KAP ***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

12.03.2018 - 19:31

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/03/2018
Açıklamalar

                                                      
                      KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yıllık Faaliyet Raporu
31.12.2017
 
1- Genel bilgiler
 
1.1  Raporun ilgili olduğu hesap dönemi                01/01/2017 – 31/12/2017
 
1.2  Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine  ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi,
 
 

                                                                  Şirketin  ticaret unvanı
 
Şirketin  Sermayesi
 
Ticaret  sicili numarası
 
Mersis  numarası
 
Kuruluş  Tarihi
 
Merkez  ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergi  Dairesi
 
İnternet  sitesinin adresi
 
KEP  Adresi
 
Faaliyet  Konusu
 
 
 
 
 
                                                      KORTEKS  MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
330.000.000  TL
 
17801
 
0-5790-0516-4700015
 
24.03.1976
 
MERKEZ  :
ORGANİZE  SANAYİ BÖLGESİ  SARI CD.  NO:3 NİLÜFER BURSA
TEL.  224-2191100   FAX.224-2435623
 
ŞUBE  :
LEVENT  199 BÜYÜKDERE CD. NO:199
ŞİŞLİ  İSTANBUL
TEL.212-4562000
 
Ertuğrulgazi  V.D. - 5790051647
 
www.korteks.com.tr
 
korteks@hs03.kep.tr
 
Şirketin  sun'i ve sentetik iplik üretimi için kimya tesisleri dahil her türlü cips,  poy, düz ve tekstüre, kırınkıl iplik tesisleri ve bunların işlenmesi için her  türlü büküm, fikse, aktarma, çözgü, örgü, dokuma, brode konfeksiyon, boya ve  apre tesisleri kurmak ticaretini yapmak, gerektiğinde imalat ile ilgili her  türlü makine, alet, boya, cips, poy, iplik, ham ve kimyevi maddeleri ithal  etmek, imal ettikleri mamul maddelerin ticaretini yapmak ve ihraç etmek  bunların dahili ticaretini yapmak, mümessillikler ile acentelikler almak ve  vermek ile esas sözleşmede yazılı sair işler yapmak.
 

                     
1.3  Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap  dönemi içerisindeki değişiklikler,
 
Şirketin  organizasyonu
 
    KORTEKS A.Ş.
    ORGANİZASYON ŞEMASI

     ZEKİ   ZORLU                                                                                                                                                       Y Ö N E T İ M   K U R U L U   B A Ş K A N  I 
     NECAT ALTIN                                                                                                                                                          GENEL MÜDÜR   -   T E K S T İ L    G R U B  U  B A Ş K A N I
     
    Poly İşletmeler Müdürü

    Genel Müdür  Yrd.
    Üretim İşletmeler Müdürü

    (Poly / Üretim)
    Poly/Üretim Bakım Müdürü

     
    Tekstil İşletmeler Müdürü

    Genel Müdür Yrd.
    Tekstil İşletmeler Bakım Müdürü

    (Tekstil İşletmeler)
     

     
    Planlama Müdürü

    Genel Müdür Yrd.
    Kalite Kontrol Müdürü

    (Planlama, Kalite ve Proses  Kontrol)
    Proses Kontrol Müdürü

     
    Bursa Bölge Satış Müdürü

    Genel Müdür Yrd.
    İstanbul Bölge Satış Müdürü

    (Satış Pazarlama)
    Yurt Dışı Satış Müdürü

     
    Pazar Geliştirme Müdürü

     
    Mamul Ambarı Müdürü

     
    Elektrik Müdürü

    Grup Müdürü
    Elektronik Müdürü

    (M. Enerji ve Bilgi  Teknolojileri)
    Yrd. İşletmeler Müdürü

     
    Bilgi Teknolojileri Müdürü

     
    Ar-Ge Müdürü

    Grup Müdürü
    Ür-Ge Müdürü (Üretim İşletmeler)

    (Ar-Ge / Ür-Ge)
    Ür-Ge Müdürü (Tekstil İşletmeler)

     
    İnsan Kaynakları Müdürü

    Grup Müdürü
    Yönetim Sistemleri ve İSG Müdürü

    (İnsan Kaynakları - Yön  Sistemleri)
     

     
    Satınalma Müdürü

    Grup Müdürü
     

    Satınalma - Lojistik
     

     
    Muhasebe Müdürü

    Grup Müdürü
     

    Mali İşler -  Muhasebe
     

 
 
 
       
 

    Sermaye 
    Kurumun sermayesi 330.000.000  TL olup, ödenmemiş sermayemiz yoktur.
 

         
Şirketin  Ortaklık Yapısı
 
 

                        Şirketin ortaklık yapısı  aşağıdaki gibidir.
 
    Hissedarları
     
    TL
    Hisse Adedi
    Hisse Oranı


    Zorlu Holding A.Ş.
    330.000.000
    330.000.000
    100%

     Toplam
    330.000.000
    330.000.000
    100%

 
Hesap dönemi içerisinde  değişiklik yoktur.
 
Şirket ve bağlı ortaklıkları,  "Grup" olarak anılacaktır.
 
1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve  payların oy haklarına ilişkin açıklamalar
 
İmtiyazlı pay sahibi yoktur.
 

                   
Esas  Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler
 
Şirket  Esas Sözleşmesinde 2017 yılında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
 
1.5 Yönetim organı, üst düzey  yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler
 
Yönetim  Organı
 

                     
31.05.2016 tarihinde yapılan  2015  yılı olağan genel kurul  toplantısında seçilen ve dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 3 yıl  süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
                                         
 
Aynı yönetim kurulu üyeleri  Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Zorlu Dış Ticaret A.Ş.'nin de Yönetim  Kurulu üyesidir.
 
