KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

11.03.2019 - 23:12
                                      KORTEKS  MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
330.000.000  TL
 
17801
 
0-5790-0516-4700015
 
24.03.1976
 
MERKEZ  :
ORGANİZE  SANAYİ BÖLGESİ  SARI CD.  NO:3 NİLÜFER BURSA
TEL.  224-2191100   FAX.224-2435623
 
ŞUBE  :
LEVENT  199 BÜYÜKDERE CD. NO:199
ŞİŞLİ  İSTANBUL
TEL.212-4562000
 
Ertuğrulgazi  V.D. - 5790051647
 
www.korteks.com.tr
 
korteks@hs03.kep.tr
 
Şirketin  sun'i ve sentetik iplik üretimi için kimya tesisleri dahil her türlü cips,  poy, düz ve tekstüre, kırınkıl iplik tesisleri ve bunların işlenmesi için her  türlü büküm, fikse, aktarma, çözgü, örgü, dokuma, brode konfeksiyon, boya ve  apre tesisleri kurmak ticaretini yapmak, gerektiğinde imalat ile ilgili her  türlü makine, alet, boya, cips, poy, iplik, ham ve kimyevi maddeleri ithal  etmek, imal ettikleri mamul maddelerin ticaretini yapmak ve ihraç etmek  bunların dahili ticaretini yapmak, mümessillikler ile acentelikler almak ve  vermek ile esas sözleşmede yazılı sair işler yapmak.
 
 
 
 
 
 
 

                         
1.3  Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap  dönemi içerisindeki değişiklikler,
 
Şirketin  organizasyonu
 
    KORTEKS  A.Ş.
    ORGANİZASYON  ŞEMASI

       ZEKİ  ZORLU                                                                                                                                                      
Y Ö N E T İ M   K U R U L U    B A Ş K A N I 
      NECAT ALTIN
TEKSTİL GRUP BAŞKANI
     
    Poly İşletmeler Müdürü

    Genel Müdür  Yrd.
    Üretim İşletmeler Müdürü

    (Poly / Üretim)
    Poly/Üretim Bakım Müdürü

     
    Tekstil İşletmeler Müdürü

    Genel Müdür Yrd.
    Tekstil İşletmeler Bakım Müdürü

    (Tekstil İşletmeler)
     

     
    Planlama Müdürü

    Genel Müdür Yrd.
    Kalite Kontrol Müdürü

    (Planlama, Kalite ve Proses  Kontrol)
    Proses Kontrol Müdürü

     
    Bursa Bölge Satış Müdürü

    Genel Müdür Yrd.
    İstanbul Bölge Satış Müdürü

    (Satış Pazarlama)
    Yurt Dışı Satış Müdürü

     
    Pazar Geliştirme Müdürü

     
    Mamul Ambarı Müdürü

     
    Elektrik Müdürü

    Grup Müdürü
    Elektronik Müdürü

    (M. Enerji ve Bilgi  Teknolojileri)
    Yrd. İşletmeler Müdürü

     
    Bilgi Teknolojileri Müdürü

     
    Ar-Ge Müdürü

    Grup Müdürü
    Ür-Ge Müdürü (Üretim İşletmeler)

    (Ar-Ge / Ür-Ge)
    Ür-Ge Müdürü (Tekstil  İşletmeler)

     
    İnsan Kaynakları Müdürü

    Grup Müdürü
    Yönetim Sistemleri ve İSG Müdürü

    (İnsan Kaynakları - Yön  Sistemleri)
     

     
    Satınalma Müdürü

    Grup Müdürü
     

    Satınalma - Lojistik
     

     
    Muhasebe Müdürü

    Grup Müdürü
     

    Mali İşler -  Muhasebe
     

 
 
 
 
 
       
 

    Sermaye 
    Kurumun sermayesi 330.000.000  TL olup, ödenmemiş sermayemiz yoktur.
 

         
Şirketin  Ortaklık Yapısı
 
 

                        Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki  gibidir.
 
