KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 20:35

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 4.451.612 3.872.349 2.177.872 1.813.222
Satışların Maliyeti
31 -1.022.007 -796.000 -527.632 -399.308
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.429.605 3.076.349 1.650.240 1.413.914
BRÜT KAR (ZARAR)
3.429.605 3.076.349 1.650.240 1.413.914
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -1.323.390 -1.311.789 -468.030 -640.561
Pazarlama Giderleri
28,33 -1.196.007 -1.062.651 -612.839 -552.045
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28,33 -912.568 -736.683 -468.927 -390.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 205.496 161.327 -46.711 39.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -59.303 -91.507 -6.828 -3.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.833 35.046 46.905 -133.476
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 528.783 8.303 386.779 3.042
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
672.616 43.349 433.684 -130.434
Finansman Gelirleri
36 1.793.494 2.514.388 556.824 1.830.723
Finansman Giderleri
36 -66.374 -30.455 -16.094 -19.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.399.736 2.527.282 974.414 1.680.462
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-208.928 -266.760 -51.315 -224.793
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -102.730 -262.608 30.889 -228.336
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -106.198 -4.152 -82.204 3.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.190.808 2.260.522 923.099 1.455.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.190.808 2.260.522 923.099 1.455.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.190.808 2.260.522 923.099 1.455.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 39 0,40000000 0,41000000 0,17000000 0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.083.772 4.328.018
Dönem Karı (Zararı)
2.190.808 2.260.522
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.190.808 2.260.522
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-141.390 757.130
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,17 900.459 737.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35 11.695 44.935
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 11.695 44.935
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-239.286 96.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -239.286 83.514
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 13.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-710.358 -389.031
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -654.311 -370.116
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
61.783 17.871
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 37.298 -370
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -155.128 -36.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 83.967 266.760
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-86.139 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -86.139
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-101.728 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.264.187 1.507.762
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.343.562 1.793.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.343.562 1.793.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
90.557 2.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 90.557 2.937
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -12.470 12.041
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -7.176 -13.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 107.439 -18.030
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 107.439 -18.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 169.654 190.212
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -497.423 -314.632
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 9.595 -5.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.449 -140.339
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.313.605 4.525.414
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-229.833 -197.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.316.060 -1.372.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.221 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 150.221 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.466.281 -1.372.655
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -1.466.281 -1.372.655
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
354.306 336.416
Ödenen Faiz
30 -61.783 -17.871
Alınan Faiz
30 416.089 354.287
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.122.018 3.291.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.122.018 3.291.779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 18.020.039 12.410.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 22.142.057 15.702.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 22.380.279 18.020.039
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 1.537.278 4.880.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.537.278 4.880.840
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 20.068 110.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 55.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.068 55.521
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 22.033 9.563
Peşin Ödenmiş Giderler
12 41.957 42.330
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.957 42.330
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 167.224 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 13.454 10.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.454 10.514
ARA TOPLAM
24.182.293 23.073.911
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.182.293 23.073.911
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
344 344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.500.000 2.500.000
Maddi Duran Varlıklar
14 56.077 76.532
Diğer Maddi Duran Varlıklar
56.077 76.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.963.937 5.380.214
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.963.937 5.380.214
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.028 479
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.028 479
Diğer Duran Varlıklar
Zorunlu Alan 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
Zorunlu Alan 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.528.386 7.957.569
TOPLAM VARLIKLAR
32.710.679 31.031.480
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 244.985 137.546
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 19.189
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 225.796 137.546
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 724.438 554.784
Diğer Borçlar
9 72.618 570.041
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 72.618 570.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 134.429 124.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 134.429 124.834
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 102.730 165.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 3.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 3.598
ARA TOPLAM
1.279.200 1.556.142
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.279.200 1.556.142
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.590.310 1.829.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.590.310 1.829.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 368.909 284.942
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.959.219 2.114.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.238.419 3.670.680
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.472.260 27.360.800
Ödenmiş Sermaye
30 5.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.178.483 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -1.060.077 -980.729
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.060.077 -980.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.060.077 -980.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 827.171 492.616
Yasal Yedekler
827.171 492.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 17.835.875 10.926.208
Net Dönem Karı veya Zararı
39 2.190.808 7.244.222
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.472.260 27.360.800
TOPLAM KAYNAKLAR
32.710.679 31.031.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 -392.646 340.548 7.404.599 3.688.449 20.719.433 20.719.433
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -98.238 -98.238 -98.238
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.500.000 4.178.483 340.548 7.306.361 3.688.449 20.621.195 20.621.195
Transferler
30 3.688.449 -3.688.449
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 22.036 2.260.522 2.282.558 2.282.558
Dönem Karı (Zararı)
30 2.260.522 2.260.522 2.260.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 22.036 22.036 22.036
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 -370.610 340.548 10.994.810 2.260.522 23.001.991 23.001.991
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.800 27.360.800
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 6.909.667 7.244.222 27.360.800 27.360.800
Transferler
30 334.555 6.909.667 -7.244.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -79.347 2.190.808 2.111.460 2.111.460
Dönem Karı (Zararı)
30 2.190.808 2.190.808 2.190.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -79.347 -79.347 -79.347
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 4.178.483 -1.060.076 827.171 17.835.875 2.190.808 29.472.260 29.472.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.190.808 2.260.522 923.099 1.455.669
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-79.348 22.036 -79.348 -36.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 -101.728 -6.215 -101.728 -81.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 22.380 28.251 22.380 44.835
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
37 22.380 28.251 22.380 44.835
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.348 22.036 -79.348 -36.760
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.111.460 2.282.558 843.751 1.418.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.111.460 2.282.558 843.751 1.418.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781449


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.