 
Üst  Düzey Yöneticileri
 
 

                            Korteks  Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
 
·          Genel Müdürü: Necat ALTIN
·          Genel Müdür Yardımcısı : Kasım ALTAY
·          Genel Müdür Yardımcısı : Selçuk BAYRAM
·          Genel Müdür Yardımcısı : Barış MERT
 
Beyoğlu 56. Noterliğinin 30 Haziran  2016 tarih ve 7263 yevmiye numaralı İmza Sirkülerinde belirtilen yetkilerle,  3 yıl süre ile görevlendirilmiştir.
 
Personel  sayısı
 
Grubunun  31 Aralık 2017 tarihi itibariyle personel  sayısı 5.151 'dir.
 
     
 

                                                                                    Personel  ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye  Sağlanan Hak ve Menfaatler
 
Tüm  çalışanların hak ve menfaatleri 4857 sayılı iş kanunu kapsamında korunmakta  ve gözetilmektedir.
 
Şirketimizde  Çalışan Beyaz Yakalı Personelimizin ücret ve sosyal hakları ekonomik  göstergeler, sektörel durum, çalışanlarımızın performans ve yetkinlikleri dikkate  alınarak yılda bir kez arttırılmaktadır.
 
Sendika üyesi mavi  yakalı personelimizin ücret, ikramiye ve sosyal hakları TEKSİF Sendikası ile  Şirketlerimiz Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Zorluteks Tekstil  Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında imzalanan ve 01.01.2017-31.12.2019 tarihleri  arasında 3 yıl geçerli olan 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmiştir.
 
1.6  Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin  Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı  Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
 
Şirket genel kurulunca yönetim  kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı kapsamında izin  verilmiştir. En son 2016 yılına ait 31.05.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurulda da bu kapsamda YK üyelerine izin  verilmiştir, ancak herhangi bir işlem ve faaliyet yapılmamıştır.
 
Yatırımlara  ilişkin bilgiler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde  gerçekleştirildiği
 
Korteks  de 114507 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 2017 yılında yatırımlarla  ilgili teşvikten yararlanılmamıştır. 114507 nolu yatırım teşvik belgesi  27.07.2017 tarihinde kapatılmıştır.
 
2017  yılında DİİB kapsamında yapılan hammadde ve yarı mamul alışlarımızın tutarı 13.196.914,90  USD' dır.
 
Zorluteks  de 2017 yılında 110878 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 225.460,06 USD  ve 21.175,00 EUR,111685 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 7.000,00 EUR  ve 70.000,00 USD, 133660 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında ise  300.000,00 USD değerinde makine ve teçhizat ithal etmiştir.
 
2017 yılında  DİİB kapsamında  yapılan hammadde ve yarı mamul alışlarının tutarı 36.725.719,00 USD'dır.
 
Grup 2017  yılında yurtdışı fuar teşvikleri kapsamında 111 bin TL , pazara giriş desteği kapsamında
42 bin TL., pazar  araştırma desteği kapsamında 1 bin TL , Marka Destek Teşviki kapsamında 216 bin  TL , Asgari Ücret Destek Tutarından da 4.780 bin TL ve stajyer  öğrenciler için Devlet Katkısı kapsamında 33 bin TL. olmak üzere, teşviklerden  yararlanılmıştır.
 
-  Sigorta primi işveren hissesi desteğinden  faydalanılmaktadır.
 
- Korteks, 09.10.2015  tarihinde Ar-Ge merkezi belgesi alınmıştır. 2017 yılında Ar-Ge merkezi  kapsamında,5746 sayılı kanun ile sağlanan Gelir Vergisi istisnası, Damga  Vergisi istisnası, Sigorta pirimi işveren hissesi istisnası desteğinden toplamda  442 bin TL. faydalanılmıştır.
 
Zorluteks  Tekstil 2017 yılında 5746 sayılı kanun ile sağlanan Gelir Vergisi istisnası,  Damga Vergisi İstisnası, Sigorta primi işveren hissesi istisnası desteğinden  toplamda 414 bin TL faydalanılmıştır.
 
Mevzuat  uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yükümlülüğünün  bulunması veya isteğe bağlı olarak hazırlanmış olması halinde söz konusu  Rapor, bulunmamaktadır.
 
Mevzuat uyarınca ilişkili taraf  işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler
 
    31.12.2017 tarihi itibarıyla ilişkili şirketlerle  gerçekleştirilen işlemler aşağıda gösterilmiştir.

     31.12.2017
    Ticari alacaklar
    Diğer alacaklar
    Peşin ödenen giderler
    Ticari borçlar
    Diğer borçlar

     
     
     
     
     
     


    Kısa vadeli

    Zorlu USA Inc.
    87.551
    --
    --
    --
    --

    Zorlu Yapı Yatırım A.Ş.
    380
    1.664.116
    --
    10
    --

    Zorlu Holding A.Ş.
    6.580
    1.071.571
    --
    8.768
    217.078

    Zorlu Enerji Elektrik  Üretim A.Ş.
    --
    103.865
    --
    48.364
    --

    Meta Nikel Kobalt  Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    --
    109.703
    30.146
    --
    --

    Zorlu Doğalgaz İthalat  İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.
    208
    17.975
    --
    --
    --

    Sichuan Zorluteks Yinhua  Co. Ltd.
    --
    --
    --
    33.364
    --

    Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş
    --
    --
    --
    5.461
    --

