***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:48

***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -1.465.419 -1.465.419 -1.465.419 4.020.504 156.065.977 35.553.213 191.619.190 254.386.131 254.386.131
Transferler
27 200.416 35.161.908 -35.553.213 -190.889 -190.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-662.928 -662.928 -662.928 525.711 -137.517 -137.517
Dönem Karı (Zararı)
525.711 525.711 525.711
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-662.928 -662.928 -662.928 -662.928 -662.928
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -2.128.347 -2.128.347 -2.128.347 4.220.920 187.227.885 525.711 187.753.596 250.058.025 250.058.025
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -2.803.075 -2.803.075 -2.803.075 4.220.920 187.418.774 32.215.320 219.634.094 281.263.795 281.263.795
Transferler
27 32.215.320 -32.215.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
493.474 493.474 493.474 7.596.546 8.090.020 8.090.020
Dönem Karı (Zararı)
27 7.596.546 7.596.546 7.596.546
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
493.474 493.474 493.474 493.474 493.474
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -2.309.601 -2.309.601 -2.309.601 4.220.920 219.634.094 7.596.546 227.230.640 289.353.815 289.353.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.808.931 4.466.750
Dönem Karı (Zararı)
7.596.546 525.711
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.596.546 525.711
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.206.424 5.238.524
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 2.689.496 2.070.500
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 220.896 604.225
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
220.896 604.225
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.562.388 2.029.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.562.388 2.029.751
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.919.361 671.801
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -16.691 -318.995
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 86.337 14.961
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.137.792 -79.573
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 2.987.507 1.055.408
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.113.445
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.299.162 -137.753
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.299.162 -137.753
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.278.701 3.885.427
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -26.362.920 -4.646.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 216.001 84.336
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 3.337.096 -5.049.649
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -796.404 -79.382
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 -1.900.461 6.245.049
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 14.718.266 8.716.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.509.721 -1.384.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.509.721 -1.384.537
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.524.269 9.649.662
Ödenen Temettüler
-4.000.000
Ödenen Faiz
-69.646
Alınan Faiz
304.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -517.820 -527.545
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.127.872 -959.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
259.440 -6.292.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.020.104 400.975
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.020.104 400.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.760.664 -6.693.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.759.471 -49.011
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.759.471 -49.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.308.900 -1.875.244
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.308.900 -1.875.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.772.398 30.200.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.081.298 28.325.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 17.081.298 13.772.398
Ticari Alacaklar
10, 37 117.948.857 90.932.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10, 37 1.315.236 1.054.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 116.633.621 89.878.047
Diğer Alacaklar
11, 37 1.974.388 2.181.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.974.388 2.181.192
Stoklar
13 126.233.450 129.570.546
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.599.124 1.175.011
Diğer Dönen Varlıklar
26 29.758 2.237.890
ARA TOPLAM
264.866.875 239.869.452
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
264.866.875 239.869.452
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10, 37 2.181.170 6.445.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.181.170 6.445.608
Diğer Alacaklar
11, 37 1.712.406 1.721.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.712.406 1.721.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.629.922 10.504.242
Maddi Duran Varlıklar
18 130.097.381 131.854.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 162.755 180.931
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
162.755 180.931
Peşin Ödenmiş Giderler
334.500 492.768
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.624.166 7.574.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
152.743.301 158.774.859
TOPLAM VARLIKLAR
417.610.176 398.644.311
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 933.634 5.693.106
Ticari Borçlar
10, 37 33.822.966 35.757.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10, 37 2.105.162 188.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 31.717.804 35.568.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 11.273.913 9.706.480
Diğer Borçlar
11, 37 3.121.159 4.991.245
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.121.159 4.991.245
Ertelenmiş Gelirler
15 54.579.505 40.263.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.826.923 765.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.419.238 2.199.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.912.114 1.692.534
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 507.124 507.124
ARA TOPLAM
109.977.338 99.376.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.977.338 99.376.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11, 37 9.189.124 9.219.499
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 37 5.904.000 5.904.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.285.124 3.315.499
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.089.899 8.784.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.089.899 8.784.357
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.279.023 18.003.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
128.256.361 117.380.516
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
289.353.815 281.263.795
Ödenmiş Sermaye
27 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
27 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -2.309.601 -2.803.075
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.309.601 -2.803.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.309.601 -2.803.075
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.220.920 4.220.920
Yasal Yedekler
4.220.920 4.220.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 219.634.094 187.418.774
Net Dönem Karı veya Zararı
36 7.596.546 32.215.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
289.353.815 281.263.795
TOPLAM KAYNAKLAR
417.610.176 398.644.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 91.432.549 73.822.272
Satışların Maliyeti
28 -62.595.657 -53.508.310
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.836.892 20.313.962
BRÜT KAR (ZARAR)
28.836.892 20.313.962
Genel Yönetim Giderleri
29, 30 -5.188.596 -5.169.577
Pazarlama Giderleri
29, 30 -20.712.802 -17.095.280
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29, 30 -1.269.232 -745.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 12.590.283 7.523.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.825.825 -5.030.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.430.720 -203.128
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.299.162 14.851
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-122.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.729.882 -311.179
Finansman Gelirleri
33 594.553 2.735.276
Finansman Giderleri
33 -614.444 -1.556.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.709.991 867.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.113.445 -341.929
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.189.537 -647.005
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 76.092 305.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.596.546 525.711
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.596.546 525.711
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.596.546 525.711
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,00190000 0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
493.474 -662.928
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
519.446 -828.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.972 165.732
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-25.972 165.732
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
493.474 -662.928
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.090.020 -137.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.090.020 -137.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682909


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2810 Değişim: 0,07%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.