KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:49
KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
777.496 667.740
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
163.480 -96.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
163.480 -96.739
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
229.373 -205.714
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-16.994 77.125
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.899 31.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
940.976 571.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -4.582 0 839.017 673.991 0 4.591.151 0 4.591.151
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Yeni Bakiye
3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -4.582 0 839.017 709.531 0 4.626.691 0 4.626.691
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -156.896 60.157 0 0 0 667.740 571.001 0 571.001
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -559 0 0 -559 0 -559
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.497.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -167.479 55.575 0 1.107.555 35.540 667.740 5.192.239 0 5.192.239
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -117.150 36.196 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.613 -28.613 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.497.322 22.933 0 0 0 -13.296 0 0 0 -88.537 7.583 0 1.107.196 905.352 0 5.438.553 0 5.438.553
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.735 -13.255 0 0 0 777.496 940.976 0 940.976
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.556 317 1.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.077 0 0 -1.077 0 -1.077
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -869.812 0 -6.546 0 -6.546
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.546 0 -6.546 0 -6.546
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.266 -863.266 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.11.) 3.995.766 23.250 1.239 0 0 -13.296 0 0 0 88.198 -5.672 0 1.469.385 35.540 777.496 6.371.906 0 6.371.906


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 5.625.937 4.252.337 1.956.885 1.666.486
Kredilerden Alınan Kar Payları
4.567.860 3.609.059 1.559.108 1.385.902
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
86.478 64.436 26.915 24.124
Bankalardan Alınan Gelirler
183.121 119.782 67.824 73.524
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
543.786 258.872 220.913 101.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
41.846 15.274 20.118 10.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
447.314 243.598 180.542 91.003
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
54.626 0 20.253 0
Finansal Kiralama Gelirleri
190.980 178.030 63.182 74.353
Diğer Kar Payı Gelirleri
53.712 22.158 18.943 7.322
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-3.087.599 -1.949.100 -1.055.347 -799.821
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -2.344.683 -1.322.435 -827.454 -535.966
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -695.399 -598.263 -211.783 -259.071
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-2.514 -28.388 0 -4.784
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-45.003 -14 -16.110 0
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.538.338 2.303.237 901.538 866.665
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
339.638 259.658 109.726 90.773
Alınan Ücret ve Komisyonlar
565.732 391.062 189.518 138.977
Gayri Nakdi Kredilerden
107.360 90.500 35.338 30.288
Diğer
458.372 300.562 154.180 108.689
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-226.094 -131.404 -79.792 -48.204
Gayri Nakdi Kredilere
-16 -20 -5 -6
Diğer
(5.4.13.) -226.078 -131.384 -79.787 -48.198
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 2.922 1.227 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 886.401 347.434 321.374 257.985
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
26.935 1.074 7.620 -1.908
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
955.199 113.725 796.066 -179.206
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-95.733 232.635 -482.312 439.099
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 802.190 402.815 175.566 192.760
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.569.489 3.314.371 1.508.204 1.408.183
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.7.) -2.152.806 -1.286.359 -780.625 -722.558
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.8.) -36.281 -38.416 -904 -26.768
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-762.689 -627.137 -238.601 -227.834
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-645.647 -476.913 -260.261 -156.760
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
972.066 885.546 227.813 274.263
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 972.066 885.546 227.813 274.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10) -194.570 -217.806 -51.784 -85.827
Cari Vergi Karşılığı
-172.329 -278.455 4.427 -133.791
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-194.309 -26.837 -56.211 -10.825
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
172.068 87.486 0 58.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 777.496 667.740 176.029 188.436
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 777.496 667.740 176.029 188.436
Grubun Karı (Zararı)
777.496 667.740 176.029 188.436
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.709.436 34.977.258 38.686.694 3.647.527 19.934.154 23.581.681
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.337.250 22.982.123 24.319.373 1.160.217 15.594.242 16.754.459
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 1.314.999 12.602.585 13.917.584 1.183.109 9.252.979 10.436.088
Bankalar
(5.1.3.) 22.382 10.381.564 10.403.946 14.736 6.404.912 6.419.648
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-131 -2.026 -2.157 -37.628 -63.649 -101.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
66.404 2.521.517 2.587.921 292.978 96.168 389.146
