KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 22:15
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
.395.037
Finansman Giderleri
33 -377.550 -514.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.016.459 1.713.523
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-328.010 -257.910
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -214.078 -230.515
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -113.932 -27.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.688.449 1.455.613
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.688.449 1.455.613
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 3.688.449 1.455.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,67060000 0,26470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.500.000 4.178.483 -48.121 -48.121 -48.121 6.036.971 -1.164.389 -1.164.389 14.502.944 14.502.944
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.416.952 1.416.952 1.416.952 1.416.952
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.500.000 4.178.483 -48.121 -48.121 -48.121 6.036.971 252.563 252.563 15.919.896 15.919.896
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.680 -58.680 -58.680 1.455.613 1.455.613 1.396.933 1.396.933
Dönem Karı (Zararı)
1.455.613 1.455.613 1.455.613 1.455.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.680 -58.680 -58.680 -58.680 -58.680
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.500.000 4.178.483 -106.801 -106.801 -106.801 6.036.971 252.563 1.455.613 1.708.176 17.316.829 17.316.829
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.500.000 4.178.483 -106.801 -106.801 -106.801 6.036.971 -1.164.389 1.354.013 189.624 15.798.277 15.798.277
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.416.952 101.600 1.518.552 1.518.552 1.518.552
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.500.000 4.178.483 -106.801 -106.801 -106.801 6.036.971 252.563 1.455.613 1.708.176 17.316.829 17.316.829
Transferler
-5.696.423 7.152.036 -1.455.613 5.696.423 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-285.845 -285.845 -285.845 3.688.449 3.688.449 3.402.604 3.402.604
Dönem Karı (Zararı)
3.688.449 3.688.449 3.688.449 3.688.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-285.845 -285.845 -285.845 -285.845 -285.845
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.500.000 4.178.483 -392.646 -392.646 -392.646 340.548 7.404.599 3.688.449 11.093.048 20.719.433 20.719.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.619.792 3.015.323
Dönem Karı (Zararı)
3.688.449 1.455.613
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.688.449 1.455.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.085.218 1.013.975
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 1.291.915 1.056.932
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.771 8.698
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 20.771 8.698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
171.917 157.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 171.917 157.920
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-455.494 -340.485
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -512.077 -370.702
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 34.227 35.664
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -926 865
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 23.282 -6.312
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-262.000 -127.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -262.000 -127.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 328.010 257.910
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-745.585 1.013.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -410.979 1.175.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.202 -24.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 11.848 24.062
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -218 -6.710
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 51.954 -83.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -424.886 32.787
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 77.427 -117.051
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -19.962 29.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.567 -16.213
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.028.082 3.483.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -153.420 -90.145
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -254.870 -377.979
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.635.314 -1.409.329
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.901 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 9.901 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -2.645.215 -1.409.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
490.286 333.914
Ödenen Faiz
33 -34.227 -35.664
Alınan Faiz
33 524.513 369.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.474.764 1.939.908
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.474.764 1.939.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.943.470 9.003.562
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.418.234 10.943.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.688.449 1.455.613
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-285.845 -58.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -366.468 -73.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
80.623 14.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 80.623 14.670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-285.845 -58.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.402.604 1.396.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.402.604 1.396.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 12.418.234 10.955.906
Ticari Alacaklar
10 4.147.457 3.758.834
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.147.457 3.758.834
Diğer Alacaklar
11 80.893 69.691
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 38.373 42.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 42.520 27.239
Stoklar
13 17.114 28.262
Peşin Ödenmiş Giderler
15 30.400 27.006
Diğer Dönen Varlıklar
26 8.488 10.713
ARA TOPLAM
16.702.586 14.850.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.702.586 14.850.412
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 344 344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.225.000 1.963.000
Maddi Duran Varlıklar
18 116.417 163.126
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.192.568 2.792.563
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.192.568 2.792.563
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 3.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.534.329 4.922.209
TOPLAM VARLIKLAR
23.236.915 19.772.621
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 118.479 67.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 118.479 67.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 433.674 857.960
Diğer Borçlar
11 427.658 351.447
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 427.658 351.447
Ertelenmiş Gelirler
15 132.991 152.953
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 128.629 169.421
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 4.322 3.106
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 4.322 3.106
ARA TOPLAM
1.245.753 1.602.338
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.245.753 1.602.338
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 852.191 467.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 852.191 467.225
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 419.538 386.229
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.271.729 853.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.517.482 2.455.792
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 20.719.433 17.316.829
Ödenmiş Sermaye
5.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
4.178.483 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-392.646 -106.801
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-392.646 -106.801
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
340.548 6.036.971
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.404.599 252.563
Net Dönem Karı veya Zararı
3.688.449 1.455.613
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.719.433 17.316.829
TOPLAM KAYNAKLAR
23.236.915 19.772.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665172


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 30.025 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.325
Açılış: 1.302
7,8237 Değişim: -0,10%
Düşük 7,8175 02.12.2020 Yüksek 7,8404
Açılış: 7,8314
9,4617 Değişim: 0,07%
Düşük 9,4188 02.12.2020 Yüksek 9,4690
Açılış: 9,4552
455,39 Değişim: -0,32%
Düşük 455,15 02.12.2020 Yüksek 457,72
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.