    Zorlu Elektrik Enerjisi  İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.
    --
    --
    --
    1.336
    --

    Vestel Ticaret A.Ş.
    --
    --
    --
    5.216
    --

    Hometeks Tekstil Ürünleri  Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    --
    --
    --
    3.002
    --

    Zorlu Tekstil Ürünleri  Pazarlama A.Ş.
    6.280
    --
    --
    1.253
    --

    Diğer ilişkili kuruluşlar
    30.314
    9
    955
    58.968
    30.355

     
     
     
     
     
     

    131.313
    2.967.239
    31.101
    165.742
    247.433


    Ertelenmiş finansman geliri/gideri  (-)
    -1.951
    --
    --
    -687
    --

     
     
     
     
     
     

     
    129.362
    2.967.239
    31.101
    165.055
    247.433


     31.12.2017
    Ticari alacaklar
    Diğer alacaklar
    Peşin ödenen giderler
    Ticari borçlar
    Diğer borçlar
 

     
     
     
     
     
     
 

    Uzun vadeli
 

    Zorlu Holding A.Ş.
    --
    65.741
    --
    --
    --
 

    Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
    --
    21.977
    --
    --
    --
 

 

     
    --
    87.718
    --
    --
    --
 

 

    Ertelenmiş finansman geliri/gideri   (-)
    --
    --
    --
    --
    --
 

     
     
     
     
     
     
 

     
    --
    87.718
    --
    --
    --
 


 
 
Grubun, Zorlu Enerji Elektrik  Üretim A.Ş.' den 2017 yılında 360  milyon kwh karşılığı, 78.253 bin TL elektrik  enerjisi ve 304.837 ton karşılığı 16.456 bin TL buhar alımı gerçekleştirilmiştir.
 
Finansal tablolarda yer almayan  ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar
 

                   bulunmamaktadır.
 
Genel  Bakış
 
Şirketimizin faaliyet  gösterdiği polyester iplik üretiminde polyester eriyik ve cipsi, polyester  POY ipliği, FDY ipliği, tekstüre ipliği, bükümlü iplik, air tekstüre, boyalı  üretim ve iplik boyama yanı sıra, krinkel, mono, elastanlı iplik üretimleri  gibi çok çeşitli iplik üretebilme etkinliğine sahiptir. Bu ölçekte ve  etkinlikte bölgesinde en büyük kapasiteye sahiptir. Sektörde Çin ve Hindistan başta olmak üzere büyük kapasitelere sahip  ülkelerin tüm dünya pazarlarında önemli bir baskısı vardır.
 
Dokuma, örme, çözgü brode ve  terbiye faaliyetlerini sahip olduğu tesislerde modern makina parkuru  ile   nevresim, pike, yastık kılıfı,  çarşaf, yorgan, masa örtüsü, yatak örtüsü, pamuklu perdelik kumaş, havlu ve  örme kumaştan lastikli çarşaf ve yastık kılıfı gibi farklı ev tekstili  ürünlerinin üretildiği dünyanın en modern ve en büyük entegre tekstil  tesisleri arasındadır.
 
 

                                           
KAPASİTE
 
Poly işletme kapasite kullanım  oranı %73, Tekstüre işletme kapasite kullanım oranı %92 olarak  gerçekleşmiştir.
 
Polyester Dokuma işletmesinde %86,  Perde İşletmesinde %95, Nevresim işletmesinde %82 seviyesinde olmuştur.
                                                                                                   
SATIŞLAR
 
2017  yılında Brüt  satışlarımız 2.473.311 bin TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu satışların 782.590 bin TL. sı Yurtdışı satışlarımızdan  oluşmaktadır.
 
Yurtdışı satışlarımızın  yaklaşık % 98,40 ' ı Zorlu Dış Ticaret A.Ş.  üzerinden yapılmaktadır.
 
KARLILIK
 
Şirketimizin finansal raporlarında  da belirtildiği üzere brüt karlılık bir önceki yıla göre % 33,26 artış  göstermiştir. Konsolide pay başına kayıp 1,42 TL olarak hesaplanmıştır.
 
 
2- Yönetim Organı Üyeleri İle  Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
 
 

            2.1  Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin  toplam tutarları
 
Şirketimizin üst düzey  yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından  oluşmaktadır.
 
2017  yılında üst düzey  yöneticilere sağlanan mali menfaatlerin toplamı 12.320 bin TL.
 

                 
2.2  Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama Ve Temsil Giderleri İle Ayni Ve Nakdi  İmkânlar, Sigortalar Ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin  Bilgiler.
 
Grup sağlık sigortası, kapsam  dışı personel olarak gruplandırılan personelimiz ile müdür olarak  görevlendirilen personelimizin eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını  kapsamaktadır. Ferdi kaza sigortası, kapsam içi ve kapsam dışı tüm  personeli sigorta kapsamına almaktadır.  
 
Sigorta ve  benzeri teminatların prim tutarı 2.632 bin TL dır.
 
 

      3- Şirketin Araştırma Ve  Geliştirme Çalışmaları
 
 

                            Korteks te, Şirketimizin  5746 sayılı yasa kapsamında devam eden 8 adet   Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Projeler için 2017 yılında yapılan gider  toplamı 2.989 bin TL dir. Bu dönemde TUBITAK destekli projelerden alınan  hibe desteği yoktur.
 
Şirketin  Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ile Bunların Sonuçlarına İlişkin  Bilgiler,
 
2017  yılında gerçekleştirilen projeler ve durumları aşağıdadır.
 