Devlet Borçlanma Senetleri
61.061 2.501.861 2.562.922 18.327 11.770 30.097
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
5.343 19.656 24.999 274.651 84.398 359.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 2.176.660 9.086.960 11.263.620 2.164.849 4.231.216 6.396.065
Devlet Borçlanma Senetleri
2.072.685 8.539.985 10.612.670 2.065.421 3.804.519 5.869.940
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.510 23.785 37.295 10.502 17.046 27.548
Diğer Finansal Varlıklar
90.465 523.190 613.655 88.926 409.651 498.577
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 129.122 386.658 515.780 29.483 12.528 42.011
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
129.122 386.658 515.780 29.483 12.528 42.011
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.1.5.) 30.695.699 22.315.393 53.011.092 31.029.723 14.804.843 45.834.566
Krediler
31.757.540 19.374.638 51.132.178 31.238.479 14.109.856 45.348.335
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.308.347 1.170.048 2.478.395 1.439.955 1.010.744 2.450.699
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 2.427.959 2.427.959 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.427.959 2.427.959 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.370.188 -657.252 -3.027.440 -1.648.711 -315.757 -1.964.468
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
468.619 0 468.619 270.382 0 270.382
Satış Amaçlı
468.619 0 468.619 270.382 0 270.382
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
564.851 0 564.851 547.950 0 547.950
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 544.851 0 544.851 522.950 0 522.950
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
521.171 0 521.171 499.270 0 499.270
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 20.000 0 20.000 25.000 0 25.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.000 0 20.000 25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
982.255 974 983.229 688.685 203 688.888
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
123.960 30 123.990 136.931 48 136.979
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
123.960 30 123.990 136.931 48 136.979
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
25.186 0 25.186 25.305 0 25.305
CARİ VERGİ VARLIĞI
4.427 0 4.427 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.12.) 275.500 0 275.500 346.640 0 346.640
DİĞER AKTİFLER
(5.1.13.) 925.532 791.080 1.716.612 817.583 1.982.351 2.799.934
VARLIKLAR TOPLAMI
37.775.465 58.084.735 95.860.200 37.510.726 36.721.599 74.232.325
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 29.265.637 47.169.923 76.435.560 22.520.320 31.465.958 53.986.278
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 1.693.050 5.351.737 7.044.787 2.038.900 8.103.989 10.142.889
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 188.003 0 188.003
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
27.045 155.354 182.399 21.045 148.288 169.333
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2.) 27.045 9.282 36.327 21.045 41.936 62.981
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.6.) 0 146.072 146.072 0 106.352 106.352
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.5.) 292.739 13.371 306.110 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 763.328 138.611 901.939 615.510 180.385 795.895
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
249.592 424 250.016 228.323 318 228.641
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
513.736 138.187 651.923 387.187 180.067 567.254
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.1.) 0 0 0 175.685 0 175.685
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 3.147.163 3.147.163 0 1.901.210 1.901.210
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.147.163 3.147.163 0 1.901.210 1.901.210
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 1.177.523 292.813 1.470.336 1.282.540 151.939 1.434.479
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 6.338.152 33.754 6.371.906 5.489.985 -51.432 5.438.553
Ödenmiş Sermaye
3.995.766 0 3.995.766 3.497.322 0 3.497.322
Sermaye Yedekleri
24.489 0 24.489 22.933 0 22.933
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.250 0 23.250 22.933 0 22.933
Hisse Senedi İptal Karları
1.239 0 1.239 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-13.296 0 -13.296 -13.296 0 -13.296
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
48.772 33.754 82.526 -29.522 -51.432 -80.954
Kar Yedekleri
1.469.385 0 1.469.385 1.107.196 0 1.107.196
Yasal Yedekler
228.723 0 228.723 184.578 0 184.578
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.170.797 0 1.170.797 923.536 0 923.536
Diğer Kar Yedekleri
69.865 0 69.865 -918 0 -918
Kar veya Zarar
813.036 0 813.036 905.352 0 905.352
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
35.540 0 35.540 35.540 0 35.540
Dönem Net Kâr veya Zararı
777.496 0 777.496 869.812 0 869.812
Azınlık Payları
(5.2.12.) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
39.557.474 56.302.726 95.860.200 32.331.988 41.900.337 74.232.325


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
65.100.671 48.660.947 113.761.618 57.546.517 29.226.698 86.773.215
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1.) 6.920.238 4.873.648 11.793.886 6.416.633 5.451.457 11.868.090
Teminat Mektupları
6.590.497 3.454.357 10.044.854 6.206.886 4.182.512 10.389.398
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
219.911 78.787 298.698 217.252 174.971 392.223
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
393.460 77.640 471.100 371.535 167.020 538.555
Diğer Teminat Mektupları
5.977.126 3.297.930 9.275.056 5.618.099 3.840.521 9.458.620
Banka Kredileri
12.138 45.163 57.301 17.516 56.582 74.098
İthalat Kabul Kredileri
12.138 45.163 57.301 17.516 56.582 74.098
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.562 1.232.793 1.246.355 11.512 1.068.364 1.079.876
Belgeli Akreditifler
164 322.340 322.504 367 215.062 215.429
Diğer Akreditifler
13.398 910.453 923.851 11.145 853.302 864.447
