KAP ***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:56

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 47.639.819 -92.934 1.308.930 14.178.734 266.311 90.837.335 90.837.335
Transferler
33 61.702 204.609 -266.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -9.656 -7.931.270 -7.940.926 -7.940.926
Kar Payları
33 -1.149.996 -1.149.996 -1.149.996
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
156.251 156.251
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
33 61.250 61.250 61.250
Dönem Sonu Bakiyeler
27.218.798 317.677 47.639.819 -102.590 1.370.632 13.294.597 -7.931.270 81.807.663 156.251 81.963.914
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 42.757.323 -102.183 1.370.632 18.177.093 -14.427.879 75.311.461 155.580 75.467.041
Transferler
33 -14.427.879 14.427.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -1.068.934 -12.930 -3.035.011 -4.116.875 -303.984 -4.420.859
Dönem Sonu Bakiyeler
27.218.798 317.677 41.688.389 -115.113 1.370.632 3.749.214 -3.035.011 71.194.586 -148.404 71.046.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.961.708 -34.104.117
Dönem Karı (Zararı)
33 -3.338.995 -7.975.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.338.995 -7.975.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-68.947 -979.399
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38-39 313.823 296.882
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 -126.694 -1.522.870
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.412.015
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-126.694 -110.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11-30-39 125.802 62.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
125.802 62.691
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
42 946.485 -127.139
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
946.485 -127.139
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-45 -1.328.363 311.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.369.650 -25.069.967
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 9.298.983 7.841.316
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 81.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 9.298.983 7.759.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 -2.557.636 -33.102.674
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
233.825 -23.622.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.791.461 -9.480.526
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 309.934 -2.269.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -853.728 -107.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-853.728 -107.657
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 12.172.097 2.568.941
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.896.725 345.040
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.275.372 2.223.901
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.961.708 -34.024.385
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-45 0 -79.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.815.498 100.596
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 200.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -6.815.498 -176.084
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.773.348 -108.521
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.150 -67.563
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 76.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.138.475 20.194.056
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
33 0 -27.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22-25 0 21.371.552
Kredilerden Nakit Girişleri
0 21.371.552
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22-25 -3.138.475 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.138.475 0
Ödenen Temettüler
33 0 -1.149.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.007.735 -13.809.465
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.007.735 -13.809.465
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 953.618 15.320.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.961.353 1.511.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.961.353 953.618
Finansal Yatırımlar
8 519.154 1.465.639
Ticari Alacaklar
9 8.186.547 13.015.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 8.186.547 13.015.433
Diğer Alacaklar
11 26.519.438 27.975.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 25.558.251 26.739.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 961.187 1.236.401
Stoklar
13 33.904.041 41.471.218
Peşin Ödenmiş Giderler
15 22.587.562 17.656.929
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 22.587.562 17.656.929
Diğer Dönen Varlıklar
17 899.134 539.435
ARA TOPLAM
98.577.229 103.077.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.577.229 103.077.824
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
9 10.579.299 15.049.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 10.579.299 15.049.396
Diğer Alacaklar
11 177.371 120.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 177.371 120.272
Stoklar
13 73.060.758 65.803.515
Maddi Duran Varlıklar
20 51.657.298 45.144.926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 134.540 145.237
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
134.540 145.237
Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.047.185 11.380.866
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.047.185 11.380.866
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
145.752.160 137.739.921
TOPLAM VARLIKLAR
244.329.389 240.817.745
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 27.860.749 9.150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 67.596.056 78.025.510
Ticari Borçlar
9 1.338.758 2.192.486
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 158.202 1.312.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.180.556 880.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 99.348 9.333
Diğer Borçlar
11 2.594.117 712.283
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.564.379 667.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 29.738 44.629
Ertelenmiş Gelirler
28 25.566.370 15.002.807
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 4.240.000 4.240.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
28 21.326.370 10.762.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 3.342.036 2.546.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
110.040 116.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.231.996 2.430.342
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 3.349.061 2.951.624
ARA TOPLAM
131.746.495 110.590.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.746.495 110.590.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 20.400.993 31.820.763
Diğer Borçlar
11 785.632 787.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 785.632 787.992
Ertelenmiş Gelirler
28 11.205.507 12.765.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
28 11.205.507 12.765.553
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 390.161 368.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
390.161 368.082
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
45 8.754.419 9.017.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.536.712 54.759.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.283.207 165.350.704
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.194.586 75.311.461
Ödenmiş Sermaye
33 27.218.798 27.218.798
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 317.677 317.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 41.573.276 42.655.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.688.389 42.757.323
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-115.113 -102.183
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 3.749.214 18.177.093
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -3.035.011 -14.427.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 -148.404 155.580
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.046.182 75.467.041
TOPLAM KAYNAKLAR
244.329.389 240.817.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
37 29.039.163 20.143.201 2.146.756 2.740.978
Satışların Maliyeti
37 -9.474.288 -13.418.351 -738.528 -753.524
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.564.875 6.724.850 1.408.228 1.987.454
BRÜT KAR (ZARAR)
19.564.875 6.724.850 1.408.228 1.987.454
Genel Yönetim Giderleri
38-39 -8.228.453 -7.155.129 -2.023.908 -2.163.696
Pazarlama Giderleri
38-39 -1.242.093 -660.706 -281.377 -106.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
40 1.866.786 3.762.720 461.853 528.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
40 -3.437.639 -2.103.517 -927.313 -650.521
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.523.476 568.218 -1.362.517 -405.066
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 -27.500 -5.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.523.476 540.718 -1.362.517 -410.948
Finansman Gelirleri
42 30.592.512 21.481.058 12.053.282 3.381.911
Finansman Giderleri
42 -43.783.346 -29.685.758 -13.747.704 -8.368.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.667.358 -7.663.982 -3.056.939 -5.397.881
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.328.363 -311.037 415.337 84.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
45 1.328.363 -311.037 415.337 84.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.338.995 -7.975.019 -2.641.602 -5.312.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.338.995 -7.975.019 -2.641.602 -5.312.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-303.984 -43.749 -45.063 -43.749
Ana Ortaklık Payları
-3.035.011 -7.931.270 -2.596.539 -5.269.140
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 47 -0,11150000 -0,29140000 -0,09540000 -0,19360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.081.864 -9.656 -8.233 214
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43 -1.068.934 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43 -16.577 -12.070 -10.555 268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.647 2.414 2.322 -54
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
43 3.647 2.414 2.322 -54
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.081.864 -9.656 -8.233 214
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.420.859 -7.984.675 -2.649.835 -5.312.675
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-303.984 -43.749 -45.063 -43.749
Ana Ortaklık Payları
-4.116.875 -7.940.926 -2.604.772 -5.268.926http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719198


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.286 Değişim: 0,05% Hacim : 1.717 Mio.TL Son veri saati : 10:57
Düşük 100.043 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7354 Değişim: -0,13%
Düşük 5,7149 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,2944 Değişim: -0,57%
Düşük 6,2825 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,88 Değişim: -0,09%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.