***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:29

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -1.663.527 6.899.780 11.626.514 79.874.166 45.339.470 160.802.613 3.355.252 164.157.865
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
202.505 45.136.965 -45.339.470
Dönem Karı (Zararı)
10.426.021 10.426.021 -105.464 10.320.557
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-452.521 2.830.363 2.377.842 3.650 2.381.492
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.955.294 -7.955.294 -2.437.292 -10.392.586
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.116.048 9.730.143 11.829.019 117.055.837 10.426.021 165.651.182 816.146 166.467.328
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.669.512 12.738.172 11.829.019 112.423.275 50.828.565 208.508.292 767.175 209.275.467
Transferler
50.828.565 -50.828.565
Dönem Karı (Zararı)
17.804.239 17.804.239 17.804.239
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
346.411 4.427.694 4.774.105 4.774.105
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
767.175 767.175 -767.175 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.323.101 17.165.866 11.829.019 164.019.015 17.804.239 231.853.811 231.853.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.000.341 15.333.638
Dönem Karı (Zararı)
17.804.239 10.320.557
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.474.617 4.179.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 7.215.704 6.072.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-209.756 -473.212
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -209.756 -473.212
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.631.256 -5.110.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -4.631.256 -5.110.914
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
435.364 873.876
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -235.132 -18.545
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 670.496 892.421
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.456.657 361.675
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 1.456.657 361.675
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -85.503 912.798
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
293.407 1.543.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.106.001 2.625.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.114.852 12.630.468
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.402 -311.076
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.940.132 -5.019.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.235.319 -4.674.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.994.056 -2.693.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.241.263 -1.980.217
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.172.855 17.125.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -583.665 -163.525
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-588.849 -1.628.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.173.039 -18.448.600
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -10.000.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -500.000 -500.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.967.800 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -9.940.371 -7.967.145
Alınan Faiz
24 235.132 18.545
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-703.443 10.740.547
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.279.183 63.601.023
Kredilerden Nakit Girişleri
2.279.183 63.601.023
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.312.130 -51.968.055
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.312.130 -51.968.055
Ödenen Faiz
-670.496 -892.421
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.123.859 7.625.585
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
630.161 779.583
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.754.020 8.405.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 51.633.614 43.507.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 53.387.634 51.913.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 53.387.634 51.633.614
Ticari Alacaklar
96.541.584 104.524.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
731.084 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 95.810.500 104.524.024
Diğer Alacaklar
425.714 700.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 425.714 700.688
Stoklar
11 649.702 604.300
Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.123.477 2.775.530
Diğer Dönen Varlıklar
2.755.468 1.938.546
ARA TOPLAM
157.883.579 162.176.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
157.883.579 162.176.702
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 3.098.453 1.130.653
Diğer Alacaklar
4.108.545 3.535.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,28 3.947.933 3.375.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 160.612 160.612
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 1.612.556 558.663
Maddi Duran Varlıklar
12 18.959.614 19.941.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
203.020.653 191.896.685
Şerefiye
14 89.230.787 83.294.475
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 113.789.866 108.602.210
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.382.255 3.006.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 337.867 327.762
Diğer Duran Varlıklar
748.780 591.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
233.268.723 220.988.786
TOPLAM VARLIKLAR
391.152.302 383.165.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.327.933 1.818.160
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 18.758.403 17.466.660
Ticari Borçlar
11.322.812 20.198.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 11.322.812 20.198.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 9.485.430 8.373.167
Diğer Borçlar
2.915.458 6.892.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.915.458 6.892.841
Ertelenmiş Gelirler
17 45.913.105 46.336.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
193.131 531.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.639.189 12.850.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.639.189 12.850.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
310.543 566.584
ARA TOPLAM
99.866.004 115.034.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.866.004 115.034.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 47.428.158 46.173.847
Diğer Borçlar
615.243 1.809.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 615.243 1.809.414
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.910.821 8.298.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 8.910.821 8.298.563
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.478.265 2.573.560
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.432.487 58.855.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.298.491 173.890.021
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
231.853.811 208.508.292
Ödenmiş Sermaye
18 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -4.632.563 -4.632.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.323.101 -2.669.512
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.323.101 -2.669.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.323.101 -2.669.512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.165.866 12.738.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.165.866 12.738.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 11.829.019 11.829.019
Yasal Yedekler
18 7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
18 4.632.563 4.632.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
164.019.015 112.423.275
Net Dönem Karı veya Zararı
17.804.239 50.828.565
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 767.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
231.853.811 209.275.467
TOPLAM KAYNAKLAR
391.152.302 383.165.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 67.378.673 53.616.690
Satışların Maliyeti
20 -12.676.922 -12.522.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.701.751 41.094.080
BRÜT KAR (ZARAR)
54.701.751 41.094.080
Genel Yönetim Giderleri
21 -8.968.709 -5.990.340
Pazarlama Giderleri
21 -9.812.364 -8.540.733
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -18.897.132 -14.401.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.316.395 2.023.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -267.768 -1.066.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.072.173 13.118.604
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 6.407 45.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -1.456.657 -361.675
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.621.923 12.802.389
Finansman Gelirleri
24 780.916 1.187.539
Finansman Giderleri
25 -1.684.103 -2.756.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.718.736 11.233.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
85.503 -912.798
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -250.368 -540.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 335.871 -371.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.804.239 10.320.557
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.804.239 10.320.557
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -105.464
Ana Ortaklık Payları
17.804.239 10.426.021
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 7,12000000 4,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
346.411 -452.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 383.967 -500.714
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.556 48.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -37.556 48.193
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.427.694 2.834.013
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.427.694 2.834.013
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.774.105 2.381.492
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.578.344 12.702.049
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -101.814
Ana Ortaklık Payları
22.578.344 12.803.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682489


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.