KAP ***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 20:51

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 40.834.735 187.035.653 41.366.949 334.648.157 72.708 334.720.865
Transferler
2.910.283 38.456.666 -41.366.949
Dönem Karı (Zararı)
21.729.604 21.729.604 11.009 21.740.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.955 29.955 -279 29.676
Kar Payları
-28.813.323 -28.813.323 -1.000 -28.814.323
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -882.507 43.745.018 196.678.996 21.729.604 327.594.393 82.440 327.676.833
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 43.745.018 196.678.996 41.923.047 347.451.120 85.743 347.536.863
Transferler
3.202.692 38.720.355 -41.923.047
Dönem Karı (Zararı)
35.712.073 35.712.073 25.475 35.737.548
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.975 -30.975 -539 -31.514
Kar Payları
-31.694.654 -31.694.654 -1.000 -31.695.654
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.250.198 46.947.710 203.704.697 35.712.073 351.437.564 109.680 351.547.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.737.861 3.235.993
Dönem Karı (Zararı)
35.737.548 21.740.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.473.474 24.738.540
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 13.918.239 13.045.950
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
601.838 552.827
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.2 601.838 552.827
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.644.791 2.083.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 745.324 1.581.668
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 217.688 4.833
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
681.779 496.612
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-167.490 1.694.322
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.722.656 -2.008.439
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 517.264 2.697.707
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21.2 2.037.902 1.005.054
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
313.286 2.918.766
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 313.286 2.918.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 126.496 -82.186
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 10.036.314 5.428.591
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -902.843
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -902.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.026.377 -37.070.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.259.422 -33.131.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-634.596 593.052
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.050.370 420.993
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.980.251 -9.129.956
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
311.509 653.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.373.749 3.522.720
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.761.825 3.027.071
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.611.924 495.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.184.645 9.408.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -214.177 -385.865
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -8.642.594 -6.205.072
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
409.987 418.237
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.190.482 -11.228.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.957.431
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.957.431
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.128.064 -16.049.803
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -8.128.064 -16.049.803
Alınan Faiz
2.937.582 1.863.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.774.035 4.772.970
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.043.453 1.584.163.021
Kredilerden Nakit Girişleri
69.043.453 1.584.163.021
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.043.453 -1.547.878.021
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.043.453 -1.547.878.021
Ödenen Temettüler
18 -31.695.654 -28.814.323
Ödenen Faiz
24 -78.381 -2.697.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.226.656 -3.219.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.226.656 -3.219.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 88.000.713 93.332.354
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 72.774.057 90.112.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 72.836.438 79.455.944
Finansal Yatırımlar
5 0 9.135.362
Ticari Alacaklar
106.239.075 95.472.060
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.030.174 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 104.208.901 95.472.060
Diğer Alacaklar
281.090 70.089
Stoklar
10 79.458.293 62.407.923
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.552.914 535.373
Diğer Dönen Varlıklar
16 657.936 681.112
ARA TOPLAM
261.025.746 247.757.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
261.025.746 247.757.863
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.1 1.803.384 1.379.781
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 161.876 288.372
Maddi Duran Varlıklar
12 175.912.734 181.588.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 306.138 420.927
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.648.153 1.304.288
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 86.090 294.819
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
180.918.375 185.276.308
TOPLAM VARLIKLAR
441.944.121 433.034.171
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
59.391.084 56.291.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 8.135.130 7.840.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 51.255.954 48.451.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 479.832 465.098
Diğer Borçlar
8.2 2.712.082 2.400.573
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 6.153.383 4.312.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.519.596 6.221.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.189.394 1.790.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.330.202 4.430.735
ARA TOPLAM
76.255.977 69.691.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.255.977 69.691.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
9 4.052.948 5.664.872
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.182.363 7.570.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 8.182.363 7.570.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.905.589 2.570.489
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.140.900 15.806.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
90.396.877 85.497.308
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 351.437.564 347.451.120
Ödenmiş Sermaye
4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.250.198 -1.219.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.250.198 -1.219.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.250.198 -1.219.223
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.947.710 43.745.018
Yasal Yedekler
43.103.753 39.901.061
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
203.704.697 196.678.996
Net Dönem Karı veya Zararı
35.712.073 41.923.047
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
109.680 85.743
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
351.547.244 347.536.863
TOPLAM KAYNAKLAR
441.944.121 433.034.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 288.942.871 233.395.420 103.821.544 103.063.472
Satışların Maliyeti
19 -231.200.869 -188.095.399 -80.356.913 -73.118.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.742.002 45.300.021 23.464.631 29.944.769
BRÜT KAR (ZARAR)
57.742.002 45.300.021 23.464.631 29.944.769
Genel Yönetim Giderleri
-23.597.993 -20.557.674 -8.455.517 -6.513.806
Pazarlama Giderleri
-4.404.629 -4.573.153 -1.169.823 -1.611.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 2.609.238 4.735.152 500.328 1.104.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -8.131.187 -2.956.375 -2.675.544 -549.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.217.431 21.947.971 11.664.075 22.374.960
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 687.988 1.391.974 65.082 63.495
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -126.496 82.337 -39.600 49.325
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.778.923 23.422.282 11.689.557 22.487.780
Finansman Gelirleri
23 27.999.030 11.526.055 17.731.947 3.488.498
Finansman Giderleri
24 -7.004.091 -7.779.133 -4.811.996 -2.769.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.773.862 27.169.204 24.609.508 23.206.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.036.314 -5.428.591 -5.526.721 -4.566.030
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -10.483.612 -8.021.740 -6.257.538 -4.887.141
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 447.298 2.593.149 730.817 321.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.737.548 21.740.613 19.082.787 18.640.368
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.737.548 21.740.613 19.082.787 18.640.368
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.475 11.009 19.179 1.928
Ana Ortaklık Payları
35.712.073 21.729.604 19.063.608 18.638.440
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.514 29.676 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.401 37.095 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.887 -7.419 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8.887 -7.419 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.514 29.676 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.706.034 21.770.289 19.082.787 18.640.368
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.936 10.731 19.179 1.928
Ana Ortaklık Payları
35.681.098 21.759.558 19.063.608 18.638.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716594


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.590 Değişim: 0,00% Hacim : 7.846 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.246 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7309 Değişim: 0,03%
Düşük 5,7237 17.09.2019 Yüksek 5,7329
Açılış: 5,7294
6,3119 Değişim: 0,10%
Düşük 6,3005 17.09.2019 Yüksek 6,3159
Açılış: 6,3057
276,08 Değişim: 0,03%
Düşük 275,73 17.09.2019 Yüksek 276,51
Açılış: 275,99
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.