    Hissedarları
     
    TL
    Hisse Adedi
    Hisse Oranı


    Zorlu  Holding A.Ş.
    330.000.000
    330.000.000
    % 100

     Toplam
    330.000.000
    330.000.000
    % 100

 
Hesap dönemi içerisinde  değişiklik yoktur.
 
Şirket ve bağlı ortaklıkları,  "Grup" olarak anılacaktır.
 
1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve  payların oy haklarına ilişkin açıklamalar
 
İmtiyazlı pay sahibi yoktur.
 

                   
Esas  Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler
 
Şirket  Esas Sözleşmesinde 2018 yılında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
 
1.5 Yönetim organı, üst düzey  yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler
 
Yönetim  Organı
 

                             
31.05.2016 tarihinde yapılan  2015  yılı olağan genel kurul  toplantısında seçilen ve dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 3 yıl  süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
                                         
 
Aynı yönetim kurulu üyeleri  Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Zorlu Dış Ticaret A.Ş.'nin de Yönetim  Kurulu üyesidir.
 
 
 
 
 
 
Üst  Düzey Yöneticileri
 
 

                            Korteks  Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
 
·          Tekstil Grup  Başkanı       : Necat ALTIN
·          Genel Müdür  Yardımcısı : Kasım ALTAY
·          Genel Müdür  Yardımcısı : Selçuk BAYRAM
·          Genel Müdür  Yardımcısı : Barış MERT
 
Beyoğlu 56. Noterliğinin 30 Haziran  2016 tarih ve 7263 yevmiye numaralı İmza Sirkülerinde belirtilen yetkilerle,  3 yıl süre ile görevlendirilmiştir.
 
Personel  sayısı
 
Grubunun  31 Aralık 2018  tarihi itibariyle personel sayısı 5.039 'dur.
 
     
 

                                                                                  Personel  ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye  Sağlanan Hak ve Menfaatler
 
Tüm çalışanların hak  ve menfaatleri 4857 sayılı iş kanunu kapsamında korunmakta ve  gözetilmektedir.
 
Şirketimizde Çalışan  Beyaz Yakalı Personelimizin ücret ve sosyal hakları ekonomik göstergeler,  sektörel durum, çalışanlarımızın performans ve yetkinlikleri dikkate alınarak  yılda bir kez arttırılmaktadır.
 
Sendika üyesi mavi  yakalı personelimizin ücret, ikramiye ve sosyal hakları TEKSİF Sendikası ile  Şirketlerimiz Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Zorluteks Tekstil  Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında imzalanan ve 01.01.2017-31.12.2019 tarihleri  arasında 3 yıl geçerli olan 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmiştir.
 
1.6  Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin  Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı  Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
 
Şirket genel kurulunca yönetim  kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı kapsamında izin  verilmiştir. En son 2017 yılına ait 10.04.2018 tarihinde yapılan olağan genel  kurulda da bu kapsamda YK üyelerine izin verilmiştir, ancak herhangi bir  işlem ve faaliyet yapılmamıştır.
 
Yatırımlara  ilişkin bilgiler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde  gerçekleştirildiği
 
Korteks  de 04.05.2018 tarih ve 136961 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 2018 yılında  yatırımlarla ilgili teşvikten yararlanılmamıştır.
 
Zorluteks  de 2018 yılında 133660 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 827.000 CHF, 10.000  EUR, 49.650 USD,134932 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 360.000 EUR,  134479 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında ise 810.000 EUR değerinde  makine ve teçhizat ithal etmiştir. 134502 nolu yatırım teşvik belgesi  kapsamında 595.000 EUR yurtiçinden makine ve teçhizat temin edilmiştir.
 
2018  yılında DİİB kapsamında yapılan hammadde ve yarı mamul  alışlarının tutarı 32.527.699,93 USD'dır.
 
Grup 2018  yılında yurtdışı  fuar teşvikleri kapsamında 110 bin  TL. , pazara giriş desteği kapsamında 51 bin TL. , fuar  desteği kapsamında 30 bin  TL. olmak üzere, teşviklerden yararlanılmıştır.
 
-  Sigorta primi  işçi ile işveren hissesi, gelir vergisi ve damga vergisi destek ve  teşviklerinden ilgili mevzuat uyarınca 16.196 bin TL faydalanılmıştır.
 
