KAP ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

08.03.2018 - 20:45

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
30.871 -50.843
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
14.106 57.726
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
3.295 7.209
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-41.449 -54.962
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-16.493 1.454
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
6.196 18.478
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
-3.474 -20.938
DÖNEM KARI (ZARARI)
629.707 579.076
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-1.518 -498
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
631.225 579.574
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
626.233 558.138


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.527.322 0 24.208 0 100.287 0 241.553 146.000 0 423.742 5.394 0 0 -32.633 0 3.435.873 12.258 3.448.131
Yeni Bakiye
2.527.322 0 24.208 0 100.287 0 241.553 146.000 0 423.742 5.394 0 0 -32.633 0 3.435.873 12.258 3.448.131
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.674 0 0 0 0 -40.674 0 -35.280
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 43.970 0 0 0 0 0 -38.203 0 5.767 0 5.767
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.767 0 5.767 0 5.767
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 43.970 0 0 0 0 0 -43.970 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 13.756 0 0 0 0 0 0 0 13.756 0 13.756
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
260.000 0 0 0 0 0 0 -476 0 -259.524 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
260.000 0 0 0 0 0 0 -476 0 -259.524 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 1.163 0 0 0 0 0 0 0 1.163 0 1.163
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 571.341 0 0 0 0 0 0 571.341 7.735 579.076
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 22.574 0 110.396 48.788 0 -185.157 0 0 0 0 0 -3.399 0 -3.399
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.399 0 0 0 0 0 -3.399 0 -3.399
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 22.574 0 110.396 48.788 0 -181.758 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(2–11) 2.787.322 0 24.208 0 122.861 0 351.949 253.201 571.341 -20.939 -35.280 0 0 -70.836 0 3.983.827 19.993 4.003.820
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.787.322 0 24.208 0 122.861 0 351.949 253.201 0 550.402 -35.280 0 0 -70.836 0 3.983.827 19.993 4.003.820
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.787.322 0 24.208 0 122.861 0 351.949 253.201 0 550.402 -35.280 0 0 -70.836 0 3.983.827 19.993 4.003.820
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.697 0 0 0 0 24.697 0 24.697
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 33.159 0 0 0 0 0 -30.523 0 2.636 0 2.636
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.636 0 2.636 0 2.636
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 33.159 0 0 0 0 0 -33.159 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -136.532 0 136.532 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 14.106 0 0 0 0 0 0 0 14.106 0 14.106
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 -90.767 0 0 0 0 0 40.593 0 -50.174 0 -50.174
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 1.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.299 0 1.299
Sermaye Arttırımı
310.000 0 0 0 0 0 0 -51.667 0 -258.333 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
310.000 0 0 0 0 0 0 -51.667 0 -258.333 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -13.194 0 0 0 0 0 0 0 -13.194 1.818 -11.376
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 628.855 0 0 0 0 0 0 628.855 1.243 630.098
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 27.528 0 336.679 51.667 0 -420.165 0 0 0 0 0 -4.291 0 -4.291
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.291 0 0 0 0 0 -4.291 0 -4.291
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 27.528 0 336.679 51.667 0 -415.874 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(2–11) 3.097.322 0 24.208 0 151.688 0 688.628 59.973 628.855 8.436 -10.583 0 0 -60.766 0 4.587.761 23.054 4.610.815