     
    PROJE  ADI
    PROJE AŞAMASI

    1
    PLA  Filament İplik Geliştirme
    TEYDEB Projesi yazıldı, hakem değerlendirmesinde,  pilot makinelerde çalışmalar devam etmekte.

    2
    Akıllı Tekstiller İçin  İletken Özellikli  Tekstil Kullanımına Uygun İplik
    Pilot çalışmalar  fonksiyonelliğin  geliştirilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte

    3
    Masterbatchden   Alev Geciktiricili  İplik
    Pilot çalışmalar  fonksiyonelliğin  geliştirilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte

    4
    Ekru  Ve  Dope Dyed Efektli İplik  Tasarımı Ve Üretimi
    Piyasaya yeni ürün sunuldu

    5
    UV Koruma Sağlayan Polyester İplik Geliştirme
    Pilot iplik çalışmaları ok, üretilen numuneler  test aşamasın geçti, pazarlama faaliyetlerine başlanacak

    6
    Geri Dönüşümden Polyester İplik Geliştirme
    Euroka Projesi yazılıyor

    7
    Yüksek Mukavemetli Polyester İplik Geliştirme
    5 cN/ dtex' in üzerinde mukavemete sahip PET  iplikler geliştirilerek, müşterilere numuneler gönderildi, proje kapatıldı.

    8
    Melt Spinning Modelleme
    Eriyikten Çekim Yönteminin Simülasyon  Projesine  Yönelik Aachen Üniversitesinin konsorsiyumuna katılım  sağlandı yapılan çalışmaların takibi yapılmakta.

    9
    Fosforesan Katkılı PET  İplik Geliştirme
    Katkı malzemeleri düzeleri tıkamakta ve  aşındırmakta bu yüzden proje kapatıldı.

    10
    Düşük Sıcaklıkta Boyanabilen Polyester İplik  Geliştirme
    Ticari ürün olarak satışta

 
 
Zorluteks  te, Şirketin T.C. Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘na 5746 sayılı  Kanun  kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi  almak üzere yapmış olduğumuz başvuru sonucunda , Ar-Ge Merkezi Belgesi  verilmesine ve 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden  06/12/2016 tarihinden itibaren yararlanılmasına karar verilmiştir.
Devam eden  Ar-Ge Merkezi proje sayımız 44 adettir. Bu projelerden 21 adedi Tasarım  Projesi, 13 adedi Yenilik Projesi ve 10 adedi Özkaynak projesidir.
Projeler için 2017  yılında yapılan gider toplamı 2.976 bin TL dir. Bu dönemde  TUBITAK destekli projelerden alınan hibe desteği yoktur.
 
 

    4- Şirket Faaliyetleri Ve  Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
 

                                                 
4.1  Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler
 
Korteks'te   Üretim verimliliğini arttırmak ve birim hava maliyetini düşürmek amacıyla  üretim hatlarımıza basınçlı hava sağlayan bir adet turbo kompresör alındı.
Üretim  maliyetlerini düşürmek amacıyla, ikinci kalite suyu işleyerek proses suyuna  dönüştüren Ultrafilitrasyon ve Ters Ozmos Tesisi alındı.
Hava  Tekstüre bölümünde arızaya bağlı duruşları azaltarak üretim kayıplarını  önlemek ve  üretim verimliliğini  arttırmak amacıyla motor sürücüleri modifikasyonu yapıldı.
Eriyik  hattında planlı duruşlarda bakımı yapılacak hattın tamamının kapatılmaması  amacıyla hattın beslediği kanallar vana modifikasyonu ile birbirinden  ayrıldı.
Üretim  makinelerinde kullanılan manşonların rektifiye edilmesi için bir adet manşon  rektifiye makinesi alındı.
Poy  tesisimizde iplik kopmalarına bağlı üretim kayıplarını ve buna bağlı oluşan  deşe miktarlarını minimize etmek amacıyla "İplik Kopmalarını Algılayan Erken  Uyarı Sistemi"  yapıldı.
Ekstruderli  hatlarımıza ait kontrol sisteminin modernizasyonu amacıyla "Ekstruderlerin  Dcs Sistemine Dönüştürülmesi" yatırımı yapıldı.
1.üretim  işletmesinin ihtiyacı olan düşük sıcaklıkta su üretimini sağlamak için bir  adet soğutma makinesi alındı.
Demineralize  su ihtiyacımızı karşılamak amacıyla demineralize su üretim sistemi alındı.
KDK  iplik üretimi yapabilmek için 6 adet KDK çorap makinesi alındı.
Diğer  iyileştirme yatırımı harcamaları ile birlikte toplamda 3.280 bin TL yatırım  harcaması yapılmıştır.
 
Zorluteks  te Faaliyet alanımız içinde verimliliğimizi en üst noktalara çıkarırken  maliyetlerimizi de minimum düzeyde tutmak adına teknolojik yatırımlara devam  edilmektedir.
 
Teknik  tekstil alanında dokuma ve finishe yönelik yatırımlar devam etmiştir.
 
Digital  baskıya yönelik artan talepleri karşılamak için bu alanda gelişen  teknolojiler yakından takip edilmekte olup, yıl içinde teknoloji baskı  makinası yatırımları yapılmıştır.
 
Mağazacılık  alanında ise, Türkiye'de toplam 33.000 m2 kapalı alana ulaşan 96 mağaza &  yurt dışında 21 mağaza, ek olarak yurt içinde çeşitli illerde bayi  çalışmaları sürdürülmektedir.
 
