***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2018 - 18:30

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 1.940.011 1.938.926
Satışların Maliyeti
Not.28 -393.789 -435.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.546.222 1.503.360
BRÜT KAR (ZARAR)
1.546.222 1.503.360
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -708.593 -577.981
Pazarlama Giderleri
Not.29 -510.606 -426.656
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 -346.550 -283.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 286.434 177.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -98.385 -89.659
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
168.522 303.789
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 5.261 2.254
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
173.783 306.043
Finansman Gelirleri
Not.33 683.665 433.720
Finansman Giderleri
Not.33 -10.628 -21.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
846.820 717.767
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-41.967 -126.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-34.272 -15.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.695 -111.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
804.853 591.035
DÖNEM KARI (ZARARI)
804.853 591.035
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 0 0
Ana Ortaklık Payları
Not.27 804.853 591.035
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,14633700 0,10746100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -106.801 6.036.971 -1.164.388 1.354.013 15.798.278 15.798.278
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.354.013 -1.354.013 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.623 591.067 584.444 584.444
Dönem Karı (Zararı)
591.067 591.067 591.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.623 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -113.424 6.036.971 189.625 591.067 16.382.722 16.382.722
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -392.646 6.036.971 1.708.177 3.688.449 20.719.434 20.719.434
Transferler
3.688.449 -3.688.449
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.797 804.853 863.647 863.647
Dönem Karı (Zararı)
804.853 804.853 804.853
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
58.797 58.794 58.794
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 5.500.000 4.178.483 -333.850 6.036.971 5.396.626 804.853 21.583.081 21.583.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.606.662 1.177.967
Dönem Karı (Zararı)
804.853 591.067
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
591.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
284.123 308.886
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 359.616 298.028
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34.355 29.347
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 34.355 29.347
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 15.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 15.085
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-192.923 -136.645
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -163.555 -105.983
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 10.240 11.156
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 60.078 34.430
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 -99.686 -76.248
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 7.695 111.349
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
75.380 -8.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
699.918 429.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.048.928 1.144.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.048.928 1.144.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 8.788 20.696
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.788 696
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.000 20.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -5.785 12.581
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 3.592 5.232
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -69.416 -14.195
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-69.416 -14.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 179.637 -419.374
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -354.252 -255.638
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-354.252 -255.638
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-106.975
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.15 -39.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.599 -25.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-278 -22.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.321 -3.105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.788.894 1.329.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -128.629 -169.421
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-53.603 18.195
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-699.843 -679.555
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-699.843 -679.555
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -9.172 -16.215
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-690.671 -663.340
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.315 94.827
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
Not.33 -10.240 -11.156
Alınan Faiz
Not.33 163.555 105.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.060.134 593.239
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.060.134 593.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 12.410.248 10.943.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 13.470.382 11.536.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
804.853 591.035
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
58.796 -6.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 75.380 -8.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.584 1.656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 -16.584 1.656
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.796 -6.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
863.649 584.413
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
863.649 584.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 13.505.709 12.418.234
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 3.098.529 4.147.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 - 37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 3.098.529 4.147.457
Diğer Alacaklar
Not.11 72.105 80.893
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 - 37 60.581 38.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 11.524 42.520
Stoklar
Not.13 22.898 17.114
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 24.127 30.400
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 28.396 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 8.765 8.488
ARA TOPLAM
16.760.529 16.702.586
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.760.529 16.702.586
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 344 344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 344 344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 2.225.000 2.225.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 114.059 116.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 4.535.154 4.192.569
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 4.535.154 4.192.569
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 2.681 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
Not.35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
Zorunlu Alan 6.877.238 6.534.330
TOPLAM VARLIKLAR
Zorunlu Alan 23.637.767 23.236.916
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
Not.10 49.063 118.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 - 37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 49.063 118.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 613.311 433.675
Diğer Borçlar
Not.11 73.406 427.658
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 - 37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 73.406 427.658
Ertelenmiş Gelirler
Not.15 26.017 132.991
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Not.15 26.017 132.991
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 34.272 128.629
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 4.322
ARA TOPLAM
796.069 1.245.754
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
796.069 1.245.754
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 814.826 852.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 814.826 852.191
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 443.791 419.538
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.258.617 1.271.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.054.686 2.517.483
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 21.583.081 20.719.433
Ödenmiş Sermaye
5.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
4.178.483 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-333.850 -392.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
340.549 340.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.093.046 7.404.598
Net Dönem Karı veya Zararı
804.853 3.688.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.583.081 20.719.433
TOPLAM KAYNAKLAR
23.637.767 23.236.916http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680596


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.494 Değişim: 0,00% Hacim : 5.936 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.695 21.02.2019 Yüksek 102.893
Açılış: 102.034
5,3260 Değişim: 0,14%
Düşük 5,3156 22.02.2019 Yüksek 5,3279
Açılış: 5,31855
6,0412 Değişim: 0,00%
Düşük 6,0274 22.02.2019 Yüksek 6,0495
Açılış: 6,0409
227,09 Değişim: 0,28%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 227,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.