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1-1) 625.022 8.399.697 9.024.719 695.627 7.630.187 8.325.814
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1-2) 21.768 66.466 88.234 36.056 125.663 161.719
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
21.768 66.466 88.234 36.056 125.663 161.719
Devlet Borçlanma Senetleri
7.600 28.719 36.319 10.760 36.148 46.908
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
14.168 12.531 26.699 22.217 87.833 110.050
Diğer Menkul Değerler
0 25.216 25.216 3.079 1.682 4.761
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(1-3) 8.619 3.563.455 3.572.074 26.887 4.753.493 4.780.380
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-4) 2.064.954 2.358.776 4.423.730 1.835.182 1.917.545 3.752.727
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.325 38.172 48.497 10.325 43.160 53.485
Devlet Borçlanma Senetleri
2.048.171 2.055.277 4.103.448 1.821.991 1.500.041 3.322.032
Diğer Menkul Değerler
6.458 265.327 271.785 2.866 374.344 377.210
KREDİLER VE ALACAKLAR
(1-5) 29.860.983 6.744.517 36.605.500 23.266.913 5.367.770 28.634.683
Krediler ve Alacaklar
29.813.800 6.744.408 36.558.208 23.104.574 5.368.014 28.472.588
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
84.022 67.951 151.973 73.485 62.891 136.376
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
29.729.778 6.676.457 36.406.235 23.031.089 5.305.123 28.336.212
Takipteki Krediler
714.130 930 715.060 748.062 552 748.614
Özel Karşılıklar (-)
-666.947 -821 -667.768 -585.723 -796 -586.519
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(1-6) 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(1-8) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
23.680 0 23.680 23.680 0 23.680
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(1-9) 19.405 0 19.405 15.301 0 15.301
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
19.405 0 19.405 15.301 0 15.301
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
(I-10) 1.437.354 643.376 2.080.730 1.104.588 439.955 1.544.543
Finansal Kiralama Alacakları
1.624.695 771.045 2.395.740 1.241.824 503.366 1.745.190
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-187.341 -127.669 -315.010 -137.236 -63.411 -200.647
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(1-11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(1-12) 409.644 6.405 416.049 439.614 5.558 445.172
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(1-13) 119.146 49.819 168.965 95.328 45.138 140.466
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
119.146 49.819 168.965 95.328 45.138 140.466
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
25.419 0 25.419 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(1-15) 138.710 0 138.710 118.111 0 118.111
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
138.710 0 138.710 118.111 0 118.111
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(1-16) 117.006 0 117.006 47.975 0 47.975
Satış Amaçlı
117.006 0 117.006 47.975 0 47.975
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(1-17) 278.349 582.132 860.481 336.264 399.200 735.464
AKTİF TOPLAMI
35.150.059 22.414.643 57.564.702 28.041.526 20.684.509 48.726.035
PASİF KALEMLER

TOPLANAN FONLAR
(2-1) 19.951.556 20.303.407 40.254.963 17.920.145 14.092.833 32.012.978
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu
389.739 118.271 508.010 73.536 117.619 191.155
Diğer
19.561.817 20.185.136 39.746.953 17.846.609 13.975.214 31.821.823
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2-2) 21.446 59.251 80.697 40.580 79.147 119.727
ALINAN KREDİLER
(2-3) 110.116 3.277.011 3.387.127 59.080 3.215.662 3.274.742
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
750.524 0 750.524 1.219.873 0 1.219.873
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(2-4) 1.104.618 4.547.223 5.651.841 580.571 4.174.842 4.755.413
MUHTELİF BORÇLAR
(2-5) 170.672 29.333 200.005 133.655 35.495 169.150
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(2-5) 329.741 16.177 345.918 416.174 23.611 439.785
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
(2-6) 0 0 0 0 226 226
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 265 265
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 -39 -39
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2-7) 0 70.795 70.795 0 137.829 137.829
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 70.795 70.795 0 137.829 137.829
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(2-8) 642.750 152.670 795.420 455.692 127.312 583.004
Genel Karşılıklar
312.384 95.570 407.954 238.276 80.549 318.825
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
185.060 334 185.394 129.223 15 129.238
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
145.306 56.766 202.072 88.193 46.748 134.941
VERGİ BORCU
(2-9) 56.259 0 56.259 27.842 0 27.842
Cari Vergi Borcu
56.259 0 56.259 27.842 0 27.842
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(2-11) 0 1.360.338 1.360.338 0 1.981.646 1.981.646
ÖZKAYNAKLAR
(2-12) 4.706.108 -95.293 4.610.815 4.091.183 -87.363 4.003.820
Ödenmiş Sermaye
3.097.322 0 3.097.322 2.787.322 0 2.787.322
Sermaye Yedekleri
-86.697 12.609 -74.088 -65.314 -30.347 -95.661
Hisse Senedi İhraç Primleri
24.208 0 24.208 24.208 0 24.208
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-23.192 12.609 -10.583 -4.933 -30.347 -35.280
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-60.766 0 -60.766 -70.836 0 -70.836
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-26.947 0 -26.947 -13.753 0 -13.753
Kar Yedekleri
927.236 0 927.236 741.764 0 741.764
Yasal Yedekler
151.688 0 151.688 122.861 0 122.861
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
688.628 0 688.628 351.949 0 351.949
Diğer Kar Yedekleri
86.920 0 86.920 266.954 0 266.954
Kar veya Zarar
745.193 -107.902 637.291 607.418 -57.016 550.402
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
86.367 -77.931 8.436 1.365 -22.304 -20.939
Dönem Net Karı / Zararı
658.826 -29.971 628.855 606.053 -34.712 571.341
Azınlık Payları
(2-13) 23.054 0 23.054 19.993 0 19.993
PASİF TOPLAMI
27.843.790 29.720.912 57.564.702 24.944.795 23.781.240 48.726.035