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
304.041 141.335 445.376 180.719 143.999 324.718
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 51.907.235 2.327.161 54.234.396 50.194.084 1.327.223 51.521.307
Cayılamaz Taahhütler
4.602.268 2.327.161 6.929.429 3.572.418 1.327.223 4.899.641
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
459.243 2.264.576 2.723.819 345.756 1.327.223 1.672.979
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
330.637 0 330.637 214.413 0 214.413
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.318.604 0 1.318.604 1.136.474 0 1.136.474
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.473.846 0 2.473.846 1.858.018 0 1.858.018
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.181 0 2.181 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 62.585 80.342 17.757 0 17.757
Cayılabilir Taahhütler
47.304.967 0 47.304.967 46.621.666 0 46.621.666
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
47.304.967 0 47.304.967 46.621.666 0 46.621.666
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.273.198 41.460.138 47.733.336 935.800 22.448.018 23.383.818
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 2.304.345 2.304.345 0 2.165.533 2.165.533
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 2.304.345 2.304.345 0 2.165.533 2.165.533
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.273.198 39.155.793 45.428.991 935.800 20.282.485 21.218.285
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
919.031 1.185.688 2.104.719 652.622 1.755.501 2.408.123
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
499.327 557.534 1.056.861 347.631 862.093 1.209.724
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
419.704 628.154 1.047.858 304.991 893.408 1.198.399
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
5.354.167 37.970.105 43.324.272 283.178 18.526.984 18.810.162
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
363.593.543 155.963.431 519.556.974 316.497.679 142.487.425 458.985.104
EMANET KIYMETLER
11.943.988 12.851.609 24.795.597 10.816.866 5.644.771 16.461.637
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.510.490 332.891 3.843.381 2.159.381 156.528 2.315.909
Tahsile Alınan Çekler
6.783.397 851.388 7.634.785 7.157.340 906.367 8.063.707
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.650.101 264.915 1.915.016 1.500.145 242.668 1.742.813
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 11.402.415 11.402.415 0 4.339.208 4.339.208
REHİNLİ KIYMETLER
351.637.916 143.045.708 494.683.624 305.669.174 136.780.695 442.449.869
Menkul Kıymetler
190.137 104.466 294.603 185.945 99.786 285.731
Teminat Senetleri
101.727 2.282.278 2.384.005 101.681 2.133.522 2.235.203
Emtia
7.959.478 679.774 8.639.252 6.094.405 633.381 6.727.786
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
119.272.735 2.882.425 122.155.160 112.015.122 2.715.023 114.730.145
Diğer Rehinli Kıymetler
224.113.839 137.096.765 361.210.604 187.272.021 131.198.983 318.471.004
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 66.114 77.753 11.639 61.959 73.598
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
428.694.214 204.624.378 633.318.592 374.044.196 171.714.123 545.758.319


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
212.910 2.283.655
Alınan Kar Payları
6.073.594 3.960.434
Ödenen Kar Payları
-3.063.720 -1.691.719
Alınan Temettüler
2.922 1.050
Alınan Ücret ve Komisyonlar
569.369 395.593
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-303.030 421.452
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
132.549 101.182
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-755.721 -571.088
Ödenen Vergiler
-594.716 -215.638
Diğer
-1.848.337 -117.611
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
11.053.156 -2.017.986
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.297.895 -182.755
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.138.246 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.709.183 -3.873.246
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.094.200 -14.811.142
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-235.612 -1.614.021
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
22.650.062 211.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 15.109.299
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.087.149 2.801.839
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.776.979 340.871
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.266.066 265.669
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.367.608 -361.040
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-16.901
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 16.901
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-21.908 -19.086
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
19.976 7.274
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.750.482 -2.564.444
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.816.819 2.236.802
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.427.959 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
12.847 -38.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-43.222 -4.894
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -4.894
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-43.222 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.5.4) 1.472.312 52.456
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.327.548 -47.809
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 6.680.124 5.595.655
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.5.1) 12.007.672 5.547.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798291


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2859 Değişim: 0,35%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3111
Açılış: 8,2566
9,7419 Değişim: 0,88%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6588
501,03 Değişim: 0,50%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 502,74
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.