KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

14.11.2018 - 19:53

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 4.252.337 1.666.486
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.609.059 1.385.902
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
64.436 24.124
Bankalardan Alınan Gelirler
119.782 73.524
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
258.872 101.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.274 10.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
243.598 91.003
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
178.030 74.353
Diğer Kar Payı Gelirleri
22.158 7.322
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-1.949.100 -799.821
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -1.322.435 -535.966
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
(5.4.2.) -598.263 -259.071
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-28.388 -4.784
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Diğer Kar Payı Giderleri
-14 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.303.237 866.665
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
259.658 90.773
Alınan Ücret ve Komisyonlar
391.062 138.977
Gayri Nakdi Kredilerden
90.500 30.288
Diğer
300.562 108.689
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-131.404 -48.204
Gayri Nakdi Kredilere
-20 -6
Diğer
(5.4.13.) -131.384 -48.198
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-627.137 -227.834
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 1.227 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 347.434 257.985
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.074 -1.908
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
113.725 -179.206
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
232.635 439.099
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 402.815 192.760
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.687.234 1.180.349
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.4.7.) -1.324.775 -749.326
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.8.) -476.913 -156.760
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
885.546 274.263
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.9.) 885.546 274.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.10.) -217.806 -85.827
Cari Vergi Karşılığı
-278.455 -133.791
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-26.837 -10.825
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
87.486 58.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.11.) 667.740 188.436
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.12.) 667.740 188.436
Grubun Karı (Zararı)
667.740 188.436
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.283.655
Alınan Kar Payları
3.960.434
Ödenen Kar Payları
-1.691.719
Alınan Temettüler
1.050
Alınan Ücret ve Komisyonlar
395.593
Elde Edilen Diğer Kazançlar
421.452
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
101.182
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-571.088
Ödenen Vergiler
-215.638
Diğer
-117.611
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.017.986
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-182.755
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.873.246
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.811.142
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-1.614.021
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
211.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
15.109.299
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.801.839
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
340.871
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
265.669
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-361.040
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
16.901
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-19.086
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7.274
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.564.444
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.236.802
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-38.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.894
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-4.894
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
52.456
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-47.809
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.595.655
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.547.846


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
667.740
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-96.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-96.739
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-205.714
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
77.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
571.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -4.582 0 839.017 673.991 0 4.591.151 0 4.591.151
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.540 0 35.540 0 35.540
Yeni Bakiye
3.097.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -10.583 -4.582 0 839.017 709.531 0 4.626.691 0 4.626.691
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -156.896 60.157 0 0 0 667.740 571.001 0 571.001
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -559 0 0 -559 0 -559
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -673.991 0 -4.894 0 -4.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.894 0 -4.894 0 -4.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.097 -669.097 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.497.322 22.933 0 0 0 -26.947 0 0 0 -167.479 55.575 0 1.107.555 35.540 667.740 5.192.239 0 5.192.239