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(4-1) 3.867.338 3.141.112
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.343.174 2.751.353
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
50.595 25.600
Bankalardan Alınan Gelirler
31.929 24.225
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 769
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
280.612 205.883
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
8.771 5.045
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
271.841 200.838
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
140.419 110.258
Diğer Kar Payı Gelirleri
20.609 23.024
KAR PAYI GİDERLERİ
(4-2) -1.717.000 -1.443.898
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.171.225 -918.888
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-196.853 -195.311
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-29.270 -74.154
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-319.652 -255.545
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ
2.150.338 1.697.214
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
250.785 154.660
Alınan Ücret ve Komisyonlar
406.055 316.072
Gayri Nakdi Kredilerden
117.348 91.003
Diğer
(4-12) 288.707 225.069
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-155.270 -161.412
Gayri Nakdi Kredilere
-17 -3.231
Diğer
(4-12) -155.253 -158.181
TEMETTÜ GELİRLERİ
(4-3) 0 509
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4-4) 288.332 330.734
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.960 7.871
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-398.234 155.429
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
679.606 167.434
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4-5) 186.489 177.574
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
2.875.944 2.360.691
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(4-6) -786.177 -514.113
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(4-7) -1.280.913 -1.137.444
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
808.854 709.134
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
4.104 2.423
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(4-8) 812.958 711.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(4-9) -183.251 -132.481
Cari Vergi Karşılığı
-197.654 -124.964
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
14.403 -7.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
629.707 579.076
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(4-11) 629.707 579.076
Grubun Karı (Zararı)
628.855 571.341
Azınlık Payları Karı (Zararı)
852 7.735
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
54.025.598 19.151.373 73.176.971 45.504.238 19.739.616 65.243.854
GARANTİ VE KEFALETLER
(3-1) 6.501.080 4.570.973 11.072.053 5.177.182 4.712.035 9.889.217
Teminat Mektupları
6.342.565 3.227.614 9.570.179 5.026.495 3.089.530 8.116.025
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
214.018 0 214.018 163.646 0 163.646
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
424.035 187.285 611.320 451.059 220.807 671.866
Diğer Teminat Mektupları
5.704.512 3.040.329 8.744.841 4.411.790 2.868.723 7.280.513
Banka Kredileri
2.549 53.409 55.958 2.071 49.973 52.044
İthalat Kabul Kredileri
2.549 53.409 55.958 2.071 49.973 52.044
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.143 930.957 932.100 188 1.019.598 1.019.786
Belgeli Akreditifler
78 358.591 358.669 78 302.149 302.227
Diğer Akreditifler
1.065 572.366 573.431 110 717.449 717.559
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 27.919 27.919 0 25.642 25.642
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
154.823 331.074 485.897 148.428 527.292 675.720
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(3-1) 45.832.293 948.032 46.780.325 34.594.651 711.955 35.306.606
Cayılamaz Taahhütler
3.306.919 948.032 4.254.951 2.569.656 711.955 3.281.611
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
217.951 948.032 1.165.983 316.785 710.168 1.026.953
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
368.519 0 368.519 151.838 0 151.838
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.345.239 0 1.345.239 1.178.750 0 1.178.750
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
99 0 99 99 0 99
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.357.354 0 1.357.354 904.427 0 904.427
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
17.757 0 17.757 17.757 1.787 19.544
Cayılabilir Taahhütler
42.525.374 0 42.525.374 32.024.995 0 32.024.995
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
42.525.374 0 42.525.374 32.024.995 0 32.024.995
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.692.225 13.632.368 15.324.593 5.732.405 14.315.626 20.048.031
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.565.503 1.565.503 0 1.391.124 1.391.124
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.565.503 1.565.503 0 1.391.124 1.391.124
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.692.225 12.066.865 13.759.090 5.732.405 12.924.502 18.656.907
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
737.140 1.804.963 2.542.103 1.499.492 1.909.112 3.408.604
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
388.590 976.977 1.365.567 712.215 995.591 1.707.806
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
348.550 827.986 1.176.536 787.277 913.521 1.700.798
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
955.085 10.261.902 11.216.987 4.232.913 11.015.390 15.248.303
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
264.937.891 106.948.648 371.886.539 205.775.245 106.164.950 311.940.195
EMANET KIYMETLER
9.232.412 3.224.354 12.456.766 7.081.056 2.528.760 9.609.816
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 20.794 0 20.794
Emanete Alınan Menkul Değerler
965.091 73.865 1.038.956 738.025 58.268 796.293
Tahsile Alınan Çekler
6.397.936 624.523 7.022.459 5.292.095 539.190 5.831.285
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.869.385 190.069 2.059.454 1.030.142 144.880 1.175.022
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 2.335.897 2.335.897 0 1.786.422 1.786.422
REHİNLİ KIYMETLER
255.693.840 103.679.813 359.373.653 198.682.550 103.595.106 302.277.656
Menkul Kıymetler
195.245 73.046 268.291 222.995 63.991 286.986
Teminat Senetleri
101.701 1.527.824 1.629.525 101.921 1.421.085 1.523.006
Emtia
5.045.489 470.272 5.515.761 3.962.735 640.558 4.603.293
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
101.298.823 1.970.258 103.269.081 84.503.198 1.815.288 86.318.486
Diğer Rehinli Kıymetler
149.052.582 99.638.413 248.690.995 109.891.701 99.654.184 209.545.885
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.639 44.481 56.120 11.639 41.084 52.723
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
318.963.489 126.100.021 445.063.510 251.279.483 125.904.566 377.184.049