 
 
 
- Korteks, 09.10.2015  tarihinde Ar-Ge merkezi belgesi alınmıştır. 2018 yılında Ar-Ge merkezi kapsamında, 5746 sayılı kanun ile  sağlanan Gelir Vergisi istisnası, Damga Vergisi istisnası, Sigorta pirimi  işveren hissesi istisnası desteğinden toplamda 512 bin TL. faydalanılmıştır.
 
Zorluteks  Tekstil 2018 yılında 5746 sayılı kanun ile sağlanan Gelir Vergisi istisnası,  Damga Vergisi İstisnası, Sigorta primi işveren hissesi istisnası desteğinden  toplamda 447 bin TL faydalanılmıştır.
 
Mevzuat  uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğünün  bulunması veya isteğe bağlı olarak hazırlanmış olması halinde söz konusu  Rapor, bulunmamaktadır.
 
Mevzuat uyarınca ilişkili taraf  işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler
 
    31.12.2018 tarihi itibarıyla ilişkili şirketlerle gerçekleştirilen işlemler  aşağıda gösterilmiştir.

     31.12.2018
    Ticari  alacaklar
    Diğer  alacaklar
    Peşin  ödenen giderler
    Ticari  borçlar
    Diğer  borçlar

     
     
     
     
     
     


    Kısa vadeli

    Zorlu USA Inc.
    104.708
    --
    --
    --
    --

    Zorlu Yapı Yatırım A.Ş.
    681
    2.092.605
    --
    1
    --

    Zorlu Holding A.Ş.
    --
    976.021
    --
    1.602
    250

    Zorlu Enerji Elektrik  Üretim A.Ş.
    114
    7.079
    --
    14.585
    --

    Meta Nikel Kobalt  Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    13
    --
    41.960
    --
    --

    Zorlu Doğalgaz İthalat İhracat  ve Toptan Ticaret A.Ş.
    --
    53.115
    --
    --
    --

    Sichuan Zorluteks Yinhua  Co. Ltd.
    --
    --
    --
    7.777
    --

    Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş
    --
    --
    --
    4.809
    --

    Zorlu Elektrik Enerjisi  İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.
    11
    --
    --
    18.134
    --

    Vestel Ticaret A.Ş.
    --
    --
    --
    7.598
    --

    Hometeks Tekstil Ürünleri  Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    3.576
    --
    --
    --
    --

    Zorlu Tekstil Ürünleri  Pazarlama A.Ş.
    --
    20.922
    --
    --
    --

    Diğer ilişkili  kuruluşlar
    30.103
    4
    15
    17.796
    1.659

     
     
     
     
     
     

    139.206
    3.149.746
    41.975
    72.302
    1.909


    Ertelenmiş finansman  geliri/gideri  (-)
    --
    --
    --
    --
    --

     
     
     
     
     
     

     
    139.206
    3.149.746
    41.975
    72.302
    1.909


 
Grubun, Zorlu Enerji Elektrik  Üretim A.Ş.' den 2018 yılında 392 milyon kwh karşılığı, 126.826 bin  TL elektrik enerjisi ve 310.927 ton karşılığı 21.229 bin TL buhar alımı gerçekleştirilmiştir.
 
Finansal tablolarda yer almayan  ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar bulunmamaktadır.
 

                       
 
 
 
Genel  Bakış
 
Şirketimizin faaliyet gösterdiği polyester iplik üretiminde polyester  eriyik ve cipsi, polyester POY ipliği, FDY ipliği, tekstüre ipliği, bükümlü  iplik, air tekstüre, boyalı üretim ve iplik boyama yanı sıra, krinkel, mono,  elastanlı iplik üretimleri gibi çok çeşitli iplik üretebilme etkinliğine  sahiptir. Bu ölçekte ve etkinlikte bölgesinde en büyük kapasiteye sahiptir. Sektörde Çin ve Hindistan başta olmak üzere büyük kapasitelere sahip  ülkelerin tüm dünya pazarlarında önemli bir baskısı vardır.
 