 

                                                                  4.2  Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle  Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
 
 
Denetim  ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü Yapılanması ve Faaliyetleri
 
Zorlu  Grubu Şirketleri'nde olduğu gibi Tekstil Grubu Şirketleri'nde de iç denetim  fonksiyonu, 2000 yılından beri hizmet veren Zorlu Holding AŞ bünyesinde  yapılanmış İç Denetim Bölümü tarafından yürütülmektedir. İç Denetim Bölümü,  Uluslararası İç Denetim Standartları'nı temel alarak, resmi yönetmelikler ve  Yönetim Kurulu tarafından onaylanan denetim programları çerçevesinde  denetimlerini gerçekleştirmekte ve hem her denetim sonrası hazırladığı  denetim raporları, hem de yıllık olarak hazırladığı faaliyet raporları ile  bütün bir yılın denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu, var olan şirketlerin  Denetim Komiteleri ve Sektör Başkanları ile paylaşmaktadır. İç Denetim  Bölümü'ne ek olarak 2011 senesi içerisinde oluşturulmuş ve tüm grup  şirketlerinde finansal denetim yapmak üzere kurgulanmış Finansal Denetim ve  Vergi Denetimi Bölümü de 2012 yılında denetimlerine başlamıştır. 2013 yılı  son çeyreğinde ise İç Denetim ile Finansal ve Vergi Denetimi Bölümleri Zorlu  Holding Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır. Zorlu  Grubu'nun değişen ihtiyaçları doğrultusunda Vergi Denetim Müdürlüğü 1 Aralık  2015 itibari ile Vergi Denetim Direktörlüğü, İç Denetim Müdürlüğü ise 1 Ocak  2016 itibari ile İç Denetim Süreç Denetimi ve İç Denetim İnceleme Denetimi olmak  üzere iki ayrı müdürlük şeklinde yapılandırılmıştır.
 
İç  Denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları, çalışma şekli ve  yapısı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve şirketlere duyurusu yapılmış  "Denetim Yönetmeliği" ve "İç Denetim Çalışma İlkeleri" gibi dokümanlar ile  tanımlanmıştır.
 
İç  Denetim Çalışmaları
 
Risk  bazlı hazırlanan Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim programı  çerçevesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara  uygunluk (kanun, yönetmelik, kurum içi politika ve kurallar), bilgilerin  doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında süreç denetimleri  gerçekleştirilmektedir. Her bir denetimin başında Üst Yönetim ile bir araya  gelinerek risk değerlendirilmesi yapılmakta şirketlerin hedefleri ve bu  hedeflerin oluşmasına engel teşkil edebilecek riskler, risk matrisinde etki  ve olasılıkları göz önünde bulundurularak konumlandırılmaktadır. Denetim saha  çalışması esnasında ise, etki ve olasılığı yüksek olan riskleri yöneten iç  kontroller yapılan testlerle değerlendirilmektedir. Gözlem sonuçları taslak  rapor halinde şirket yöneticileri ile paylaşılmakta, onların da görüşleri  eklenerek Üst Yönetim'e nihai rapor gönderilmektedir. Sonuç olarak makul  güvence ile danışmanlık hizmeti verilmekte aynı zamanda grup sinerjisinden  yararlanılarak en iyi uygulama örnekleri önerilmektedir. Nihai raporun  yayınlanmasından 1 ay sonra ise alınan aksiyonlar 4T yaklaşımı  çerçevesinde (Treat = İyileştirme, Terminate = Sonlandırma, Transfer =  Transfer ve Tolerate = Üstlenme) Yönetim Kurulu ile ayrıca paylaşılmaktadır.
 
Yıl  içerisinde, İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında periyodik olarak  gerçekleştirilen toplantılarda yıl içerisindeki planlanan ve gerçekleşen  denetim, danışmanlık, özel inceleme vb. faaliyetler değerlendirilmekte,  karşılaşılan bulgular paylaşılmakta, belirlenen bulgulara yönelik alınması  gereken aksiyon planları ve takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek  dönem için planlar gözden geçirilmektedir.
 
10  kişiden oluşan Zorlu Grubu İç Denetim Ekibi'nin mevcut bilgi, beceri ve diğer  vasıflarının artırılması ve güçlendirilmesi amaçlı olarak eğitimler alması,  ilgili derneklere üyeliği (örn. Türkiye İç Denetim Enstitüsü - TIDE) ve  mesleki uluslararası sertifikaların iç denetçiler tarafından alınması gibi  konular Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Ekipte  2 CIA (Sertifikalı İç Denetçi), 1 SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), 1  CISA (Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Denetçisi) ve 3 CRMA (Risk Yönetimi  Güvencesi Sertifikası), 1 CMAALL (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3  Lisansı), 1 CGRL (Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı), 1 DIL (Türev  Araçlar Lisansı) bulunmaktadır.
 
Finansal  Denetim ve Vergi Denetimi Çalışmaları
 
Finansal  Denetim ve Vergi Denetimi Bölümleri tarafından 2012 yılından itibaren Zorlu  Grubu şirketlerinde denetimlere başlanmıştır. Halihazırda bu Bölümler de  sırasıyla 10 ve 7 kişi olmak üzere toplam 17 kişilik bir ekip denetim  çalışmalarını yürütmektedir.
 
Grup  şirketlerinde finansal ve vergi raporlamalarında kullanılacak olan bilanço ve  gelir tablosu hesaplarının tek düzen hesap planı kurallarına, vergi  kanunlarına, denetim standartlarına göre analizi ve doğruluğunun kontrolü  yapılmakta, ayrıca ilgili konularda Yönetim Kurulu'na makul bir güvence  verilmesi amaçlanmaktadır.
 
