***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2018 - 03:26

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 712.913.706 631.243.832
Satışların Maliyeti
10 -562.656.937 -494.805.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.256.769 136.438.535
BRÜT KAR (ZARAR)
150.256.769 136.438.535
Genel Yönetim Giderleri
11 -29.324.690 -26.568.304
Pazarlama Giderleri
11 -29.364.661 -23.902.557
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
11 -1.143.590 -1.211.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 95.188.295 48.554.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -74.500.454 -36.913.220
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.111.669 96.396.942
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 911.098 4.310.141
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -150.687 -3.739
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.872.080 100.703.344
Finansman Gelirleri
14 157.554 0
Finansman Giderleri
14 -26.461.319 -12.787.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.568.315 87.916.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.323.436 -13.600.223
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -13.199.896 -11.801.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.123.540 -1.798.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.244.879 74.316.027
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 25.267 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.270.146 74.316.027
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.228.508 13.175.720
Ana Ortaklık Payları
61.041.638 61.140.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 3,14000000 3,14000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.589.713 270.641.212 988.581 988.581 -270.151 46.763.317 442.931.364 143.080.801 586.012.165 1.154.127.343 317.550.556 1.471.677.899
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
143.080.801 -143.080.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-556.705 17.445.702 -357.008 -357.008 0 61.140.307 61.140.307 77.672.296 35.721.772 113.394.068
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-57.662.309 0 -57.662.309 -57.662.309 0 -57.662.309
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -7.146.418 288.086.914 631.573 631.573 -270.151 46.763.317 528.349.856 61.140.307 589.490.163 1.174.137.330 353.272.328 1.527.409.658
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -8.852.082 0 289.264.396 11.635 11.635 -270.151 54.948.350 520.164.823 165.102.073 685.266.896 1.276.950.976 371.020.900 1.647.971.876
Transferler
0 165.102.073 -165.102.073 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-178.436 19.515.375 31.898.458 495.470 495.470 0 61.041.638 61.041.638 112.772.505 39.932.661 152.705.166
Kar Payları
-66.884.932 0 -66.884.932 -66.884.932 0 -66.884.932
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -9.030.518 19.515.375 321.162.854 507.105 507.105 -270.151 54.948.350 618.381.964 61.041.638 679.423.602 1.322.838.549 410.953.561 1.733.792.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.804.331 58.827.789
Dönem Karı (Zararı)
71.270.146 74.316.027
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
71.244.879 74.316.027
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.267 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.808.104 60.260.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 29.383.575 25.123.946
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.474.571 -4.755.521
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.474.571 -4.755.521
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.887.659 24.625.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.151.815 24.640.530
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.264.156 -14.683
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.022.911 5.375.699
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -734.431 -383.029
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.962.925 6.264.627
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.606.469 1.823.432
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.812.052 -2.329.331
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 200.134
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.691.074 13.716
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.073.110 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.382.036 13.716
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 14.323.436 13.600.222
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.980 -3.923.373
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-25.980 -3.923.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.240.551 -67.281.333
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-133.141.678 -105.058.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.054.422 -4.722.851
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.004.182 276.657
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-97.854.597 -28.888.928
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.319.700 -7.443.384
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.535.604 41.854.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.159.995 6.267.992
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
862.020 1.557.882
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.336.076 -4.178.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.123.125 33.054.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.182.754 -13.511.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
70.940.371 46.566.087
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
67.837.699 67.295.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.891.475 -5.678.020
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.599.657 -4.062.435
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-1.542.236 1.272.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.839.676 -36.108.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
599.532 4.381.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.173.639 -40.872.928
Alınan Faiz
13 734.431 383.029
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.230.591 -25.789.390
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.051.831 0
Kredilerden Nakit Girişleri
143.051.831 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26.617 38.137.546
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 38.258.224
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
26.617 -120.678
Ödenen Temettüler
-66.884.932 -57.662.309
Ödenen Faiz
-5.962.925 -6.264.627
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.195.246 -3.070.161
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.171.137 7.390.927
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.024.109 4.320.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.561.882 38.578.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.585.991 42.899.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
71.270.146 74.316.027
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.512.658 -556.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-178.435 -556.705
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
31.691.093 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
49.922.362 39.634.746
Yabancı Para Çevrim Farkları
49.426.892 39.991.754
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
620.840 -443.418
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
620.840 -443.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-125.370 86.410
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-125.370 86.410
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.435.020 39.078.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
152.705.166 113.394.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.932.661 35.721.772
Ana Ortaklık Payları
112.772.505 77.672.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
65.585.991 15.561.882
Finansal Yatırımlar
127.073 121.377
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
127.073 121.377
Ticari Alacaklar
614.019.426 483.495.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 45.317.782 27.918.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
568.701.644 455.577.698
Diğer Alacaklar
6.254.366 5.482.795
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 6.254.366 5.482.795
Türev Araçlar
1.889.141 5.893.324
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17 1.889.141 5.893.324
Stoklar
6 684.033.696 585.300.852
Peşin Ödenmiş Giderler
39.782.053 19.548.866
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.782.053 19.548.866
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 5.483.994
Diğer Dönen Varlıklar
62.449.957 65.022.246
ARA TOPLAM
1.474.141.703 1.185.911.319
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12.134.862 11.194.785
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.486.276.565 1.197.106.104
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
429.477 411.103
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
429.477 411.103
Diğer Alacaklar
32.139.733 30.603.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 32.139.733 30.603.616
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 81.928.861 47.041.172
Maddi Duran Varlıklar
7 1.492.260.112 1.426.734.593
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.616.562 82.521.648
Şerefiye
45.595.167 45.595.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.021.395 36.926.481
Peşin Ödenmiş Giderler
2.134.589 2.048.075
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.134.589 2.048.075
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 41.134.807 38.415.780
Diğer Duran Varlıklar
44.324.375 41.671.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.776.968.516 1.669.447.282
TOPLAM VARLIKLAR
3.263.245.081 2.866.553.386
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 650.997.065 511.678.928
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 18.513.883 19.314.214
Ticari Borçlar
397.025.572 314.302.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 15.498.636 7.941.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
381.526.936 306.360.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.462.740 11.194.881
Diğer Borçlar
5 12.201.933 11.783.607
Ertelenmiş Gelirler
11.531.631 7.195.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.600.239 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.552.935 23.660.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
28.504.875 23.612.739
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.060 48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
96.564.590 24.927.783
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 47.561.875 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.002.715 24.927.783
ARA TOPLAM
1.224.450.588 924.057.787
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
4.659.707 5.261.866
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.229.110.295 929.319.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 105.844.909 101.310.884
Diğer Borçlar
5 17.709.763 16.847.743
Uzun Vadeli Karşılıklar
60.867.721 61.273.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
59.427.570 59.833.164
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.440.151 1.440.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 115.920.283 109.829.915
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
300.342.676 289.261.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.529.452.971 1.218.581.510
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.322.838.549 1.276.950.976
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.484.857 -8.852.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.484.857 -8.852.082
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.030.518 -8.852.082
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.515.375 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
321.399.808 289.005.880
Yabancı Para Çevrim Farkları
321.162.854 289.264.396
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
507.105 11.635
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
507.105 11.635
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
54.948.350 54.948.350
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
618.381.964 520.164.823
Net Dönem Karı veya Zararı
61.041.638 165.102.073
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
410.953.561 371.020.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.733.792.110 1.647.971.876
TOPLAM KAYNAKLAR
3.263.245.081 2.866.553.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680657


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2791 Değişim: 0,04%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.