Dokuma, örme, çözgü brode ve  terbiye faaliyetlerini sahip olduğu tesislerde modern makina parkuru  ile   nevresim, pike, yastık kılıfı,  çarşaf, yorgan, masa örtüsü, yatak örtüsü, pamuklu perdelik kumaş, havlu ve  örme kumaştan lastikli çarşaf ve yastık kılıfı gibi farklı ev tekstili  ürünlerinin üretildiği dünyanın en modern ve en büyük entegre tekstil  tesisleri arasındadır.
 
 

                                           
KAPASİTE
 
Poly işletme kapasite kullanım  oranı %77, Tekstüre işletme kapasite kullanım oranı %95 olarak  gerçekleşmiştir.
 
Polyester Dokuma işletmesinde %86, Perde İşletmesinde %88, Nevresim işletmesinde %90 seviyesinde olmuştur.
                                                                                                   
SATIŞLAR
 
2018 yılında Brüt satışlarımız 3.367.202 bin TL. olarak  gerçekleşmiştir. Bu satışların 1.186.975 bin TL. sı Yurtdışı  satışlarımızdan oluşmaktadır.
 
Yurtdışı satışlarımızın  yaklaşık % 98 ' si Zorlu Dış Ticaret A.Ş.  üzerinden yapılmaktadır.
 
KARLILIK
 
Şirketimizin finansal raporlarında  da belirtildiği üzere brüt karlılık bir önceki yıla göre % 35,23 artış  göstermiştir. Konsolide pay başına kazanç 1,04 TL olarak hesaplanmıştır.
 
 
2- Yönetim Organı Üyeleri İle  Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
 
 

            2.1  Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin  toplam tutarları
 
Şirketimizin üst düzey  yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından  oluşmaktadır.
 
2018 yılında üst düzey yöneticilere  sağlanan mali menfaatlerin toplamı 13.851 bin TL.
 

                 
2.2  Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama Ve Temsil Giderleri İle Ayni Ve Nakdi  İmkânlar, Sigortalar Ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin  Bilgiler.
 
Grup sağlık sigortası, kapsam  dışı personel olarak gruplandırılan personelimiz ile müdür olarak  görevlendirilen personelimizin eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını  kapsamaktadır. Ferdi  kaza sigortası, kapsam içi ve kapsam dışı tüm personeli sigorta kapsamına  almaktadır.  
 
Sigorta ve benzeri  teminatların prim tutarı 3.063 bin TL dır.
 
 

         
3- Şirketin Araştırma Ve  Geliştirme Çalışmaları
 
 

                          Korteks te, Şirketimizin  5746 sayılı yasa kapsamında devam eden 20 adet  Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Projeler için 2018 yılında yapılan gider  toplamı 3.486 bin TL dir. Bu dönemde TUBITAK destekli projelerden alınan  hibe desteği 23 bin TL dir.
 
 
 
 
Zorluteks te, Şirketin T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı ‘na 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere  yapmış olduğumuz başvuru sonucunda,  Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan  teşvik ve muafiyetlerden 06/12/2016 tarihinden itibaren yararlanılmasına  karar verilmiştir.
Şirketimizin 5746 s.  Yasa kapsamında TUBİTAK destekli AR-GE projeleri kapsamında 4 adet devam  eden, 2 adet tamamlanan projesi bulunmaktadır.
Şirketimizde 24 adet  Ar-Ge Merkezi projesi ve 15 adet Tasarım Merkezi projesi başarıyla  tamamlanmıştır. Ar-Ge Merkezi projelerinden 4 adet ve Tasarım Merkezi  projelerinden de 1 adet başarısızlık ile sonuçlanan proje bulunmaktadır.
Devam eden Ar-Ge  Merkezi proje sayısı 21 ve Tasarım Merkezi proje sayısı ise 20 adettir. 
Devam eden Ar-Ge Merkezi  projelerinin 9 adeti Yenilik Projesi ve 12 adeti Özkaynak  projesidir.
Projeler  için 2018 yılında yapılan harcama toplamı 6.015 bin TL dir.
 
