KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2018 - 18:35

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 2.775.784.979 1.837.994.521 1.237.485.006 598.837.449
Satışların Maliyeti
11 -2.169.520.485 -1.494.765.708 -959.206.734 -498.108.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
606.264.494 343.228.813 278.278.272 100.729.280
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
606.264.494 343.228.813 278.278.272 100.729.280
Genel Yönetim Giderleri
-104.884.700 -69.868.444 -42.610.943 -21.905.039
Pazarlama Giderleri
-101.570.781 -75.674.089 -41.135.899 -27.118.148
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.600.704 -4.843.933 -1.744.335 -1.485.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 546.572.009 94.687.937 296.030.509 30.856.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -447.108.916 -68.562.900 -238.764.239 -13.848.414
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
493.671.402 218.967.384 250.053.365 67.228.161
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 6.906.576 9.851.752 3.355.289 1.104.788
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -829.960 -1.122.917 -415.228 -870.484
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
499.748.018 227.696.219 252.993.426 67.462.465
Finansman Gelirleri
15 85.017.246 0 76.095.508 0
Finansman Giderleri
15 -227.643.260 -39.522.893 -161.569.940 -16.056.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
357.122.004 188.173.326 167.518.994 51.405.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-67.130.757 -34.730.494 -32.867.251 -13.489.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -35.454.578 -37.495.646 -3.559.278 -12.384.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -31.676.179 2.765.152 -29.307.973 -1.104.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
289.991.247 153.442.832 134.651.743 37.916.385
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 128.716 6.290.725 101.820 10.043.574
DÖNEM KARI (ZARARI)
290.119.963 159.733.557 134.753.563 47.959.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.123.875 38.229.733 12.505.572 14.560.206
Ana Ortaklık Payları
257.996.088 121.503.824 122.247.991 33.399.753
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 13,26000000 6,08000000 6,28000000 1,45000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 0,00000000 0,16000000 0,00000000 0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.589.713 270.641.212 988.581 988.581 -270.151 46.763.317 442.931.364 143.080.801 586.012.165 1.154.127.343 317.550.556 1.471.677.899
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.185.033 134.895.768 -143.080.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
127.720 11.558.064 4.986.991 4.986.991 121.503.824 121.503.824 104.838.049 43.388.288 148.226.337
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-57.913.557 0 -57.662.309 -57.913.557 -16.512.593 -74.426.150
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.710.433 259.083.148 -3.998.410 -3.998.410 -270.151 54.948.350 519.913.575 121.503.824 641.417.399 1.201.051.835 344.426.251 1.545.478.086
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -8.852.082 0 289.264.396 11.635 11.635 -270.151 54.948.350 520.164.823 165.102.073 685.266.896 1.276.950.976 371.020.900 1.647.971.876
Transferler
14.806.313 150.295.760 -165.102.073 -14.806.313 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.275.921 34.699.687 263.487.372 4.807.160 4.807.160 0 257.996.088 257.996.088 559.714.386 241.510.769 801.225.155
Kar Payları
-66.884.932 0 -66.884.932 -66.884.932 -32.796.277 -99.681.209
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -10.128.003 34.699.687 552.751.768 4.818.795 4.818.795 -270.151 69.754.663 603.575.651 257.996.088 861.571.739 1.769.780.430 579.735.392 2.349.515.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
202.989.466 116.702.514
Dönem Karı (Zararı)
290.119.963 159.733.557
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
289.991.247 153.442.832
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
128.716 6.290.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
696.897.678 141.940.105
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 99.128.566 77.024.149
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.653.952 -3.132.867
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -832.168
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.653.952 -2.142.537
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -158.162
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.647.119 26.873.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.647.119 26.890.344
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -16.364
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.060.528 17.729.141
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.583.348 -1.430.531
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 44.652.988 22.931.217
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
11.754.850 5.408.580
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-21.763.962 -9.180.125
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
467.854.934 200.134
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.805.400 -4.857.311
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -670.689
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10.805.400 -4.186.622
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 67.130.757 34.730.494
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.383.578 -6.627.615
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.383.578 -6.627.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-736.957.680 -141.319.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-453.911.023 -120.784.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.572.298 -14.836.168
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 706.303
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-642.946.092 -75.596.981
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.137.689 68.772.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
306.829.864 3.305.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.104.894 -340.596
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.523.418
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6.411.923 1.213.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.472.529 -5.282.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.986.078 5.913.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
113.458.607 -11.196.253
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
250.059.961 160.354.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.294.687 -8.125.658
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-42.775.808 -37.310.429
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 1.784.527
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-632.244.483 -103.268.862
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-483.999.999 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.397.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-148.244.484 -114.097.376
Alınan Faiz
14 0 1.430.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
503.704.313 66.151.327
