: 5,7668
6,4727 Değişim: 0,87%
Düşük 6,4289 26.08.2019 Yüksek 7,1013
Açılış: 6,4289
287,47 Değişim: 1,66%
Düşük 283,17 26.08.2019 Yüksek 314,75
Açılış: 283,17
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.