 

    4- Şirket Faaliyetleri Ve  Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
 

                     
4.1  Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler
 
Korteks'te   Modernizasyon ve Otomasyon yatırımlarıyla duruş sürelerini azaltmak ve daha  verimli üretim yapabilmek amacıyla yatırımlar yapıldı. Hatlarının  kapasitesini arttırmak amacıyla revizyon yapıldı.. Poy Otomasyon Paketleme  hattımızda duruş sürelerini azaltmak ve daha verimli üretim yapabilmek  amacıyla makine değişimi yapıldı. Üretilen ürün çeşitliliğimizi arttırmak  amacıyla modernizasyon yapıldı. Ekstrüderli hatlarımıza DCS Sitemine Dönüştürülmesi"  yatırımına devam edildi 3.788 bin TL yatırım harcaması yapılmıştır.
 
Zorluteks  te Faaliyet alanımız içinde verimliliğimizi en üst noktalara çıkarırken  maliyetlerimizi de minimum düzeyde tutmak adına teknolojik yatırımlara devam  edilmektedir.
Dokuma Makinesi ile  Brode Makinesi yatırımları gerçekleştirilmiş  olup, akıllı ve yenilikçi ürünlerimizin devamlılığı için faaliyetlerimiz hız  kesmeden devam etmektedir.
Mağazacılık  alanında ise, Türkiye'de 99 mağaza & yurt dışında 7 mağaza, ek olarak  yurt içinde çeşitli illerde bayi çalışmaları sürdürülmektedir.
 
 

                                                                                                      4.2  Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle  Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
 
DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ
 
Zorlu Grubu Şirketleri'nde olduğu gibi Tekstil Grubu Şirketleri'nde de  iç denetim fonksiyonu, 2000 yılından beri hizmet veren Zorlu Holding  bünyesinde yapılanmış İç Denetim Bölümü tarafından yürütülmektedir. İç  Denetim Bölümü, Uluslararası İç Denetim Standartları'nı temel alarak, resmi  yönetmelikler ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan denetim programları  çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirmekte ve hem her denetim sonrası  hazırladığı denetim raporları, hem de yıllık olarak hazırladığı faaliyet  raporları ile bütün bir yılın denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu, -var olan  şirketlerin- Denetim Komiteleri ve Sektör Başkanları ile paylaşmaktadır.
 
İç Denetim Bölümü'ne ek olarak 2011 yılı içerisinde oluşturulmuş ve tüm  grup şirketlerinde finansal denetim yapmak üzere kurgulanmış Finansal Denetim  ve Vergi Denetimi Bölümleri de 2012 yılında denetimlerine başlamıştır. 2013  yılı son çeyreğinde ise İç Denetim ile Finansal ve Vergi Denetimi Bölümleri  Zorlu Holding Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır. Zorlu  Grubu'nun değişen ihtiyaçları doğrultusunda Vergi Denetim Müdürlüğü 1 Aralık  2015 itibari ile Vergi Denetim Direktörlüğü, İç Denetim Müdürlüğü ise 1 Ocak  2016 itibari ile İç Denetim Süreç Denetimi ve İç Denetim İnceleme Denetimi  olmak üzere iki ayrı müdürlük şeklinde yapılandırılmıştır. İç kontrol  faaliyetlerinin Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde  yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanma sürecinin 2017 yılı içinde  tamamlanmasını takiben, İç Kontrol Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2018 tarihi itibari  ile çalışmalarını bağımsız bir bölüm olarak yürütmeye başlamıştır.
 
İç Denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları, çalışma şekli  ve yapısı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve şirketlere duyurusu  yapılmış "Denetim Yönetmeliği" ve "İç Denetim Çalışma İlkeleri" gibi  dokümanlar ile tanımlanmıştır.
 
İç Denetim Çalışmaları
 
Risk bazlı hazırlanan Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık  denetim programı çerçevesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması,  yazılı kurallara uygunluk (kanun, yönetmelik, kurum içi politika ve  kurallar), bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında süreç  denetimleri gerçekleştirilmektedir.
 
