KAP ***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2019 - 18:15

***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -83.324 26.523.997 7.482.258 -3.859.539 -2.339.182 32.606.333 32.606.333
Transferler
-2.339.182 2.339.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.781 -3.982.420 -3.984.201 -3.984.201
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -5.263.149 -5.263.149 -5.263.149
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
61 21.296.520 21.296.520 21.296.520
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -5.263.149 -85.105 26.523.997 7.482.258 15.097.799 -3.982.420 44.655.503 44.655.503
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -5.263.149 -85.105 26.523.997 7.482.258 15.097.799 -3.982.420 44.655.503 44.655.503
Transferler
-3.982.420 3.982.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.357 -1.010.235 -4.168.660 -5.180.252 -5.180.252
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
34 -604.949 368.000 -236.949 -236.949
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -5.263.149 -86.462 24.908.813 7.482.258 11.483.379 -4.168.660 39.238.302 39.238.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
419.526 -11.731.234
Dönem Karı (Zararı)
-4.168.660 -3.982.420
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.168.660 -3.982.420
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.681.046 6.660.574
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 807.568 722.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
62.216 662.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 19.511 26.301
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 42.705 636.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.604 4.460
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 4.298.925 6.215.840
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -475.059 -935.743
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 0 -9.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.860 -14.402.894
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -55.731 -163.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.548.895 -20.811.975
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 270.853 16.060
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.190.081 936.639
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.857.451 5.318.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.190.655 300.968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
419.526 -11.724.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -6.494
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-350.449 20.038.922
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -716.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 0 70.730
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -1.524 -1.328.328
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
368.000 21.296.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -8.328.620
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 0 -7.457.744
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22,23,25 2.135.715 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22,23,25 -2.135.715 -870.876
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.077 -20.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.077 -20.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.937 23.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 72.014 2.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 72.014 2.937
Finansal Yatırımlar
8 658.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 658.000 0
Ticari Alacaklar
9 1.075.158 977.258
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,9 60 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.075.098 977.198
Diğer Alacaklar
6,11 25.305.934 30.855.122
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.831.230 27.572.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.474.704 3.282.261
Stoklar
13 1.327.688 1.598.541
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.563.929 4.716.501
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 10.439
Diğer Dönen Varlıklar
17 745.999 1.041.075
ARA TOPLAM
33.748.722 39.201.873
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 34.117.327 35.412.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.866.049 74.614.373
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 2.332.000 6.572.000
Diğer Alacaklar
11 3.344 3.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.344 3.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.000.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 10.983.674 11.789.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.309 3.736
Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.604 539.320
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.332.931 21.907.398
TOPLAM VARLIKLAR
84.198.980 96.521.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6,9 1.075.388 2.235.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 802.400 755.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 272.988 1.480.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 265.284 422.790
Diğer Borçlar
6,11 208.154 6.065.605
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 187.187 6.036.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 20.967 29.467
Ertelenmiş Gelirler
28 1.840.011 1.751.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 17.388 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.427.536 1.384.831
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.427.536 1.384.831
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 160.044 162.531
ARA TOPLAM
4.993.805 12.022.661
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
53 34.117.327 33.770.793
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.111.132 45.793.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 53.307 32.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 53.307 32.056
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 5.794.730 5.950.161
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 1.509 90.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.849.546 6.072.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.960.678 51.866.268
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.238.302 44.655.503
Ödenmiş Sermaye
33 4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-17.877 -17.877
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -5.263.149 -5.263.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 24.822.351 26.438.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 24.822.351 26.438.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 24.908.813 26.523.997
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -86.462 -85.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 7.482.258 7.482.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 11.483.379 15.097.799
Net Dönem Karı veya Zararı
56 -4.168.660 -3.982.420
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.238.302 44.655.503
TOPLAM KAYNAKLAR
84.198.980 96.521.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 1.118.321 522.676
Satışların Maliyeti
45 -270.853 -141.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
847.468 381.110
BRÜT KAR (ZARAR)
847.468 381.110
Genel Yönetim Giderleri
47,48 -1.250.023 -1.194.665
Pazarlama Giderleri
47,48 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 128.613 288.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -1.748.501 -2.177.071
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.022.443 -2.702.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 786.078 9.230
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -4.299.018 -6.215.840
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.535.383 -8.909.184
Finansman Gelirleri
51 1.204.649 4.050.849
Finansman Giderleri
51 -284.539 -59.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.615.273 -4.918.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
446.613 935.743
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29,54 -28.446 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 475.059 935.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.168.660 -3.982.420
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.168.660 -3.982.420
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56 -4.168.660 -3.982.420
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,85070000 -0,81270000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,85070000 -0,81270000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.011.592 -1.781
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
53 -1.295.173 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -1.740 -2.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
285.321 445
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52,54 285.321 445
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.011.592 -1.781
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.180.252 -3.984.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.180.252 -3.984.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739929


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.644 Değişim: -1,26% Hacim : 5.745 Mio.TL Son veri saati : 16:25
Düşük 100.232 19.09.2019 Yüksek 102.142
Açılış: 102.097
5,6945 Değişim: 0,30%
Düşük 5,6690 19.09.2019 Yüksek 5,7168
Açılış: 5,6773
6,3074 Değişim: 0,70%
Düşük 6,2582 19.09.2019 Yüksek 6,3305
Açılış: 6,2636
275,12 Değişim: 0,93%
Düşük 271,99 19.09.2019 Yüksek 275,47
Açılış: 272,59
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.