KAP ***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

23.01.2019 - 18:27

***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
29.339 28.802
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
213.687 150.068
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-175.585 -94.809
Kiralama Giderleri
0 -1.936
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.394 6.535
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4, 17 879 2.032
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.722 -21.199
Ödenen Vergiler
-7.377 -2.791
Diğer
16.063 -9.098
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
59.577 -110.787
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
51.787 -237.349
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
5.270 -9.213
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
3.227 124
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
225 -69
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.383 134.409
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-6.315 1.311
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
88.916 -81.985
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
5 -2.441 -889
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
6 -362 -569
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.803 -1.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10 449.431 449.846
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-482.509 -350.899
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-9.600 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-42.678 98.947
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
43.435 15.504
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.618 8.434
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2, 4.14 52.053 23.938


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 220.098 135.754 83.947 50.589
FAKTORİNG GELİRLERİ
220.098 135.754 83.947 50.589
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
213.704 129.219 81.672 47.730
İskontolu
212.536 128.162 81.124 47.492
Diğer
1.168 1.057 548 238
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.394 6.535 2.275 2.859
İskontolu
6.112 6.443 2.129 2.827
Diğer
282 92 146 32
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -187.618 -105.875 -79.487 -40.609
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-134.191 -78.826 -60.080 -29.537
Finansal Kiralama Giderleri
-2.980 -2.072 -1.008 -699
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-47.013 -22.994 -17.138 -9.647
Diğer Faiz Giderleri
-8
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.434 -1.975 -1.261 -726
BRÜT KAR (ZARAR)
32.480 29.879 4.460 9.980
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -40.174 -30.870 -14.059 -10.654
Personel Giderleri
-25.345 -21.254 -8.879 -6.909
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-761 -618 -330 -166
Genel İşletme Giderleri
-13.324 -8.598 -4.619 -3.400
Diğer
-744 -400 -231 -179
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.694 -991 -9.599 -674
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 80.061 26.357 42.814 7.470
Bankalardan Alınan Faizler
109 168 59 50
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
801 801
Kambiyo İşlemleri Karı
42.849 4.643 30.764 260
Diğer
36.302 21.546 11.190 7.160
KARŞILIKLAR
19 -1.691 -1.121 -586 -715
Özel Karşılıklar
-1.691 -1.121 -586 -715
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -46.122 -4.433 -30.986 -202
Kambiyo İşlemleri Zararı
-41.252 -4.433 -29.767 -202
Diğer
-4.870 -1.219
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
24.554 19.812 1.643 5.879
BİRLEŞME KARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.554 19.812 1.643 5.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -5.461 -3.828 -312 -1.225
Cari Vergi Karşılığı
-6.330 -3.937 -815 -1.129
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
109
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
869 503 -96
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.093 15.984 1.331 4.654
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.093 15.984 1.331 4.654
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.093 15.984 1.331 4.654
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 23 0,63643000 0,53000000 0,04437000 0,16000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.093 15.984 1.331 4.654
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-295 -81 -113 93
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-295 -81 -113 93
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -369 -102 -141 116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
74 21 28 -23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.798 15.903 1.218 4.747


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 52.069 52.069 8.618 8.618
Nakit ve Nakit Benzerleri
32.849 32.849 8.618 8.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.220 19.220
KREDİLER (Net)
4 1.042.006 12.494 1.054.500 1.087.970 19.991 1.107.961
Faktoring Alacakları
1.042.006 12.494 1.054.500 1.087.970 19.991 1.107.961
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.026.588 12.363 1.038.951 1.073.805 19.991 1.093.796
Diğer Faktoring Alacakları
15.418 131 15.549 14.165 14.165
Takipteki Alacaklar (Net)
4 0 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
34.010 34.010 33.198 33.198
Özel Karşılıklar (-)
-34.010 -34.010 -33.198 -33.198
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 52.841 52.841 38.426 38.426
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 675 675 558 558
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 6.801 6.801 6.398 6.398
DİĞER AKTİFLER
8 124.072 107 124.179 135.131 11 135.142
ARA TOPLAM
1.278.464 12.601 1.291.065 1.277.101 20.002 1.297.103
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 764 764 347 347
Satış Amaçlı
764 764 347 347
AKTİF TOPLAMI
1.279.228 12.601 1.291.829 1.277.448 20.002 1.297.450
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
10 838.190 9.979 848.169 829.422 17.090 846.512
FAKTORİNG BORÇLARI
4 4.913 4.913 1.686 1.686
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
13 21.939 21.939 21.714 21.714
Finansal Kiralama Borçları
22.860 22.860 25.390 25.390
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-921 -921 -3.676 -3.676
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 263.517 263.517 284.270 284.270
Bonolar
235.974 235.974 272.308 272.308
Tahviller
27.543 27.543 11.962 11.962
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
12 5.678 5.678 4.787 4.787
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.634 5.634 4.701 4.701
Diğer Karşılıklar
44 44 86 86
CARİ VERGİ BORCU
7 753 753 1.800 1.800
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 540 540
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 4.904 31 4.935 3.387 5 3.392
ARA TOPLAM
1.139.894 10.010 1.149.904 1.147.606 17.095 1.164.701
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 141.925 141.925 132.749 132.749
Ödenmiş Sermaye
30.000 30.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
31.629 31.629 31.924 31.924
Kar Yedekleri
63.878 63.878 48.254 48.254
Yasal Yedekler
14 11.309 11.309 10.133
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,00% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8075 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7928 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4587 Değişim: -0,08%
Düşük 6,4484 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
278,11 Değişim: 0,08%
Düşük 277,17 23.10.2019 Yüksek 278,29
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.