Her bir denetimin öncesinde Üst Yönetim ile bir araya gelinerek risk  değerlendirilmesi yapılmakta şirketlerin hedefleri ve bu hedeflerin  oluşmasına engel teşkil edebilecek riskler, risk matrisinde etki ve  olasılıkları göz önünde bulundurularak konumlandırılmaktadır. Denetim saha  çalışması esnasında ise, etki ve olasılığı yüksek olan riskleri yöneten iç  kontroller yapılan testlerle değerlendirilmektedir. Gözlem sonuçları taslak  rapor halinde şirket yöneticileri ile paylaşılmakta, onların da görüşleri  eklenerek Üst Yönetim'e nihai rapor gönderilmektedir. Sonuç olarak makul  güvence ile danışmanlık hizmeti verilmekte aynı zamanda grup sinerjisinden  yararlanılarak en iyi uygulama örnekleri önerilmektedir. Nihai raporun  yayınlanmasından 1 ay sonra ise alınan aksiyonlar 4T yaklaşımı  çerçevesinde (Treat = İyileştirme, Terminate = Sonlandırma, Transfer =  Transfer ve Tolerate = Üstlenme) Yönetim Kurulu ile ayrıca paylaşılmaktadır.
 
Yıl içerisinde, İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında  periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda yıl içerisindeki planlanan  ve gerçekleşen denetim, danışmanlık, özel inceleme vb. faaliyetler  değerlendirilmekte, karşılaşılan bulgular paylaşılmakta, belirlenen bulgulara  yönelik alınması gereken aksiyon planları ve takip sonuçları  değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.
 
10 kişiden oluşan Zorlu Grubu İç Denetim Ekibi'nin mevcut bilgi, beceri  ve diğer vasıflarının artırılması ve güçlendirilmesi amaçlı olarak eğitimler  alması, ilgili derneklere üyeliği (örn. Türkiye İç Denetim Enstitüsü - TİDE)  ve mesleki uluslararası sertifikaların iç denetçiler tarafından alınması gibi  konular Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Ekipte  2 CIA (Sertifikalı İç Denetçi), 2 CFE (Suistimal İnceleme Uzmanlığı), 1 CISA  (Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Denetçisi), 2 CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi  Sertifikası), 1 CMAALL (SPK Düzey 3 Lisansı), 1 CGRL (Kurumsal Yönetim  Derecelendirme Lisansı), 1 DIL (Türev Araçlar Lisansı), 1 SPK Gayrimenkul  Değerleme Lisansı bulunmaktadır.
 
Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Çalışmaları
 
Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Bölümleri tarafından 2012 yılından  itibaren Zorlu Grubu şirketlerinde denetimlere başlanmıştır. Halihazırda bu  Bölümler de sırasıyla 9 ve 5 kişi olmak üzere toplam 14 kişilik bir ekip  denetim çalışmalarını yürütmektedir.
 
Grup şirketlerinde finansal ve vergi raporlamalarında kullanılacak olan  bilanço ve gelir tablosu hesaplarının tek düzen hesap planı kurallarına,  vergi kanunlarına, denetim standartlarına göre analizi ve doğruluğunun  kontrolü yapılmakta, ayrıca ilgili konularda Yönetim Kurulu'na makul bir  güvence verilmesi amaçlanmaktadır.
 
Denetimler neticesinde oluşan bulgulara istinaden hazırlanan raporlar  ise şirket yöneticileri ve üst yönetim ile paylaşılmaktadır.
 
Vergi Denetim Bölümü Grup şirketlerinin karşılaşabileceği vergi risklerine  karşı gerek görüldüğü noktalarda makul güvence ile danışmanlık faaliyetlerini  de yerine getirmektedir.
 
Ayrıca, Finansal Denetim ekibi, ilgili dönemler itibarıyla Zorlu  Grubu'nun halka açık şirketlerinin SPK mevzuatına göre hazırlanmış finansal raporlarının  kontrolünü de gerçekleştirmekte ve yorumlarını ilgili birimlerle  paylaşmaktadır.
 
Finansal Denetim Ekibi'nde 1 Kamu Gözetim Kurumu Lisanslı Denetçi, 7  SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), 1 CMAALL (SPK Düzey 2 Lisansı), Vergi  Denetim Ekibi'nde ise 4 SMMM bulunmaktadır.
 
