KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:34

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.977.566 228.305 4.184.074 55.915.527 40.008.952 131.340.174 131.340.174
Transferler
1.482.030 38.526.922 -40.008.952 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.606 338.868 10.566.435 10.921.909 10.921.909
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.960.960 567.173 5.666.104 94.442.449 10.566.435 142.262.083 142.262.083
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.920.778 842.853 5.666.104 94.442.449 14.696.757 146.708.267 20.402 146.728.669
Transferler
7.600.000 7.096.757 -14.696.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
668.528 10.047.956 17.975.162 28.691.646 134.517 28.826.163
Sermaye Arttırımı
6.600.000 -6.600.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.044.067 -2.044.067 -2.044.067
Kar Payları
-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.252.250 10.890.809 5.666.104 99.495.139 17.975.162 172.355.846 154.919 172.510.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.970.250 -34.616.192
Dönem Karı (Zararı)
18.109.679 10.566.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
153.615.240 40.997.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 12.884.114 8.170.662
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.705.286 441.083
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 859.140 1.049.315
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.846.146 -608.232
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.779.646 4.221.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.634.298 3.128.348
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 727.837 179.483
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.634.324 948.135
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-216.813 -34.954
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.803.658 -4.106.035
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22,23 -10.557.936 -15.565.196
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 16.360.693 9.001.926
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5,21 -169.814 -462.864
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5,21 3.170.715 2.920.099
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
172.415.057 33.128.298
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-49.816.789 220.515
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -12.572.781 464.157
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-37.244.008 -243.642
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.088.845 -979.944
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.887 -98.410
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -66.887 -98.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-169.695.657 -86.133.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.995.459 -81.563.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,5 -157.995.459 -81.563.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
46.673.479 -20.415.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6,17 46.673.479 -20.415.985
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,7 -14.379.448 -20.550.841
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3,8 -897.982 467.145
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.084.823 29.193.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,5 -38.084.823 29.193.036
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.007.590 655.924
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,15,17 -7.007.590 655.924
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3,8 1.996.166 6.081.210
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.029.262 -34.569.577
Ödenen Temettüler
-1.000.000 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.617.640 -2.995.601
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -381.872 -13.945
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 2.962.931
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-115.523.957 67.131.715
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -24.235.147 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
22,27 -81.486.896 67.612.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
807.285 196.852
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,21 807.285 196.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.474.538 -15.281.992
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -13.106.103 -10.118.836
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.368.435 -5.163.156
Alınan Faiz
9.865.339 14.604.162
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.370.804 -35.599.309
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.194.157 40.565.158
Kredilerden Nakit Girişleri
91.194.157 40.565.158
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-86.085.004 -70.850.455
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-86.085.004 -70.850.455
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
42.955.002 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -310.613
Ödenen Faiz
-6.790.524 -5.964.433
Alınan Faiz
23 1.097.173 961.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-77.123.403 -3.083.786
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.433.513 3.961.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.689.890 877.767
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 151.339.600 71.070.817
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 101.649.710 71.948.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 101.677.491 151.771.957
Finansal Yatırımlar
27 245.206.017 151.146.340
Ticari Alacaklar
235.146.574 75.661.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 4.634.731 6.803.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 230.511.843 68.857.985
Diğer Alacaklar
2.294.763 35.532.945
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 463.372 33.467.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.831.391 2.065.661
Türev Araçlar
0 1.089.555
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 0 1.089.555
Stoklar
7 129.422.430 103.455.333
Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.759.574 14.964.740
Diğer Dönen Varlıklar
17 7.892.197 20.509.059
ARA TOPLAM
738.399.046 554.131.425
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
738.399.046 554.131.425
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12.564 12.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.564 12.564
Maddi Duran Varlıklar
9 98.304.598 66.725.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.339.811 18.270.050
Şerefiye
3,11 383.655 383.655
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 20.956.156 17.886.395
Peşin Ödenmiş Giderler
8 554.818 481.838
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 7.377.631 5.455.918
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.589.422 90.945.545
TOPLAM VARLIKLAR
865.988.468 645.076.970
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.911.711 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.911.711 0
Banka Kredileri
27 13.911.711 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
120.271.111 78.678.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
120.271.111 78.678.177
Banka Kredileri
27 120.271.111 78.678.177
Ticari Borçlar
103.595.837 135.520.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 1.283.179 158.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 102.312.658 135.362.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.330.342 3.367.421
Diğer Borçlar
1.262.841 338.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.262.841 338.097
Türev Araçlar
4.621.439 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 4.621.439 0
Ertelenmiş Gelirler
8 4.636.139 2.181.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.337.968 6.517.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.940.792 2.249.348
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.397.176 4.268.306
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.399.641 1.283.514
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.399.641 1.283.514
ARA TOPLAM
266.367.029 227.887.332
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.367.029 227.887.332
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
421.080.096 264.613.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
421.080.096 264.613.574
Banka Kredileri
27 421.080.096 264.613.574
Diğer Borçlar
18.845 28.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 18.845 28.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.011.733 5.818.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.011.733 5.818.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
427.110.674 270.460.969
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
693.477.703 498.348.301
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
172.355.846 146.708.267
Ödenmiş Sermaye
18 39.600.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.252.250 -2.920.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.252.250 -2.920.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.252.250 -2.920.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.890.809 842.853
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.890.809 842.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.666.104 5.666.104
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
99.495.139 94.442.449
Net Dönem Karı veya Zararı
17.975.162 14.696.757
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
154.919 20.402
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
172.510.765 146.728.669
TOPLAM KAYNAKLAR
865.988.468 645.076.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 517.806.989 332.439.166 114.717.215 88.617.487
Satışların Maliyeti
19 -401.916.982 -269.892.701 -84.301.971 -72.000.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.890.007 62.546.465 30.415.244 16.617.201
BRÜT KAR (ZARAR)
115.890.007 62.546.465 30.415.244 16.617.201
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.925.583 -10.106.635 -4.994.387 -3.767.629
Pazarlama Giderleri
20 -39.550.198 -24.845.815 -14.353.591 -9.105.399
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -4.014.372 -3.408.371 -1.473.153 -1.175.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 25.137.029 6.780.211 17.854.733 2.486.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.214.908 -2.750.187 992.549 -928.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.321.975 28.215.668 28.441.395 4.127.435
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 51.089.669 61.512.511 13.587.053 19.828.115
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -5.197.197 -36.163.945 17.114.302 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
123.214.447 53.564.234 59.142.750 23.955.550
Finansman Giderleri
23 -107.193.613 -43.977.743 -44.024.629 -17.298.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.020.834 9.586.491 15.118.121 6.657.394
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.088.845 979.944 -893.245 -692.041
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -67.918 0 44.202

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.032 Değişim: 0,78% Hacim : 6.226 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7322 Değişim: 0,11%
Düşük 5,7258 21.08.2019 Yüksek 5,7375
Açılış: 5,726
6,3670 Değişim: 0,03%
Düşük 6,3594 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
277,43 Değişim: -0,06%
Düşük 277,27 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.