Denetimler  neticesinde oluşan bulgulara istinaden hazırlanan raporlar ise şirket  yöneticileri ve üst yönetim ile paylaşılmaktadır.
 
Vergi  Denetim Bölümü Grup şirketlerinin karşılaşabileceği vergi risklerine karşı  gerek görüldüğü noktalarda makul güvence ile danışmanlık faaliyetlerini de  yerine getirmektedir.
 
Ayrıca,  Finansal Denetim ekibi, ilgili dönemler itibarıyla halka açık Grup  şirketlerinin hazırlamış olduğu SPK mali tablo ve raporlarının kontrolünü de  gerçekleştirmekte ve yorumlarını ilgili birimlerle paylaşmaktadır.
 
Finansal  Denetim Ekibi'nde 1 Kamu Gözetim Kurumu Lisanslı Denetçi ve 5 SMMM (Serbest  Muhasebeci Mali Müşavir), Vergi Denetim Ekibi'nde ise 1 Kamu Gözetim Kurumu  Lisanslı Denetçi ve 6 SMMM bulunmaktadır.
 
 
 

                                4.3  Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına ilişkin bilgiler,
 
 
4.3.1 Konsolidasyon kapsamında dahil edilen ortaklıklar
 
     
     
    31.12.2017
    31.12.2016

    Konsolidasyona  dahil edilen kuruluşlar
    Ülke
    Oy  hakkı
    Etkinlik
    Oy  hakkı
    Etkinlik

    oranı
    oranı


    Zorluteks Tekstil Sanayi ve  Ticaret A.Ş.
    Türkiye
    100
    100
    100
    100

    Zorlu Dış Ticaret A.Ş.
    Türkiye
    100
    100
    100
    100

    Zorluteks SNG
    Rusya
    100
    100
    100
    100

    Zorluteks D.O.O.
    Makedonya
    83
    83
    83
    83

    Zorlu UK Ltd.
    İngiltere
    100
    100
    100
    100

 
 
4.3.2 Özkaynak yöntemiyle  değerlenen yatırımlar
     
    31.12.2017
    31.12.2016


    Zorlu  O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş.
    46.206
    29.178

    Zorlu  Yapı Yatırım A.Ş.
    --
    --

     

     
    46.206
    29.178

 
 
4.3.3 Konsolidasyon kapsamı dışında tutulan ortaklıklar
    Şirket
    Ülke
      Pay  oranı
%
    Hisse  değeri (bin TL)


    Satılmaya hazır finansal varlıklar
     
     
     

    Zorlu Enerji  Elektrik Üretimi A.Ş.
    Türkiye
    18,31
    581.808

     
     
     
     

    Konsolidasyon kapsamı dışında tutulan bağlı ortaklıklar
     
     
     

    Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri  İnşaat Ticaret A.Ş.
    Türkiye
    3,00
    988

    Zorlu USA Inc.
    A.B.D.
    100,00
    116

    Zorlu Enerji ve İnşaat Sanayi  ve Ticaret A.Ş.
    Türkiye
    10,00
    100

    Sichuan Zorluteks Yınhua Co.  Ltd.
    Çin
    10,00
    3.124

    Rosmiks International BV
    Hollanda
    0,00
    116

    Diğer
    683

    Toplam 
     
     
    5.127

 

                           
 
4.4  Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi
 
Şirketimizin  iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
 
 
4.5  Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin  Açıklamalar
 
Tam tasdik kapsamında Ş.A.  Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamında 2017 yılında denetim faaliyeti devam  etmiştir.
 
Bağımsız dış denetim şirketi  Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. özel bağımsız denetim faaliyetleri  yapılmıştır.
 

             
4.6  Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini  Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
 
Grup  tarafından açılmış ve 31.12.2017 tarihi itibariyle devam eden davalar toplamı  60.254 TL  (31.12.2016: 62.142 TL)  olup, aynı tarih itibariyle Grup aleyhine açılmış dava toplamı 2.540  TL (31.12.2016: 1.388 TL)'dir.
 
 

          4.7  Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı  Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar,
 
Mevzuat hükümlerine ilişkin ilgili  dönemde idari veya adli yaptırım olmamıştır.
 
 

            4.8  Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul  kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya  kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve  değerlendirmeler
 
Tüm genel kurul kararları  yerine getirilmiştir.
 
2017  yılında iplik  üretimimiz ve satışlarımız bütçe hedefimizin üstünde gerçekleşmiştir.
 

                     
4.9  Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının  Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil  Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler
 
2017  yılında içerisinde  Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.
 
4.10  Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk  projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler
 
Grubun  2017 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar 3.458 bin TL. dır.
 
 

                4.11  Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı  Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya da Ona Bağlı Bir  Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim  Şirketin Ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından  Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler
 
Hakim  şirkete veya ona bağlı bir şirket yararına hukuki işlem yapılmadığı gibi  yararlarına alınan veya kaçınılan önlem söz konusu değildir.
 
4.12 Şirketler topluluğuna bağlı bir  şirketse (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin  alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve  şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp  sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara  uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip  denkleştirilmediği.
2017 faaliyet yılında grup'un, hâkim ortağı ZORLU  HOLDİNG A.Ş. ve bağlı şirketleri ile yapılan hukuki işlemlere ilişkin  bilgiler Zorlu Holding A.Ş.' nin yönlendirmesiyle Zorlu Holding A.Ş. ya da  ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, Zorlu  Holding A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından  kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2017 faaliyet yılında  gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile grup  şirketlerimiz arasında tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda  gerçekleştirilmiş olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya  mal alım/satım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler Rapor içeriğinde yer  almaktadır.
 
