***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:18

***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 47.639.819 -92.934 1.308.930 14.178.734 266.311 90.837.335 90.837.335
Transferler
266.311 -266.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.086 -3.051.170 -3.052.256 -3.052.256
Dönem Sonu Bakiyeler
27.218.798 317.677 47.639.819 -94.020 1.308.930 14.445.045 -3.051.170 87.785.079 87.785.079
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.218.798 317.677 42.757.323 -102.183 1.370.632 18.177.093 -14.427.879 75.311.461 155.580 75.467.041
Transferler
-14.427.879 14.427.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-951 5.865.149 5.864.198 -139.860 5.724.338
Dönem Sonu Bakiyeler
27.218.798 317.677 42.757.323 -103.134 1.370.632 3.749.214 5.865.149 81.175.659 15.720 81.191.379


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.876.653 -13.143.965
Dönem Karı (Zararı)
33 5.725.289 -3.051.170
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.725.289 -3.051.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
725.775 181.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38-39 97.408 98.933
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 -70.060 -150.106
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-70.060 -150.106
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11-30-39 22.480 98.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.480 17.214
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 81.444
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
42 -240.153 -155.393
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-240.153 -155.393
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-45 916.100 289.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.425.589 -10.194.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.142.552 -622.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -7.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.142.552 -614.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 8.370.631 -41.364.615
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-203.386 -7.054.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.574.017 -34.309.731
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 5.076.806 -5.946.137
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.546.805 16.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.546.805 16.001
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 -8.711.205 37.723.135
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.899.821 -2.019
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.611.026 37.725.154
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.876.653 -13.064.233
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-45 0 -79.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.526.934 -60.503
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -22.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -5.576.225 -90.192
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.534.075 -50.569
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.150 -39.623
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49.291 52.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.166.619 261.280
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22-25 0 261.280
Kredilerden Nakit Girişleri
0 261.280
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22-25 -12.166.619 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.166.619 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183.100 -12.943.188
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183.100 -12.943.188
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 953.618 15.320.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.136.718 2.377.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.136.718 953.618
Finansal Yatırımlar
8 1.705.792 1.465.639
Ticari Alacaklar
10.568.482 13.015.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 10.568.482 13.015.433
Diğer Alacaklar
11 28.087.681 27.975.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.941.879 26.739.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.145.802 1.236.401
Stoklar
13 35.663.860 41.471.218
Peşin Ödenmiş Giderler
15 14.160.287 17.656.929
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 250.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.910.287 17.656.929
Diğer Dönen Varlıklar
17 586.486 539.435
ARA TOPLAM
91.909.306 103.077.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.909.306 103.077.824
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 95.709 95.709
Ticari Alacaklar
9 13.353.795 15.049.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 13.353.795 15.049.396
Diğer Alacaklar
11 120.398 120.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 120.398 120.272
Stoklar
13 66.534.067 65.803.515
Maddi Duran Varlıklar
20 50.628.669 45.144.926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 169.167 145.237
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
169.167 145.237
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.347.571 11.380.866
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.347.571 11.380.866
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.249.376 137.739.921
TOPLAM VARLIKLAR
229.158.682 240.817.745
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 13.550.238 9.150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 65.651.759 78.025.510
Ticari Borçlar
9 4.739.291 2.192.486
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 970.028 1.312.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.769.263 880.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 55.346 9.333
Diğer Borçlar
11 2.588.882 712.283
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.567.475 667.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.407 44.629
Ertelenmiş Gelirler
28 7.465.706 15.002.807
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 4.240.000 4.240.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
28 3.225.706 10.762.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 2.670.936 2.546.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
126.548 116.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.544.388 2.430.342
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 4.755.077 2.951.624
ARA TOPLAM
101.477.235 110.590.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.477.235 110.590.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 27.627.657 31.820.763
Diğer Borçlar
11 785.632 787.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 785.632 787.992
Ertelenmiş Gelirler
28 7.821.731 12.765.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
28 7.821.731 12.765.553
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 321.721 368.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
321.721 368.082
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
45 9.933.327 9.017.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.490.068 54.759.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
147.967.303 165.350.704
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.175.659 75.311.461
Ödenmiş Sermaye
33 27.218.798 27.218.798
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 317.677 317.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 42.654.189 42.655.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.757.323 42.757.323
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-103.134 -102.183
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 3.749.214 18.177.093
Net Dönem Karı veya Zararı
33 5.865.149 -14.427.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 15.720 155.580
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.191.379 75.467.041
TOPLAM KAYNAKLAR
229.158.682 240.817.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
37 21.731.865 303.767
Satışların Maliyeti
37 -7.383.673 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.348.192 303.767
BRÜT KAR (ZARAR)
14.348.192 303.767
Genel Yönetim Giderleri
38-39 -3.200.706 -2.524.342
Pazarlama Giderleri
38-39 -511.433 -351.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
40 844.209 2.529.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
40 -1.590.775 -838.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.889.487 -880.517
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 -22.320
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.889.487 -902.837
Finansman Gelirleri
42 14.011.954 17.501.071
Finansman Giderleri
42 -17.260.052 -19.360.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.641.389 -2.762.034
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-916.100 -289.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
45 -916.100 -289.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.725.289 -3.051.170
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.725.289 -3.051.170
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-139.860 0
Ana Ortaklık Payları
5.865.149 -3.051.170
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 47 0,21550000 -0,11210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-951 -1.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43 -1.219 -1.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
268 272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
43 268 272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-951 -1.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.724.338 -3.052.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-139.860 0
Ana Ortaklık Payları
5.864.198 -3.052.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682778


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: 0,00% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5767 Değişim: 0,47%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,3161 Değişim: 0,33%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
236,74 Değişim: 0,40%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.