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
1.394.462 819.666
Alınan Kar Payları
4.304.305 3.033.597
Ödenen Kar Payları
-1.664.208 -1.392.727
Alınan Temettüler
0 509
Alınan Ücret ve Komisyonlar
407.452 316.661
Elde Edilen Diğer Kazançlar
398.357 302.609
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
53.054 21.564
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-991.075 -871.972
Ödenen Vergiler
-222.108 -167.363
Diğer
-891.315 -423.212
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-3.446.052 -588.799
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.866 -7.663
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-916.309 -1.742.742
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.534.520 -3.385.011
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-279.341 -302.200
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
0 112.015
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
8.189.069 3.763.676
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-508.799 365.827
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-386.286 607.299
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-2.051.590 230.867
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-649.580 -1.511.284
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -750
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
132.619 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-83.840 -46.878
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.998 10.507
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-2.139.911 -2.587.958
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1.498.651 1.166.806
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
-59.097 -53.011
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.291.567 1.261.693
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.085.860 2.079.050
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.790.002 -813.958
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-4.291 -3.399
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(V-d) -16.107 140.046
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.425.710 121.322
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-a) 4.898.436 4.777.114
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-a) 3.472.726 4.898.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667214


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.786 Değişim: -0,64% Hacim : 2.495 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 97.537 21.10.2019 Yüksek 98.526
Açılış: 98.526
5,8255 Değişim: 0,57%
Düşük 5,7811 21.10.2019 Yüksek 5,8355
Açılış: 5,7922
6,5097 Değişim: 0,58%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,5231
Açılış: 6,4721
279,44 Değişim: 0,66%
Düşük 277,29 21.10.2019 Yüksek 279,75
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.