 

                    5- Finansal durum
 
5.1  Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve  Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen  Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu,
 
Şirketimiz faaliyet dönemini kar  ederek tamamlamıştır. Stok ve alacak yönetiminde olumlu gelişmeler  sağlanmıştır. Borç yönetiminde de olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
 
 
    FİNANSAL  GÖSTERGELER
      31.12.2017
(Bin TL)
      31.12.2016
(Bin TL)

    Toplam varlıklar
    5.605.595
    4.889.059

    Toplam özkaynaklar
    764.259
    1.134.402

    Sermayenin karşılıksız kalıp  kalmadığına ilişkin bilgi
    Kalmamıştır
    Kalmamıştır

 

                 
5.2  Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği,  gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket  faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin  bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,
 
Net satışlar bir önceki yıla  göre 766.067 bin TL artış göstermiştir.
 
Faaliyet karlılığı da bir  önceki yıla göre 64.463 bin TL artmıştır.
 
 

                              5.3.  Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup  olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirilmeleri
 
TTK  376. Madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama  çerçevesinde Şirketimizin sermayesi karşılıksız kalmamaktadır. TTK 376  maddesindeki durumu söz konusu değildir. Borca batıklık durumu yoktur.
 
5.4  Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen  önlemler,
 
Bir  önceki yılda yaşanan satışlarda gerilemenin ana nedeni fiyatlarımızın  ithalatta dampingli malların girişinin önlenmesine yönelik kararların etkisiz  kalmasından kaynaklanmıştır. İthalatın fiyatlarda baskılayıcı ve yıpratıcı etkisi  beraberinde satışlarda daralmayı ve maliyetlerde yükselişi getirmiştir.
Pazar  ve müşteri kayıplarının temel nedeni fiyat baskısıdır Diğer taraftan  elimizdeki etkin üretim kapasitesi, ürün kalitesi ve çeşitliliği, yeni  ürünler, teslim avantajı yeni sektörlerle yeni Pazar ve yeni müşteri  arayışında etkin bir tanıtım yanında mevcut müşteri talep ve isteklerine göre  geliştirmeler sağlanacaktır. POY ürününde önlemlerin alınması için gerekli  çalışmalar başlatılmıştır. Üstün yanlarımızın geliştirilmesi ve eksikliklerimizin  giderilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
·          Satışlarda vadelerin aşılmaması için azami  dikkatle tahsilat takibi yapılacaktır.
·          Kesinleşmiş siparişlerin hammadde  tedariki/bağlantıları yapılarak üretim maliyetlerinin aşırı yükselmesinin  önüne geçilecektir.
·          Etkin stok yönetimi ile işletme sermayesi  ihtiyaçları düşürülecektir. Stokların (Mamul, Yarı mamul, hammadde) aylık  raporlaması suretiyle aylık takibi yapılarak hareketsiz stokların oluşumu  engellenecek, mevcut hareketsiz stoklara çözüm üretilecektir.
·          Dünya ve ülkemizde gelişen ekonomik koşullardan  zarar görmemek için yurtiçi ve ihracat satışlarımızın oranını menfaatlerimiz  doğrultusunda yöneterek olumlu finansal katkı sağlamak amaçlanacaktır.
·          İç piyasadaki Pazar payımızı artırmak için  pazara uygun mallar üreterek yüksel cirolar hedeflenecektir.
  Elimizde  bulunan Lisans anlaşmalarından maksimum fayda elde etmek için aksiyonlar  yapılacaktır.   Mevcut  satış kanalları dışında elimizdeki imkanlar (Marka, Lisans vb.)  kullanılarak yeni kanallara yönelik üretim ve satış  gerçekleştirilecektir.  
 

                 
5.5  Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa  gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.
 
Yeterli sermaye ve yüksek öz  kaynak oranına sahip olunması nedeniyle ilgili dönem karının tamamı  dağıtılabilir.
 
Çıkarılmış  bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı
 
 

            Grup, 2 Ağustos 2017 itibarıyla  sabit faizli, vade sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere 268 gün vadeli  50.500 bin TL nominal değerinde, 20 Kasım 2017 itibarıyla sabit faizli, vade  sonunda anapara ve faiz ödemeli olmak üzere 310 gün vadeli 22.800 bin TL  nominal değerinde, 12 Aralık 2017 itibarıyla sabit faizli, vade sonunda  anapara ve faiz ödemeli olmak üzere 288 bin gün vadeli 6.630 bin TL nominal  değerinde iskontolu bono ihraç etmiştir.
 
Grup, 28 Mart 2016 tarihi  itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli  olmak üzere 728 gün vadeli 42.000 bin TL nominal değerinde ve 17 Ağustos  2016 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara  ödemeli olmak üzere 730 gün vadeli 25.000 bin TL nominal değerinde,27 Mart  2017 itibariyle değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara  ödemeli olmak üzere 450 gün vadeli 115.000 bin TL nominal değerinde, 12  Aralık 2017 itibariyle değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda  anapara ödemeli olmak üzere 524 gün vadeli 32.430 bin TL nominal değerinde,  2 Ağustos 2017 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda  anapara ödemeli olmak üzere 546 gün vadeli 67.900 bin TL nominal değerinde,  20 Kasım 2017 itibarıyla değişken faizli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda  anapara ödemeli olmak üzere 546 gün vadeli 40.000 bin TL nominal değerde  tahvil ihraç etmiştir.
 
