***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2018 - 18:57

***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 0 -83.324 26.523.997 7.482.258 -3.859.539 -2.339.182 32.606.333 32.606.333
Transferler
-2.339.182 2.339.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-261 -230.451 -230.712 32.397 -198.315
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -3.684.204 -3.684.204 671.055 -3.013.149
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -3.684.204 -83.585 26.523.997 7.482.258 -6.198.721 -230.451 28.691.417 703.452 29.394.869
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -5.263.149 -85.105 26.523.997 7.482.258 15.097.799 -3.982.420 44.655.503 44.655.503
Transferler
-3.982.420 3.982.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
888 -1.652.975 -1.652.087 -1.652.087
Dönem Sonu Bakiyeler
4.900.000 -17.877 -5.263.149 -84.217 26.523.997 7.482.258 11.115.379 -1.652.975 43.003.416 43.003.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.040.855 5.756.308
Dönem Karı (Zararı)
-1.652.975 -198.054
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.652.975 -198.054
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.841.432 123.282
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 202.034 172.375
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.194 1.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.194 1.953
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.828.500 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -199.296 -42.294
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 0 -8.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.852.398 5.831.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 40.094 -159.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.015.477 2.257.595
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 120.946 44.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -462.484 -58.219
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.747.766 3.495.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.869 251.346
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.040.855 5.756.308
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.975.000 -142.166
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -3.975.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 24.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 0 -166.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.624.716
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 0 -5.207.744
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -416.972
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.855 -10.574
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.855 -10.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.937 23.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 68.792 13.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 68.792 2.937
Ticari Alacaklar
6,9 937.164 977.258
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 60 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 937.104 977.198
Diğer Alacaklar
6,11 22.839.352 30.855.122
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.537.218 27.572.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.302.134 3.282.261
Stoklar
13 1.477.595 1.598.541
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.703.501 4.716.501
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 10.487 10.439
Diğer Dönen Varlıklar
17 949.030 1.041.075
ARA TOPLAM
30.985.921 39.201.873
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 35.412.500 35.412.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.398.421 74.614.373
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 8.718.500 6.572.000
Diğer Alacaklar
11 3.344 3.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.344 3.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.000.000 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar
20 11.587.363 11.789.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.630 3.736
Peşin Ödenmiş Giderler
15 544.560 539.320
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.857.397 21.907.398
TOPLAM VARLIKLAR
90.255.818 96.521.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 0 0
Ticari Borçlar
6,9 1.773.420 2.235.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 768.608 755.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.004.812 1.480.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 286.969 422.790
Diğer Borçlar
6,11 2.317.839 6.065.605
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.288.372 6.036.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 29.467 29.467
Ertelenmiş Gelirler
28 1.726.000 1.751.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.384.831 1.384.831
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.384.831 1.384.831
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 139.845 162.531
ARA TOPLAM
7.628.904 12.022.661
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
53 33.770.793 33.770.793
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.399.697 45.793.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 41.140 32.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 41.140 32.056
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 5.751.087 5.950.161
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 60.478 90.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.852.705 6.072.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.252.402 51.866.268
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.003.416 44.655.503
Ödenmiş Sermaye
33 4.900.000 4.900.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-17.877 -17.877
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -5.263.149 -5.263.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 26.439.780 26.438.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 26.439.780 26.438.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 26.523.997 26.523.997
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -84.217 -85.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 7.482.258 7.482.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 11.115.379 15.097.799
Net Dönem Karı veya Zararı
56 -1.652.975 -3.982.420
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.003.416 44.655.503
TOPLAM KAYNAKLAR
90.255.818 96.521.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 180.405 279.509
Satışların Maliyeti
45 -445.370 -44.171
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-264.965 235.338
BRÜT KAR (ZARAR)
-264.965 235.338
Genel Yönetim Giderleri
47,48 -277.054 -315.443
Pazarlama Giderleri
47,48 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 43.356 44.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -32.766 -227.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-531.429 -262.482
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 0 8.752
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -1.828.500 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.359.929 -253.730
Finansman Gelirleri
51 511.191 55.322
Finansman Giderleri
51 -3.533 -41.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.852.271 -240.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
199.296 42.294
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29,54 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 199.296 42.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.652.975 -198.054
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.652.975 -198.054
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 32.397
Ana Ortaklık Payları
56 -1.652.975 -230.451
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,33730000 -0,04700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,33730000 -0,04700000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
888 -261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 1.110 -326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-222 65
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52,54 -222 65
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
888 -261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.652.087 -198.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 32.397
Ana Ortaklık Payları
-1.652.087 -230.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680927


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.971 Değişim: 0,00% Hacim : 6.128 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.618 20.02.2019 Yüksek 102.543
Açılış: 101.990
5,3249 Değişim: -0,02%
Düşük 5,3175 21.02.2019 Yüksek 5,3428
Açılış: 5,3261
6,0480 Değişim: 0,09%
Düşük 6,0302 21.02.2019 Yüksek 6,0743
Açılış: 6,0428
229,37 Değişim: 0,01%
Düşük 228,85 21.02.2019 Yüksek 230,40
Açılış: 229,34

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.