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
774.111.711 163.365.479
Kredilerden Nakit Girişleri
774.111.711 163.365.479
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 143.215
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 143.215
Ödenen Temettüler
-66.884.933 -57.913.557
Ödenen Faiz
15 -170.726.188 -22.931.217
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-32.796.277 -16.512.593
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.449.296 79.584.979
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.745.129 -93.787.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.194.425 -14.202.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.561.882 38.578.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
98.756.307 24.375.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
290.119.963 159.733.557 134.753.563 47.959.959
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.423.766 -96.576 -1.370.227 996.688
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.635.796 -120.720 -1.753.679 1.191.197
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-194.509
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
359.875 24.144 383.452 -194.509
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
477.681.426 -11.410.644 260.752.072 9.935.424
Yabancı Para Çevrim Farkları
472.874.266 -6.423.653 260.557.190 8.709.865
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.147.389 -6.147.396 234.212 1.618.292
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.147.389 -6.147.396 234.212 1.618.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.340.229 1.160.405 -39.330 -392.733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.340.229 1.160.405 -39.330 -392.733
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
511.105.192 -11.507.220 259.381.845 10.932.112
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
801.225.155 148.226.337 394.135.408 58.892.071
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
241.510.768 43.388.288 151.709.771 17.800.706
Ana Ortaklık Payları
559.714.387 104.838.049 242.425.637 41.091.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
98.756.307 15.561.882
Finansal Yatırımlar
192.760 121.377
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
192.760 121.377
Ticari Alacaklar
1.002.534.685 483.495.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 56.771.817 27.918.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
945.762.868 455.577.698
Diğer Alacaklar
14.361.970 5.482.795
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.361.970 5.482.795
Türev Araçlar
5.853.631 5.893.324
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
18 5.853.631 5.893.324
Stoklar
7 1.306.269.845 585.300.852
Peşin Ödenmiş Giderler
32.731.114 19.548.866
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.731.114 19.548.866
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 12.601.577 5.483.994
Diğer Dönen Varlıklar
81.331.336 65.022.246
ARA TOPLAM
2.554.633.225 1.185.911.319
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18.086.303 11.194.785
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.572.719.528 1.197.106.104
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
592.197 411.103
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
592.197 411.103
Diğer Alacaklar
34.237.077 30.603.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 34.237.077 30.603.616
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 124.280.246 47.041.172
Maddi Duran Varlıklar
8 2.009.564.439 1.426.734.593
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
372.488.933 82.521.648
Şerefiye
332.125.805 45.595.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.363.128 36.926.481
Peşin Ödenmiş Giderler
3.003.516 2.048.075
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.003.516 2.048.075
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 57.202.317 38.415.780
Diğer Duran Varlıklar
64.465.879 41.671.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.665.834.604 1.669.447.282
TOPLAM VARLIKLAR
5.238.554.132 2.866.553.386
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.023.349.387 511.678.928
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 75.871.924 19.314.214
Ticari Borçlar
677.376.598 314.302.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 23.662.454 7.941.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
653.714.144 306.360.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.207.511 11.194.881
Diğer Borçlar
6 26.394.889 11.783.607
Türev Araçlar
18 6.021.042 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6.021.042 0
Ertelenmiş Gelirler
13.607.478 7.195.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.688.610 23.660.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
33.640.550 23.612.739
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.060 48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
53.418.295 24.927.783
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
53.418.295 24.927.783
ARA TOPLAM
1.923.935.734 924.057.787
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
6.384.235 5.261.866
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.930.319.969 929.319.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 673.724.451 101.310.884
Diğer Borçlar
6 22.641.245 16.847.743
Uzun Vadeli Karşılıklar
74.982.655 61.273.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
73.461.441 59.833.164
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.521.214 1.440.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 187.369.990 109.829.915
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
958.718.341 289.261.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.889.038.310 1.218.581.510
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.769.780.430 1.276.950.976
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.571.684 -8.852.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.571.684 -8.852.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.128.003 -8.852.082
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.699.687 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
557.300.412 289.005.880
Yabancı Para Çevrim Farkları
552.751.768 289.264.396
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.818.795 11.635
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.818.795 11.635
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.754.663 54.948.350
Yasal Yedekler
69.754.663 54.948.350
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
603.575.651 520.164.823
Net Dönem Karı veya Zararı
257.996.088 165.102.073
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
579.735.392 371.020.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.349.515.822 1.647.971.876
TOPLAM KAYNAKLAR
5.238.554.132 2.866.553.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717785


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7627 Değişim: -0,13%
Düşük 5,7422 23.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4201 Değişim: 0,32%
Düşük 6,3647 23.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,98 Değişim: 1,81%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.