6- Riskler ve yönetim organının  değerlendirmesi
 

                                         
6.1  Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi  politikasına ilişkin bilgiler,
 
Tedarik riskine karşı iç  tedarikçilerin yanı sıra dış tedarikçi ve ülke çeşitlendirmesine gidilmiştir.
 
Pazar riskine karşı iç ve dış  pazarda ürün çeşitliliği ve özellik kazandırılmış ürünlerin ciro paylarını yükseltmek  amaçlı ARGE ve fonksiyonel ürün çalışmalarına özel önem verilmektedir.  Doğrudan satış yöntemi uygulanmakta olup,   ürünlerimize müşterilerin doğrudan ulaşmasının sağlanması ve  ilişkilerin geliştirilmesine önem verilmektedir.
Markalı ürün ve yeni markalar  konusunda Pazar geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
Tahsilat ve likidite riskine  vadeler 4 ay ile sınırlı olup, tahsilatlarda müşteri çekleri ile  yapılmaktadır.
Kur riskine karşı tüm satışlar  tahsil vadesinde geçerli kur ile işleme alınmaktadır.
Damping riskine karşı anti  damping ve korunma önlemleri konusunda SUSEB kanalıyla ortak girişimler  yapılmaktadır.
Maliyet riskine karşı yönetim  muhasebesi ile tüm hammadde, enerji personel döviz kuru vb girdi etkileri  değerlendirilerek sonuçları karar alıcılara iletilmekte, etkin bir şekilde  önlem alınması sağlanmaktadır.
Sigorta riskleri son dönemde  merkezi risk birimince AON, Marsh ve ACP Brokerlikler ile grup bazında  avantajlarından da yararlanılmak amacıyla merkezi sağlanmaktadır.
 
Şüpheli  durumdaki ticari alacaklar için 31.12.2017 tarihi itibariyle ayrılan karşılık  tutarı 159.495 bin TL'dir. 2017 yılında ayrılan karşılık tutarı 10.486  bin TL'dir. Önceki yılarda karşılık gideri olarak yazılan ancak bu dönemde  konusu kalmayan karşılık tutarı 64 bin TL'dir.
 
Dış pazarlarda transit  ticaretin arttırılması, hızlı servis ve rekabetçi fiyat politikaları ile  perakendeci müşteri payını artırmak. Olası kapasite boşluklarını doldurmak  için farklı sektörlere yönelik (teknik tekstil, giyim vb.) ürün çeşitliliğini  artırmak, üretim yapmadığımız alanları ticari mallar ile destekleyerek  satışları arttırmak, ana üretim faaliyetimizin yanı sıra tamamlayıcı  ürünlerde üretmek. Satış arttırıcı kampanya ve promosyonlar, toplantı  etkinlikleri ve imaj reklamları ile desteklenerek işletmenin gelişimine  olumlu etkiler yaratılacaktır.
 
Fonksiyonel ürünlerin ciro içindeki payını  artırılmasına yönelik Ar-ge çalışmalarına önem verilmektedir.
 
 

             
6.2  Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına  ve raporlarına ilişkin bilgiler
 
Komiteler kurulmamıştır
 
 

                  6.3 Satışlar, verimlilik, gelir  yaratma kapasitesi kârlılık borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye  dönük riskler.
 
2017  yılında olumlu  kapasite kullanımı nedeniyle sabit giderler (amortisman, işçilik ve enerji)  maliyet içindeki oranı düşmüştür.
 
Satışların artması ve olumlu  kapasite kullanımı net karlılığın, USD bazında bir önceki yıla göre olumlu  artışını meydana getirmiştir.
 
Şirketimizin doğrudan ve  dolaylı iştiraklerinin konsolide edilmiş finansal raporlarında da  belirtildiği üzere konsolide hasılat ile brüt karlılık bir önceki yıla göre  artış göstermiştir. Konsolide pay başına kayıp 1,42 TL olarak hesaplanmıştır.
 
 


7- Diğer hususlar
 
Yıllık faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar)
 
Faaliyet yılının sona ermesinden raporun düzenlenme tarihine kadar geçen sürede özel önem taşıyan bir olay gerçekleşmemiştir. Ancak kamu denetimi sonuçlarına ilişkin bildirim olması halinde bu durum ortaklarımıza iletilecektir.
 
Yukarıda bahsedilen her bir hukuki işlemde TTK, Borçlar Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili diğer mevzuatlara uygun hareket edilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde bir karşı edim sağlanmadığı gibi, alınan veya alınmasından kaçınılan önlem de olmadığından grubun zarara uğramadığı tespit edilmiştir.
 
Hakim şirketin, hakimiyetini grubumuzu zarara uğratacak şekilde kullanmadığı anlaşılmıştır.
 
Bu rapor 13 Haziran 2013 tarih 28676 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.  12/Mart/2018
 
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
YÖNETİM KURULU
 
           Zeki ZORLU                           Ahmet Nazif ZORLU                               Olgun ZORLU
Yönetim Kurulu Başkanı              Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                   Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
 
 
 
Selen ZORLU MELİK                       Mehmet Emre ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi                       Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667900


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9077 Değişim: -0,32%
Düşük 5,8604 16.10.2019 Yüksek 5,9342
Açılış: 5,9269
6,5202 Değişim: -0,30%
Düşük 6,4607 16.10.2019 Yüksek 6,5484
Açılış: 6,5396
282,00 Değişim: -0,90%
Düşük 279,84 15.10.2019 Yüksek 285,04
Açılış: 284,54
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.