İÇ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ
 
Zorlu Tekstil Grubu Şirketleri'nde iç kontrol fonksiyonu, Zorlu Grubu  Şirketleri'nde olduğu gibi, Zorlu Holding bünyesinden merkezi olarak koordine  edilen bir yapıda yürütülmektedir.
 
İç Kontrol Bölümü'nün amaç, görev ve yetkileri, çalışma şekilleri ve  bağlı olduğu mesleki ve etik kurallar, "İç Kontrol Yönetmeliği" ve "İç  Kontrol El Kitapçığı" gibi dokümanlar ile tanımlanmış ve ilgili yöneticiler  ile paylaşılmıştır.
 
İç Kontrol Bölümü'nün misyonu, Grup şirketlerinde, hedeflere yönelik,  tutarlı ve entegre şekilde işleyecek risk yönetiminin etkin ve verimli  şekilde yürütülmesini, şirketlerin "iyi uygulama" örneklerinin paylaşılması,  çoğaltılması ve yaygınlaştırılarak uygulanmasını sağlayacak bir iç kontrol  sisteminin geliştirilmesini ve sürdürülmesini koordine etmektir.
 
İç Kontrol Bölümü, yöneticilere ve çalışanlara, süreçlerde ve iç  kontrol sisteminde geliştirilmesi gereken alanların ve bu konuda atılması  gereken adımların belirlenmesi, karar verilmiş aksiyonların uygulaması ve  aksiyonların düzenli olarak durum takibinin yapılmasında destek olmaktadır.  Ayrıca, bu konularda yöneticilere ve süreç sahiplerine rehberlik yapmaktadır.  İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve  gerekli önlemlerin alınması konularında, Şirketin ilgili tüm yöneticilerinin  ve çalışanlarının katkısı sağlanmaktadır.
 
İç Kontrol Bölümü, yıllık olarak risk bazlı bir iç kontrol çalışma  planı hazırlayarak sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla  çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İç kontrol çalışma planının  oluşturulmasında, İç Kontrol Bölümü tarafından yapılan risk bazlı  değerlendirmeler, Yönetim Kurulu ve yönetimden gelen talepler, Denetim Bölümü  tarafından denetim çalışmalarında belirlenen iç kontrolle ilgili tespitler ve  kurumsal risk haritaları önemli rol oynamaktadır. Yıllık iç kontrol çalışma  planı, CEO ve Yönetim Kurulu onay ve bilgisine sunulmaktadır.
 
Yıl içerisinde, İç Kontrol Bölümü ile yönetim arasında periyodik olarak  gerçekleştirilen toplantılarda yıl içerisinde planlanan ve gerçekleşen iç  kontrol faaliyetleri değerlendirilmekte, yapılan tespitler paylaşılmakta ve  ilgili tespitlere yönelik alınması kararlaştırılan aksiyon planları ve takip  sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden  geçirilmektedir.
 
Zorlu Grubu İç Kontrol ekibi, mevcut bilgi ve yetkinliklerinin  geliştirilmesi amaçlı olarak eğitimler alınması, ilgili mesleki derneklere  üyelik ve mesleki uluslararası sertifikaların (CIA, SMMM, CISA, CFE, CICA,  CRMA vb.) alınması gibi konularda, Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve  teşvik edilmektedir.
 
 

                                4.3  Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına ilişkin bilgiler,
 
 
4.3.1 Konsolidasyon kapsamında dahil edilen ortaklıklar
 
     
     
    31.12.2018
    31.12.2017

    Konsolidasyona dahil edilen kuruluşlar
    Ülke
    Oy hakkı
    Etkinlik
    Oy hakkı
    Etkinlik

    oranı
    oranı


    Zorluteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: 0,00% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.08.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,7465 Değişim: 0,57%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7537
Açılış: 5,7138
6,3746 Değişim: 0,57%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,3819
Açılış: 6,3387
277,25 Değişim: 0,46%
Düşük 275,72 22.08.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.