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.363.845 18.509.730 21.873.575
Nakit ve Nakit Benzerleri
743.672 15.590.641 16.334.313
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1.) 738.173 9.593.344 10.331.517
Bankalar
(5.1.3.) 5.499 5.997.297 6.002.796
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
395.882 131.139 527.021
Devlet Borçlanma Senetleri
10.350 28.861 39.211
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
385.532 102.278 487.810
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4.) 1.973.167 2.786.323 4.759.490
Devlet Borçlanma Senetleri
1.803.841 2.470.713 4.274.554
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.502 22.001 32.503
Diğer Finansal Varlıklar
158.824 293.609 452.433
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.1.6.) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2.) 297.790 46.793 344.583
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
297.790 46.793 344.583
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-46.666 -45.166 -91.832
KREDİLER (Net)
(5.1.5.) 35.119.741 16.256.454 51.376.195
Krediler
33.856.513 15.201.620 49.058.133
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
33.856.005 15.148.685 49.004.690
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
508 52.935 53.443
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10.) 1.683.731 1.197.940 2.881.671
Finansal Kiralama Alacakları
1.942.552 1.404.643 3.347.195
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-258.821 -206.703 -465.524
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.040.037 0 1.040.037
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.460.540 -143.106 -1.603.646
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-138.794 -83.734 -222.528
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-537.557 -59.372 -596.929
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-784.189 0 -784.189
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
219.667 0 219.667
Satış Amaçlı
219.667 0 219.667
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
395.889 0 395.889
İştirakler (Net)
(5.1.7.) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8.) 370.889 0 370.889
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
347.209 0 347.209
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9.) 25.000 0 25.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
25.000 0 25.000
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
474.289 243 474.532
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
136.622 62 136.684
Şerefiye
0 0 0
Diğer
136.622 62 136.684
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
25.300 0 25.300
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.12.) 222.222 0 222.222
DİĞER AKTİFLER
(5.1.13.) 214.601 1.916.236 2.130.837
VARLIKLAR TOPLAMI
40.172.176 36.682.725 76.854.901
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(5.2.1.) 22.690.315 32.625.366 55.315.681
ALINAN KREDİLER
(5.2.3.) 1.717.820 10.190.570 11.908.390
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
525.703 0 525.703
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.2.) 104.452 121.434 225.886
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
104.452 121.434 225.886
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5.) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.7.) 558.501 221.002 779.503
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
236.737 361 237.098
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
321.764 220.641 542.405
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.8.) 134.022 0 134.022
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.9.) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.10.) 0 2.116.242 2.116.242
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.116.242 2.116.242
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.4.) 573.105 84.130 657.235
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.11.) 5.287.129 -94.890 5.192.239
Ödenmiş Sermaye
3.497.322 0 3.497.322
Sermaye Yedekleri
22.933 0 22.933
Hisse Senedi İhraç Primleri
22.933 0 22.933
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-26.947 0 -26.947
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-17.014 -94.890 -111.904
Kar Yedekleri
1.107.555 0 1.107.555
Yasal Yedekler
184.578 0 184.578
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
923.536 0 923.536
Diğer Kar Yedekleri
-559 0 -559
Kar veya Zarar
703.280 0 703.280
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
35.540 0 35.540
Dönem Net Kâr veya Zararı
667.740 0 667.740
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
31.591.047 45.263.854 76.854.901


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.3.1.) 53.350.083 28.611.864 81.961.947
GARANTİ VE KEFALETLER
6.322.785 6.695.529 13.018.314
Teminat Mektupları
6.074.196 5.153.635 11.227.831
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
222.764 0 222.764
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
396.567 208.722 605.289
Diğer Teminat Mektupları
5.454.865 4.944.913 10.399.778
Banka Kredileri
9.781 76.081 85.862
İthalat Kabul Kredileri
9.781 76.081 85.862
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
16.201 1.260.335 1.276.536
Belgeli Akreditifler
6.783 284.093 290.876
Diğer Akreditifler
9.418 976.242 985.660
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 44.100 44.100
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
222.607 161.378 383.985
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1.) 45.212.835 1.127.480 46.340.315
Cayılamaz Taahhütler
3.446.636 1.127.480 4.574.116
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
297.831 1.118.382 1.416.213
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
170.078 0 170.078
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.241.576 0 1.241.576
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.719.394 0 1.719.394
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 9.098 26.855
Cayılabilir Taahhütler
41.766.199 0 41.766.199
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
41.766.199 0 41.766.199
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.814.463 20.788.855 22.603.318
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 2.456.680 2.456.680
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 2.456.680 2.456.680
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.814.463 18.332.175 20.146.638
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.060.469 2.437.770 3.498.239
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
567.039 1.188.320 1.755.359
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
493.430 1.249.450 1.742.880
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
753.994 15.894.405 16.648.399
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
307.666.430 165.639.251 473.305.681
EMANET KIYMETLER
11.411.832 4.572.823 15.984.655
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.461.322 157.830 1.619.152
Tahsile Alınan Çekler
8.369.547 1.155.416 9.524.963
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.580.963 312.206 1.893.169
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 2.947.371 2.947.371
REHİNLİ KIYMETLER
296.242.959 160.996.059 457.239.018
Menkul Kıymetler
184.629 114.002 298.631
Teminat Senetleri
101.681 2.421.205 2.522.886
Emtia
5.853.913 742.598 6.596.511
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
110.349.674 3.091.169 113.440.843
Diğer Rehinli Kıymetler
179.753.062 154.627.085 334.380.147
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 70.369 82.008
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
361.016.513 194.251.115 555.267.628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: -0,13% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7699 Değişim: 0,00%
Düşük 5,7675 23.08.2019 Yüksek 5,7732
Açılış: 5,7701
6,3963 Değişim: -0,05%
Düşük 6,3922 23.08.2019 Yüksek 6,4041
Açılış: 6,3997
277,98 Değişim: 0,01%
Düşük 277,82 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.