KAP ***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:16

***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
20.273.760
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
60.369.030
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-34.974.678
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.808.225
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.185.486
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.387.364
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.398.615
Ödenen Vergiler
-3.052.837
Diğer
-7.050.215
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.527.288
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
129.918.635
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
868.867
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.477.955
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-134.057.147
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
264.402
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
18.746.472
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-95.535
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
99.855
Diğer
-145.043
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-140.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-18.000.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-18.000.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
605.749
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
145.494
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
751.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(lV.1) 66.177.281
FAKTORİNG GELİRLERİ
66.177.281
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
60.369.056
İskontolu
57.304.552
Diğer
3.064.504
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.808.225
İskontolu
5.563.245
Diğer
244.980
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-36.102.994
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-32.618.399
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.355.897
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.128.698
BRÜT KAR (ZARAR)
30.074.287
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(lV.2) -12.162.160
Personel Giderleri
-6.631.175
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-156.942
Genel İşletme Giderleri
-4.520.211
Diğer
-853.832
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
17.912.127
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(lV.4) 4.448.283
Bankalardan Alınan Faizler
262.796
Türev Finansal İşlemler Karı
35.129
Kambiyo İşlemleri Karı
1.742.227
Diğer
2.408.131
KARŞILIKLAR
-4.373.891
Özel Karşılıklar
-3.320.358
Genel Karşılıklar
-1.053.533
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(lV.5) -808.236
Kambiyo İşlemleri Zararı
-808.236
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
17.178.283
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.178.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(lV.3) -5.073.965
Cari Vergi Karşılığı
-4.137.989
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-935.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.104.318
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.104.318
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.104.318
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.104.318
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.104.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(l.1) 1.445.925 595.902 2.041.827
Nakit ve Nakit Benzerleri
155.341 595.902 751.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(l.2) 1.290.584 1.290.584
KREDİLER (Net)
(l.4) 139.175.820 139.175.820
Faktoring Alacakları
138.656.070 138.656.070
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
135.787.909 135.787.909
Diğer Faktoring Alacakları
2.868.161 2.868.161
Takipteki Alacaklar (Net)
519.750 519.750
Takipteki Faktoring Alacakları
(l.5) 10.713.073 10.713.073
Özel Karşılıklar (-)
(l.5) -10.193.323 -10.193.323
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(l.9) 294.401 294.401
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(l.10) 401.918 401.918
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(l.11) 0
DİĞER AKTİFLER
(l.13) 8.591.453 23.600 8.615.053
ARA TOPLAM
149.909.517 619.502 150.529.019
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
AKTİF TOPLAMI
149.909.517 619.502 150.529.019
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
(ll.1) 78.449.506 78.449.506
FAKTORİNG BORÇLARI
(ll.2) 1.929.738 1.929.738
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
(ll.6) 2.361.138 2.361.138
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
502.879 502.879
Genel Karşılıklar
1.053.533 1.053.533
Diğer Karşılıklar
804.726 804.726
CARİ VERGİ BORCU
4.137.989 4.137.989
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(ll.7) 500.122 500.122
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(ll.4) 1.018.149 1.018.149
ARA TOPLAM
88.396.642 88.396.642
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
(ll.11) 62.132.377 62.132.377
Ödenmiş Sermaye
57.000.000 57.000.000
Kar Yedekleri
2.124.716 2.124.716
Yasal Yedekler
2.124.716 2.124.716
Kar veya Zarar
3.007.661 3.007.661
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-9.096.657 -9.096.657
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.104.318 12.104.318
PASİF TOPLAMI
150.529.019 150.529.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(ll.11) 57.000.000 2.124.716 -24.572.132 15.475.475 50.028.059
Yeni Bakiye
57.000.000 2.124.716 -24.572.132 15.475.475 50.028.059
Dönem Net Karı (Zararı)
12.104.318 12.104.318
Kar Dağıtımı
15.475.475 -15.475.475 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.475.475 -15.475.475 0
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
27.602.462 27.602.462
ALINAN TEMİNATLAR
(lll.1) 11.562.616.447 368.263.000 11.930.879.447
VERİLEN TEMİNATLAR
(lll.2) 0
TAAHHÜTLER
45.446.312 45.446.312
Cayılamaz Taahhütler
45.446.312 45.446.312
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
(lll.3) 218.369.136 8.973.538 227.342.674
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.854.034.357 377.236.538 12.231.270.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741700


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8090 Değişim: 0,01%
Düşük 5,8049 23.10.2019 Yüksek 5,8106
Açılış: 5,8084
6,4641 Değişim: 0,01%
Düşük 6,4595 23.10.2019 Yüksek 6,4684
Açılış: 6,4637
277,93 Değişim: 0,02%
Düşük 277,73 23.10.2019 Yüksek 278,01
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.