***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:01

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.977.566 228.305 4.184.074 55.915.527 40.008.952 131.340.174 131.340.174
Transferler
40.008.952 -40.008.952 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.229 206.156 15.764.209 15.895.136 15.895.136
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -3.052.795 434.461 4.184.074 95.924.479 15.764.209 147.235.310 147.235.310
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.920.778 842.853 5.666.104 94.442.449 14.696.757 146.708.267 20.402 146.728.669
Transferler
14.696.757 -14.696.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.275 157.397 -413.661 -381.539 -381.539
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
24.986 24.986
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -3.046.053 1.000.250 5.666.104 109.139.206 -413.661 146.326.728 45.388 146.372.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.007.561 -21.319.388
Dönem Karı (Zararı)
-388.675 15.764.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.959.603 7.820.745
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 3.840.800 2.645.584
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
512.675 -569.692
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 76.108 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 436.567 -569.692
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.150.715 1.354.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.678.215 1.149.168
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 387.062 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 349.674 303.443
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 735.764 -98.118
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.555.386 -2.891.059
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22,23,31 -3.594.540 -5.764.719
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 5.827.437 2.824.564
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5,21 -155.759 551.107
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5,21 3.478.248 -502.011
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.265.788 15.991.108
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
663.148 -11.306.448
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.085.093 -11.249.070
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.421.945 -57.378
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -34.651 2.606.719
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.831 -9.960
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -30.831 -9.960
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.036.573 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-150.324.547 -43.162.682
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.331.807 -33.452.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,5 -168.331.807 -33.452.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.531.904 -13.425.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6,17 21.531.904 -13.425.042
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -10.327.271 -40.500.329
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.278.142 219.060
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.220.341 34.817.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,5 1.220.341 34.817.745
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.433.193 3.721.603
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,15,17 5.433.193 3.721.603
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 1.427.235 5.456.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-108.753.619 -19.577.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.875.885 -1.741.660
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -378.057 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.457.304 -9.550.591
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -26.727.300 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
22,27 53.789.089 -7.201.344
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.419 60.546
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,21 72.419 60.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.785.711 -8.174.512
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.250.066 -6.337.511
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.535.645 -1.837.001
Alınan Faiz
22 3.108.807 5.764.719
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.041.565 -5.419.622
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.784.877 1.387.158
Kredilerden Nakit Girişleri
60.784.877 1.387.158
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.625.855 -5.801.380
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.625.855 -5.801.380
Ödenen Faiz
-586.902 -1.005.400
Alınan Faiz
23 469.445 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.508.692 -36.289.601
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.503.739 866.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.004.953 -35.423.287
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 151.771.957 71.070.817
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 115.767.004 35.647.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 115.767.004 151.771.957
Finansal Yatırımlar
27 95.272.158 151.146.340
Ticari Alacaklar
245.974.708 75.661.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 5.770.522 6.803.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 240.204.186 68.857.985
Diğer Alacaklar
23.864.356 35.532.945
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 21.705.437 33.467.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.158.919 2.065.661
Türev Araçlar
2.511.500 1.089.555
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 2.511.500 1.089.555
Stoklar
7 127.279.481 103.455.333
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.467.894 14.964.740
Diğer Dönen Varlıklar
17 11.464.179 20.509.059
ARA TOPLAM
637.601.280 554.131.425
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
637.601.280 554.131.425
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12.564 12.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.564 12.564
Maddi Duran Varlıklar
9 89.569.787 66.725.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.359.600 18.270.050
Şerefiye
3,11 383.655 383.655
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 18.975.945 17.886.395
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.226.657 481.838
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 7.657.284 5.455.918
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.825.892 90.945.545
TOPLAM VARLIKLAR
756.427.172 645.076.970
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
102.641.155 78.678.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
102.641.155 78.678.177
Banka Kredileri
27 102.641.155 78.678.177
Ticari Borçlar
151.827.961 135.520.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 1.240.975 158.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 150.586.986 135.362.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 5.833.253 3.367.421
Diğer Borçlar
1.073.195 338.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.073.195 338.097
Ertelenmiş Gelirler
8 4.067.208 2.181.554
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.021.946 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.147.749 6.517.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.728.215 2.249.348
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.419.534 4.268.306
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.717.706 1.283.514
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.717.706 1.283.514
ARA TOPLAM
281.330.173 227.887.332
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
281.330.173 227.887.332
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
321.896.352 264.613.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
321.896.352 264.613.574
Banka Kredileri
27 321.896.352 264.613.574
Diğer Borçlar
28.845 28.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 28.845 28.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.799.686 5.818.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.799.686 5.818.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
328.724.883 270.460.969
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
610.055.056 498.348.301
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
146.326.728 146.708.267
Ödenmiş Sermaye
18 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.046.053 -2.920.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.046.053 -2.920.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.046.053 -2.920.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.000.250 842.853
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.000.250 842.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.666.104 5.666.104
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
109.139.206 94.442.449
Net Dönem Karı veya Zararı
-413.661 14.696.757
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.388 20.402
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
146.372.116 146.728.669
TOPLAM KAYNAKLAR
756.427.172 645.076.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 183.615.201 81.155.903
Satışların Maliyeti
19 -147.220.362 -64.550.771
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.394.839 16.605.132
BRÜT KAR (ZARAR)
36.394.839 16.605.132
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.933.591 -3.259.985
Pazarlama Giderleri
20 -11.981.167 -6.858.352
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.210.718 -1.142.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.854.393 2.727.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.156.552 -91.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.967.204 7.980.547
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 18.294.156 38.969.649
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -11.197.574 -12.175.122
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.063.786 34.775.074
Finansman Giderleri
23 -24.509.058 -16.404.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.445.272 18.370.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.056.597 -2.606.719
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.113.450 -89.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.170.047 -2.517.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-388.675 15.764.209
DÖNEM KARI (ZARARI)
-388.675 15.764.209
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.986 0
Ana Ortaklık Payları
-413.661 15.764.209
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 -0,01180000 0,47770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-125.275 -75.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156.594 -94.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.319 18.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 31.319 18.807
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
157.397 206.156
Yabancı Para Çevrim Farkları
157.397 206.156
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
157.397 206.156
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.122 130.926
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-356.553 15.895.135
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-356.553 15.895.135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682960


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3213 Değişim: 0,05%
Düşük 5,3115 22.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0322 Değişim: -0,14%
Düşük 6,0254 22.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,19 Değişim: 0,33%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.